Jautājumi/Atbildes

Uzdodiet savu jautājumu, rakstot uz pasts@activecitizensfund.lv vai izmantojot kontaktu formu, kas atrodas mājas lapas labajā kolonnā.

 1. Kā es varu iesaistīties Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas izveidē?
Programmas saskaņošana un diskusijas notiks no 14. līdz 16. novembrim. Paralēli viedokli varēs izteikt arī elektroniski un notiks tiešsaistes diskusija tiem, kuriem klātienē ierasties nebūs iespējams.
Aktuālā informācija par iesaistes iespējām tiks ievietota šajā un vadošā partnera LPA mājaslapā.

2. Kam būs iespēja saņemt Aktīvo iedzīvotāja fonda finansējumu?
EEZ un Norvēģu finanšu instrumenta atbalstu projektu konkursā varēs saņemt ikviena Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot konsorcijā ietilpstošās sešas NVO. Lai saņemtu finansējumu būs jāizstrādā pieteikums, kuru atbilstoši kritērijiem vērtēs neatkarīgi eksperti.

​3. Vai konsorcijā esošo NVO biedri varēs pieteikties finansējuma saņemšanai?
Jā. Tā kā konsorcijā esošo NVO biedru kopējais skaits ir vairāki simti, tad tas nav interešu konflikts. Biedru pieteikumiem nebūs ne priekšroka, ne stingrāka kritēriju pārbaude, jo projektus vērtēs neatkarīgi eksperti.

4. Kādus projektus varēs īstenot ar EEZ un Norvēģu FI Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu?
Līdzīgi kā iepriekšējā plānošanas periodā pašreiz NVO konsorcijs plāno gan darbības atbalsta, gan projektu programmas, tomēr diskusijas par programmas saturu notiks novembrī. Tikai pēc saskaņošanas ar interesentiem, atbildīgajām iestādēm un finansētāju, būs zināma galīgā programma, t.sk. projektu minimālās un maksimālās summas, skaits utt.

5. Kāpēc konsorciju veido tieši šīs 6 NVO? 
Pieteikumus administrēt EEZ un Norvēģijas FI Aktīvo iedzīvotāju fondu iesniedza arī citi Latvijas NVO konsorciji, tomēr šo sešu NVO izstrādāto pieteikumu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta birojs novērtēja kā labāko.
Konsorcija organizācijas ir sadarbojušās dažādu pasākumu un iniciatīvu ietvaros un sarunu ceļā vienojās kopā pieteikties kļūšanai par Aktīvo iedzīvotāju fonda administrētājiem. Īsu informāciju par konsorcijā esošajām NVO lasi šeit.  

6. Kad sagaidāmi pirmie projektu konkursi? 
Šī brīža laika plāns pirmos projekta konkursus paredz izsludināt 2019. gada otrajā pusē.