Jaunumi

27.12.2019.

Parakstīts līgums par Aktīvo iedzīvotāju fonda ieviešanu Latvijā

2019. gada izskaņā, 27. decembrī, Latvijas NVO konsorcijs parakstīja līgumu ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu biroju par Aktīvo iedzīvotāju fonda ieviešanu Latvijā. 

Tas nozīmē, ka no 2020.-2024. gadam pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā būs pieejams finansējums aktivitātēm, kas vērstas uz šādu mērķu sasniegšanu:
 stiprināta demokrātijas kultūra un pilsoniskuma apziņa;
 vairota izpratne sabiedrībā par cilvēktiesībām;
 uzlabota pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja un kapacitāte;
 veicināta pilsoniskās sabiedrības pārrobežu sadarbība EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu darbības valstīs.

Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fonda darbību būs pieejama 2020. gada janvārī! Sekojiet jaunumiem www.activecitizensfund.lv


5.12.2019.

Latvijas NVO konsorcijs informē par progresu Aktīvo iedzīvotāju fonda sagatavošanā

4. decembrī notikušajā ikgadējā Latvijas valsts un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanas sanāksmē Latvijas NVO konsorcijs prezentēja paveikto Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas ieviešanai. 

Aplūko sanāksmes norisi fotogrāfijās.

Informējot par programmas sagatavošanas progresu, konsorcija pārstāve, Kurzemes NVO centra priekšsēdētāja Inese Siliņa, uzsvēra, ka Aktīvo iedzīvotāju fondu visās EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu atbalstītajās valstīs administrē NVO konsorciji – šis ir donorvalstu nosacījums, tādējādi nodrošinot maksimālu pilsoniskās sabiedrības neatkarību. 

Tāpat I.Siliņa informēja par jau sagatavotajiem dokumentiem un ieskicēja tuvākos procesus. Plānots, ka līgumu par Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības sākšanu Latvijā Finanšu instrumentu birojs parakstīs vēl šogad. Tādējādi informācija par fondu un atbalstāmajām aktivitātēm tiks publiskota jau 2020. gada sākumā. 

I.Siliņa atgādināja, ka Finanšu instrumenta birojs par Aktīvo iedzīvotāju fonda operatoru Latvijā ir izvēlējies 6 nevalstisko organizāciju konsorciju: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs.  

Sanāksmē tikās Finanšu ministrijas, Latvijas Ārlietu ministrijas, Norvēģijas Ārlietu ministrijas, Norvēģijas vēstniecības Latvijā un Finanšu instrumenta biroja pārstāvji, lai apspriestu aktuālo EEZ un Norvēģijas atbalsta programmu īstenošanas gaitu un aktualitātes. Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard) un Norvēģijas Ārlietu ministrijas pārstāvji tikšanās laikā atzinīgi vērtēja Latvijas sasniegto sadarbības ietvaros, kā arī pauda pārliecību, ka Latvija ir uzticams partneris, ņemot vērā līdzšinējos veiksmes stāstus un veiksmīgo programmu ieviešanu.


30.07.2019.

Notikusi konsultācija par Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējuma principiem

29.jūlijā Rīgā tikās 24 biedrību un nodibinājumu pārstāvji no visas Latvijas, lai izteiktu viedokļus un ieteikumus NVO konsorcijam par Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) finansējuma sadales principiem. Konsultācijas laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu būtību, to finansēto programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds” un tās ieviešanas nosacījumiem Latvijā, kā arī NVO konsorcija lomu tās administrēšanā.


Skat vairāk foto

Nepilnu 5 stundu laikā klātesošie biedrību un nodibinājumu pārstāvji diskutēja par vēlamajiem AIF finansējuma sadales principiem, sabiedriskās domas kampaņu saturu/izpildījumu un NVO kapacitātes stiprināšanas aktivitātēm/metodēm. Visspraigākās diskusijas noritēja saistībā ar finansējuma sadales principiem, par kuriem vienprātīga viedokļa nebija nevienā no diskusijas jautājumiem un klātesošie atzina, ka izveidot ideālo Aktīvo iedzīvotāju fondu ir patiesi sarežģīts un izaicinošs uzdevums.

Tāpat konsultācijas dalībnieki izmantoja iespēju precizēt NVO konsorciju veidojošo organizāciju un to pārstāvju lomas AIF administrēšanā, projektu vērtēšanā un projektu īstenošanā. NVO konsorcija padomes priekšsēdētāja Kristīne Zonberga apstiprināja, ka neviena no konsorciju veidojošajām organizācijām nestartēs AIF izsludinātajos konkursos, to pārstāvji nevērtēs projektu pieteikumus, kā arī konsorcija organizācijas kā tādas, to vadītāji un darbinieki nevarēs tikt iesaistīti kā sadarbības partneri vai izpildītāji AIF finansētajos projektos.

Konsultācijā par Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējuma sadales principiem piedalījās organizācijas no visas Latvijas, līdzīgi pārstāvot katru tās reģionu:

 – Rīga: 6 organizācijas
 – Pierīga: 4 organizācijas
 – Latgale: 4 organizācijas
 – Vidzeme: 4 organizācijas
 – Kurzeme: 3 organizācijas
 – Zemgale: 3 organizācijas


15.07.2019.

