Jaunumi

Aktīvo iedzīvotāju fonda administratori tiekas ar Norvēģijas Ārlietu ministriju

2019. gada 1.aprīlī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka Oslo tikās ar Norvēģijas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem.

Tās laikā tika prezentēts Aktīvo iedzīvotāju fonda (EEZ/NOR finanšu instrumenta NVO fonds) administrators, pilsoniskās sabiedrības izaicinājumus un plānoto programmu.

Tāpat administratora pārstāves tikās ar Helsinku komiteju un diskutēja par bilateriālajām un reģionālajām attiecībām.


Apkopoti Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) konsultācijās izteiktie priekšlikumi

Pērnā gada 15. novembrī, norisinājās iesaistīto pušu konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā, kuras mērķis bija jau Fonda darbības plānošanas posmā uzklausīt un apkopot nevalstisko organizāciju viedokļus, aicinot apspriest un izteikt priekšlikumus, kā Fonda darbības ietvarā varētu tikt risināti identificētie izaicinājumi nevalstiskajā sektorā un sabiedrībā kopumā.
 
Ar iesaistīto pušu konsultāciju kopsavilkuma ziņojumu un diskusiju dokumentu varat iepazīstieties šeit: AIF Kopsavilkuma zinojums 
 
Diskusijā izteiktie priekšlikumi tika apkopoti un tiks ņemti par pamatu Fonda programmas detalizētākai izstrādei, ko plānots izstrādāt līdz 2019. gada pavasarim.

Rīgā norisinājusies Baltijas valstu Aktīvo iedzīvotāju fondu operatoru tikšanās

2018.gada 23. janvārī, Rīgā notikusi Latvijas NVO Konsorcija- Aktīvo iedzīvotāju fonda operatora tikšanās ar kolēģiem no Igaunijas-  Igaunijas Atvērtās sabiedrības fonds un Igaunjas NVO tīkls NENO ; un no Lietuvas- Lietuvas Atvērtās sabiedrības fonds.  

Tika dskutēts par plānotajām aktivitātēm Baltijas valstu aktīvo iedzīvotāju sadarbībai EEZ un Norvēģijas fonda īstenošanas kontekstā, kā arī tika uzklausīta kaimiņu pieredzi no iepriekšējiem periodiem.

 


Pieejams diskusiju dokuments iesaistīto pušu konsultācijām, kas norisinājās 2018. gada 15. novembrī

NVO konsorcija izstrādātais dokuments iesaistīto pušu diskusijām izskaidro svarīgākos ar Aktīvo iedzīvotāju fonda ieviešanu saistītos jautājumus.  ACF_DiskusijuDokuments Lejuplādēt


Saliek akcentus Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstāmajā programmā

2018. gada 15. novembrī norisinājās iesaistīto pušu konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā.

Konsultācijas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta biroja vārdā rīkoja NVO konsorcijs, kuru veido sešas organizācijas – Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. Līdz šim fonda līdzekļus administrēja Sabiedrības integrācijas fonds.

Pasākumu atklāja Memoriālo Muzeju apvienības vadītāja Rita Meinerte un Norvēģijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard), kurš akcentēja nevalstisko organizāciju milzīgo nozīmi sabiedrības interešu aizstāvībā un stiprināšanā.

Aktīvo iedzīvotāju fondam Latvijā donorvalstu (Islandes, Lihtenšteinas un Norvēgijas) piešķirtais finansējums ir 8,5 milj. eur. Fonds var atbalstīt aktivitātes šādās jomās:

  •  Demokrātija, aktīva pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un atklātība;
  • Cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, cīnoties pret jebkādu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ;
  • Sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana;
  • Dzimumu līdztiesība un  uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana;
  • Vide un klimata pārmaiņas.

15. novembra mērķis bija jau Fonda darbības plānošanas posmā uzklausīt un apkopot nevalstisko organizāciju viedokļus, aicinot apspriest un izteikt priekšlikumus, kā Fonda darbības ietvarā varētu tikt risināti identificētie izaicinājumi nevalstiskajā sektorā un sabiedrībā kopumā.

Klātienes konsultācijās piedalījās dažādu nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri darba grupās diskutēja un identificēja aktuāli risināmos jautājumus un iespējamos instrumentus, kā to efektīvāk sasniegt.
Diskusiju rezultātā grupas noteica rezultātus, kurus konsorcijs kopā ar Finanšu instrumentu biroju (FIB) izmantos par pamatu, lai izstrādātu Aktīvo iedzīvotāju fonda programmu Latvijā.

Diskusijā izteiktie priekšlikumi tiks apkopoti un izsūtīti diskusiju dalībniekiem, kā arī tie tiks ņemti par pamatu Fonda programmas detalizētākai izstrādei, ko plānots izstrādāt līdz 2019. gada pavasarim. Starpposmā plānots rīkot vēl vienu diskusiju ar iesaistītajām pusēm, lai detalizētāk pārrunātu iepriekš izteiktos priekšlikumus un sniegtu atgriezenisko saiti, kā konsorcijs un FIB saredz to iestrādi programmā.  


Aicinām iepazīties ar Aktīvo iedzīvotāju fonda ieviešanas laika līniju

Šobrīd programma atrodas izstrādes stadijā, bet paredzams, ka jau 2019. gada otrajā pusē tiks izsludināts pirmais projektu konkurss, kurā piedalīties tiks aicinātas visas Latvijā reģistrētās biedrības un nodibinājumi.


Aktīvo iedzīvotāju fonda administratoru tikšanās Oslo

No 16.10. līdz 17.10.2018. Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga un Latvijas Lauku foruma izpilddirektore Anita Seļicka piedalījās Aktīvo iedzīvotāju fonda (EEZ/NOR finanšu instrumenta NVO fonds) administratoru sanāksmē Oslo, kā administratoru pārstāvji no Latvijas. Sanāksmes mērķis bija  veicināt stratēģisku koncentrēšanos uz divpusējo un reģionālo sadarbību, un : (1) dalīties pieredzē un ar labāko praksi; (2) apspriest pieejas partnerības veicināšanai; un (3) noteikt tematiskās jomas divpusējai un reģionālai sadarbībai. Sanāksmē piedalījās citu valstu Aktīvo iedzīvotāju fonda operatori, donoru kontaktpunkti (Norvēģijas Helsinku komiteja un Īslandes cilvēktiesību centrs) un Norvēģijas Ārlietu ministrija.


Izsakiet viedokli par Aktīvo iedzīvotāju fondu Latvijā

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta biroja vārdā NVO konsorcijs (Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs) aicina Jūs piedalīties iesaistīto pušu konsultācijās par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā, izsakot savu viedokli šajā anketā, līdz 14.11.2018.

Anketa ir saistoša Aktīvo iedzīvotāju fondiem Latvijā EEZ un Norvēģijas grantu periodā laika periodā 2014-2021. Ja Jūs vēlaties aizpildīt šo anketu, lūdzam iepazīties ar diskusiju dokumentu, jo tajā ir iezīmētas NVO sektora problēmas, izrietošie izaicinājumi, kā arī risinājumi. Jūsu ieguldījums un sniegtie priekšlikumi būs ārkārtīgi būtiski programmas detalizācijas izstrādes laikā.