Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Demokrātijas kultūra

Demokrātijas kultūra

Programmas mērķis: stiprināta demokrātijas kultūra un pilsoniskuma apziņa Latvijā

Programmas kopējais finansējums: 4 405 000 EUR

Programmas sasniedzamie rezultāti:

 • pieaudzis tādu iedzīvotāju skaits, kuri iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos
 • pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs
 • pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri tic personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus

 

PROGRAMMĀ TIKS ATBALSTĪTAS PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJU (PSO) AKTIVITĀTES šādos darbības virzienos:

 1. Sabiedrības izpratnes palielināšana par demokrātiju – pilsoniskās izglītības (formālās, neformālās) aktivitātes, plašas sabiedriskās kampaņas.
 2. Iedzīvotāju iesaistīšanās pilsoniskajās aktivitātēs – pilsonisko aktivitāšu organizēšana un iedzīvotāju iesaiste tajās, jaunu un esošu virtuālo vai fizisko platformu uzturēšana pilsoniskajai aktivitātei un tīklošanai, pilsoniskās sabiedrības organizāciju kopējā pozitīvā publiskā tēla veidošana un kampaņas to darbības atpazīstamībai, apmācības mazaizsargātajiem iedzīvotājiem par pilsonisko aktivitāti un līdzdalību.
 3. PSO stiprināšana interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā – atbalsts iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos, pētījumu un pārskatu sagatavošanai interešu pārstāvībā nepieciešamo datu ieguvei, informācijas pieejamības nodrošināšanai.

 

PROGRAMMAS FINANSĒJUMS TIKS PIEŠĶIRTS šādiem projektiem:

 • Stratēģiski projekti – projekti ar sistēmisku redzējumu par to nozīmīgumu un ilgtermiņa ietekmi uz Latvijas pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanu un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošanu.
 • Divi projektu konkursi: 2020. un 2021. gadā
 • Projektu īstenošanas laiks: 2-4 gadi
 • Finansējums vienam projektam: 40 000 – 105 000 EUR * Ar iespēju saņemt papildu punktus vērtēšanā, ja projekts ietver sadarbību ar Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas organizāciju. Informāciju par atbalstu sadarbības veidošanai skatīt šeit
 • Rīcības projekti – aktuālu un steidzamu iniciatīvu īstenošana interešu pārstāvības un pilsonisko aktivitāšu nodrošināšanai.
 • Pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt jebkurā brīdī no 2020. gada, kamēr pieejami līdzekļi
 • Finansējums vienam projektam: 1 000 – 10 000 EUR
 • Kampaņa sabiedrības izpratnes palielināšanai par demokrātiju un to veidojošajiem procesiem, iedzīvotāju lomu tajos
 • Divi projektu konkursi: 2020. un 2022. gadā
 • Vienas kampaņas (projekta) ilgums 1-1,5 gadi
 • Finansējums vienai kampaņai (projektam): 50 000 - 70 000 EUR
 • Pētījums par PSO sektoru Latvijā 2020-2024 – datu ieguve un analīze ar mērķi sagatavot regulārus pārskatus par pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Latvijā, tā attīstības tendencēm un nepieciešamiem tiesiskās un finanšu vides uzlabojumiem. Pētījumu veic Latvijas pilsoniskā alianse.

 

Visu projektu īstenošanai būs nepieciešams 10% līdzfinansējums, no kura pusi varēs ieguldīt brīvprātīgā darba veidā. Izņēmums ir Rīcības projekti – to līdzfinansējums pilnā apmērā varēs būt tikai brīvprātīgā darba veidā.

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.