Piedalies Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējuma sadales principu plānošanā!

Biedrību un nodibinājumu (NVO) pārstāvji tiek aicināti pieteikties dalībai konsultācijā par Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējuma sadales principiem nākamajiem četriem gadiem EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta ietvarā.

Konsultācija notiks 29.jūlijā plkst. 13:00 – 18:00 Rīgā. Vietu skaits ierobežots – līdz 50 dalībniekiem, ievērojot proporciju, ka 50% no dalībniekiem ir lokālo un vietējo NVO pārstāvji. Konsultācijas precīza norises vieta tiks paziņota tikai apstiprinātajiem dalībniekiem.

Pieteikšanās dalībai konsultācijā līdz 22.jūlijam tiešsaistē: https://ej.uz/AIF_konsultacija

Uzmanību! Ldz 24.jūlijam pagarināta pieteikšanās Latgales un Vidzemes reģionā strādājošām NVO! Piesakies: https://ej.uz/AIF_konsultacija

Papildu informācijai: Kristīne Zonberga, tālr. 24245580 vai kristine@nvo.lv


03.07.2019.

Aktualizēts fonda ieviešanas laika plāns

Saistībā ar izmaiņām sākotnēji plānotajā darbu apjomā, ir aktualizēts Aktīvo iedzīvotāju fonda sagatavošanas un ieviešanas laika plāns – pirmie projektu konkursi biedrībām un nodibinājumiem gaidāmi 2019. gada nogalē/ 2020. gada sākumā.

2019. gada jūlija beigās plānota vēl viena konsultācija ar biedrībām un nodibinājumiem par konkrētām niansēm programmas ieviešanā, kurās šobrīd ir vairākas konceptuālas izšķiršanās. NVO konsorcijs pirms gala lēmuma pieņemšanas un tā prezentēšanas EEZ/ Norvēģijas finanšu instrumentu birojam (FIB), vēlas saņemt atgriezenisko saiti no sektora.

Līdz 2019. gada beigām plānota NVO konsorcija un FIB līguma parakstīšana par programmas ieviešanas modeli Latvijā un tai nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanu un izlietojuma kārtību. Tikai pēc šī līguma parakstīšanas sekos pirmie projektu konkursi.

Šobrīd, lai sagatavotos līguma parakstīšanai, ciešā sadarbībā ar FIB notiek gan programmas satura, gan finanšu plānošana un saistīto dokumentu izstrāde, kā arī pieredzes apmaiņa ar citu valstu Aktīvo iedzīvotāju fonda administratoriem par programmas uzbūvi un dokumentāciju. Balstoties uz izstrādātajiem dokumentiem un FIB rekomendācijām, donorvalstis (Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) lems par piedāvātā programmas modeļa apstiprinājumu un finansējuma piešķiršanu tās īstenošanai.

Paldies par pacietību un laba vēlējumiem NVO konsorcijam šajā nozīmīgajā un laikietilpīgajā procesā – mēs ticam, ka rezultāts būs ieguldītā darba vērts!


Aktīvo iedzīvotāju fonda administratori tiekas ar Norvēģijas Ārlietu ministriju

2019. gada 1. aprīlī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka Oslo tikās ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem.

Tās laikā tika prezentēts Aktīvo iedzīvotāju fonda (EEZ/NOR finanšu instrumenta NVO fonds) administrators, pilsoniskās sabiedrības izaicinājumus un plānoto programmu.

Tāpat administratora pārstāves tikās ar Helsinku komiteju un diskutēja par bilateriālajām un reģionālajām attiecībām.


Apkopoti Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) konsultācijās izteiktie priekšlikumi

Pērnā gada 15. novembrī, norisinājās iesaistīto pušu konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā, kuras mērķis bija jau Fonda darbības plānošanas posmā uzklausīt un apkopot nevalstisko organizāciju viedokļus, aicinot apspriest un izteikt priekšlikumus, kā Fonda darbības ietvarā varētu tikt risināti identificētie izaicinājumi nevalstiskajā sektorā un sabiedrībā kopumā.
 
Ar iesaistīto pušu konsultāciju kopsavilkuma ziņojumu un diskusiju dokumentu varat iepazīstieties šeit: AIF Kopsavilkuma zinojums 
 
Diskusijā izteiktie priekšlikumi tika apkopoti un tiks ņemti par pamatu Fonda programmas detalizētākai izstrādei, ko plānots izstrādāt līdz 2019. gada pavasarim.

Rīgā norisinājusies Baltijas valstu Aktīvo iedzīvotāju fondu operatoru tikšanās

2018.gada 23. janvārī, Rīgā notikusi Latvijas NVO Konsorcija- Aktīvo iedzīvotāju fonda operatora tikšanās ar kolēģiem no Igaunijas-  Igaunijas Atvērtās sabiedrības fonds un Igaunjas NVO tīkls NENO ; un no Lietuvas- Lietuvas Atvērtās sabiedrības fonds.  

