Jautājumi/Atbildes

Uzdodiet savu jautājumu, rakstot uz pasts@activecitizensfund.lv vai izmantojot kontaktu formu, kas atrodas mājas lapas labajā kolonnā.

 1. Vai un kā es varu iesaistīties Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas izveidē?
Ir notikušas 2 konsultācijas ar biedrībām un nodibinājumiem programmas izstrādē: 2018.gada 15.novembrī un 2019.gada 29.jūlijā.

2. Kam būs iespēja saņemt Aktīvo iedzīvotāja fonda finansējumu?
Atklātu konkursu veidā pieteikties finansējumam varēs Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot konsorcijā ietilpstošās sešas organizācijas. 

​3. Vai konsorcijā esošo NVO biedri varēs pieteikties finansējuma saņemšanai?
Jā. Tā kā konsorcijā esošo NVO biedru kopējais skaits ir vairāki simti, tad tas nav uzskatāms par interešu konfliktu, turklāt iesniegto projektu vērtēšanu veiks neatkarīgi eksperti, ne konsoricja organizāciju pārstāvji.

5. Kāpēc Aktīvo iedzīvotāju fondu administrē tieši šis NVO konsorcijs?  
Pieteikumus administrēt  Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā iesniedza arī citi Latvijas NVO konsorciji, tomēr šī NVO konsorcija izstrādāto pieteikumu EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu birojs novērtēja kā atbilstošāko. Vairāk par konsorciju lasi šeit.  

6. Kad sagaidāmi pirmie projektu konkursi? 
Šī brīža laika plāns pirmos projekta konkursus paredz izsludināt 2019. /2020.g. ziemā