Aktīvo iedzīvotāju fonds

Apkopoti Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) konsultācijās izteiktie priekšlikumi
Pērnā gada 15. novembrī, norisinājās iesaistīto pušu konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā, kuras mērķis bija jau Fonda darbības plānošanas posmā uzklausīt un apkopot nevalstisko organizāciju viedokļus, aicinot apspriest un izteikt priekšlikumus, kā Fonda darbības ietvarā varētu tikt risināti identificētie izaicinājumi nevalstiskajā sektorā un sabiedrībā kopumā.
 
Ar iesaistīto pušu konsultāciju kopsavilkuma ziņojumu un diskusiju dokumentu varat iepazīstieties šeit: AIF Kopsavilkuma zinojums 
 
Diskusijā izteiktie priekšlikumi tika apkopoti un tiks ņemti par pamatu Fonda programmas detalizētākai izstrādei, ko plānots izstrādāt līdz 2019. gada pavasarim.
 

Pieejams diskusiju dokuments iesaistīto pušu konsultācijām, kas norisinājās 2018. gada 15. novembrī

NVO konsorcija izstrādātais dokuments iesaistīto pušu diskusijām izskaidro svarīgākos ar Aktīvo iedzīvotāju fonda ieviešanu saistītos jautājumus. Dokuments pieejams te: ACF_DiskusijuDokuments Lejuplādēt


Kas ir Aktīvo iedzīvotāju fonds?

​Latvijai piešķirtais atbalsts 8.5 milj. apmērā plānots pilsoniskās sabiedrības iesaistes veicināšanai ar mērķi mazināt sociālo un ekonomisko nevienlīdzību valstī. 
Piedalīties projektu atbalsta konkursā varēs ikviena NVO, piesakoties konsorcija administrētajos projektu konkursos, kā arī kapacitātes spēcināšanas aktivitātēs, tomēr jau pirms tam – aicinām jūs izteikt viedokli tādejādi piedaloties programmas veidošanā.

Pilsoniskās sabiedrības programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ir Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finanšu instruments pilsoniski aktīvas sabiedrības kapacitātes veicināšanai šobrīd 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs.

Vairāk informācijas varat meklēt šeit


Aktīvo iedzīvotāju fonda prioritātes

EEZ un Norvēģu FI Aktīvo pilsoņu fonda galvenie mērķi ir pilsoniski aktīvas un demokrātiskas sabiedrības veidošana, mazāk aizsargāto sociālo grupu spēcināšana un cilvēktiesību aizsardzība. 
Fonda prioritātes ir jaunieši un bērni riska grupās, atbalsts lokālajām un reģionālajām iniciatīvām nacionālās nevienlīdzības mazināšanai, uz sabiedrības veselību vērstas iniciatīvas, migrācijas jautājumi, pilsoniski aktīvās sabiedrības kapacitātes veicināšana un pārrobežu sadarbības. 


Memorands par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu

​2017. gada 14. decembrī Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Jens Frolihs Holte (Jens Frølich Holte) parakstīja saprašanās memorandus par Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā. Tas paredz, ka Latvijai būs pieejams finansējums 102,1 miljona eiro apmērā. Vairāk par parakstīto memorandu meklējiet informāciju šeit.