Tika dskutēts par plānotajām aktivitātēm Baltijas valstu aktīvo iedzīvotāju sadarbībai EEZ un Norvēģijas fonda īstenošanas kontekstā, kā arī tika uzklausīta kaimiņu pieredzi no iepriekšējiem periodiem.

 


Pieejams diskusiju dokuments iesaistīto pušu konsultācijām, kas norisinājās 2018. gada 15. novembrī

NVO konsorcija izstrādātais dokuments iesaistīto pušu diskusijām izskaidro svarīgākos ar Aktīvo iedzīvotāju fonda ieviešanu saistītos jautājumus.  ACF_DiskusijuDokuments Lejuplādēt


Saliek akcentus Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstāmajā programmā

2018. gada 15. novembrī norisinājās iesaistīto pušu konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā.

Konsultācijas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta biroja vārdā rīkoja NVO konsorcijs, kuru veido sešas organizācijas – Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. Līdz šim fonda līdzekļus administrēja Sabiedrības integrācijas fonds.

Pasākumu atklāja Memoriālo Muzeju apvienības vadītāja Rita Meinerte un Norvēģijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard), kurš akcentēja nevalstisko organizāciju milzīgo nozīmi sabiedrības interešu aizstāvībā un stiprināšanā.

Aktīvo iedzīvotāju fondam Latvijā donorvalstu (Islandes, Lihtenšteinas un Norvēgijas) piešķirtais finansējums ir 8,5 milj. eur. Fonds var atbalstīt aktivitātes šādās jomās:

  •  Demokrātija, aktīva pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un atklātība;
  • Cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, cīnoties pret jebkādu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ;
  • Sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana;
  • Dzimumu līdztiesība un  uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana;
  • Vide un klimata pārmaiņas.

15. novembra mērķis bija jau Fonda darbības plānošanas posmā uzklausīt un apkopot nevalstisko organizāciju viedokļus, aicinot apspriest un izteikt priekšlikumus, kā Fonda darbības ietvarā varētu tikt risināti identificētie izaicinājumi nevalstiskajā sektorā un sabiedrībā kopumā.

Klātienes konsultācijās piedalījās dažādu nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri darba grupās diskutēja un identificēja aktuāli risināmos jautājumus un iespējamos instrumentus, kā to efektīvāk sasniegt.
Diskusiju rezultātā grupas noteica rezultātus, kurus konsorcijs kopā ar Finanšu instrumentu biroju (FIB) izmantos par pamatu, lai izstrādātu Aktīvo iedzīvotāju fonda programmu Latvijā.

Diskusijā izteiktie priekšlikumi tiks apkopoti un izsūtīti diskusiju dalībniekiem, kā arī tie tiks ņemti par pamatu Fonda programmas detalizētākai izstrādei, ko plānots izstrādāt līdz 2019. gada pavasarim. Starpposmā plānots rīkot vēl vienu diskusiju ar iesaistītajām pusēm, lai detalizētāk pārrunātu iepriekš izteiktos priekšlikumus un sniegtu atgriezenisko saiti, kā konsorcijs un FIB saredz to iestrādi programmā.  


Aicinām iepazīties ar Aktīvo iedzīvotāju fonda ieviešanas laika līniju

Šobrīd programma atrodas izstrādes stadijā, bet paredzams, ka jau 2019. gada otrajā pusē tiks izsludināts pirmais projektu konkurss, kurā piedalīties tiks aicinātas visas Latvijā reģistrētās biedrības un nodibinājumi.


Aktīvo iedzīvotāju fonda administratoru tikšanās Oslo

No 16.10. līdz 17.10.2018. Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka piedalījās Aktīvo iedzīvotāju fonda (EEZ/NOR finanšu instrumenta NVO fonds) administratoru sanāksmē Oslo, kā administratoru pārstāvji no Latvijas. Sanāksmes mērķis bija  veicināt stratēģisku koncentrēšanos uz divpusējo un reģionālo sadarbību, un : (1) dalīties pieredzē un ar labāko praksi; (2) apspriest pieejas partnerības veicināšanai; un (3) noteikt tematiskās jomas divpusējai un reģionālai sadarbībai. Sanāksmē piedalījās citu valstu Aktīvo iedzīvotāju fonda operatori, donoru kontaktpunkti (Norvēģijas Helsinku komiteja un Īslandes cilvēktiesību centrs) un Norvēģijas Ārlietu ministrija.


Izsakiet viedokli par Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta biroja vārdā NVO konsorcijs (Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs) aicina Jūs piedalīties iesaistīto pušu konsultācijās par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā, izsakot savu viedokli šajā anketā, līdz 14.11.2018.

Anketa ir saistoša Aktīvo iedzīvotāju fondiem Latvijā EEZ un Norvēģijas grantu periodā laika periodā 2014-2021. Ja Jūs vēlaties aizpildīt šo anketu, lūdzam iepazīties ar diskusiju dokumentu, jo tajā ir iezīmētas NVO sektora problēmas, izrietošie izaicinājumi, kā arī risinājumi. Jūsu ieguldījums un sniegtie priekšlikumi būs ārkārtīgi būtiski programmas detalizācijas izstrādes laikā.