Turpinās darbs pie fonda darbības programmas izstrādes

Informējam, ka turpinās darbs pie programmas satura un finansējuma ietvara izstrādes, lai rudens/ziemas periodā tiktu noslēgts līgums ar donorvalstīm par “Aktīvo iedzīvotāju fonds” īstenošanu Latvijā.

Notiek pastāvīga komunikācija ar donorvalstu pārstāvjiem, tai skaitā, notikušas 3 NVO konsorcija un EEZ finanšu instrumenta administratoru biroja pārstāvju klātienes tikšanās Norvēģijā un Beļģijā.

Strādājot pie pēc iespējas labāka un visām iesaistītajām pusēm pieejama un ērti izmantojuma fonda praktiskās īstenošanās modeļa uzbūves, Latvijas NVO konsorcijs regulāri sazinās ar AIF administrētājiem citās valstīs, piemēram, Igaunijā, Lietuvā, Slovākijā un Rumānijā, pārņemot citās valstīs īstenotās labās prakses administratīvā sloga mazināšanai.

Pirmo konkursu sektoram plānots izsludināt 2020. gada sākumā.

Sekojiet jaunumiem mājas lapā un sociālajos tīklos – turpināsim jūs informēt par aktuālajām norisēm.

NVO konsorcijs