Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Kapacitātes projekti: Zināmi otrā Kapacitātes projektu konkursa rezultāti

28.03.2022
Kapacitātes projekti: Zināmi otrā Kapacitātes projektu konkursa rezultāti

2022. gada 25. martā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi otrā Kapacitātes projektu konkursa rezultātus – 160 projektu konkurencē finansējums piešķirts 35 projektu īstenošanai par kopējo summu 666 204,17 eiro. 8 projektos paredzētas arī partnerības ar EEZ un Norvēģijas grantu donorvalstu organizācijām.

Atbalstīto projektu saraksts

Atbalstītos projektus ir iesniegušas gan nelielas vietēja līmeņa organizācijas, gan reģionāla un nacionāla mēroga organizācijas, pārstāvot ļoti dažādas darbības jomas, piemēram, kopienu attīstība, jaunatne, izglītība, sociālā palīdzība, vides aizsardzība. Kopumā atbalstītās 35 organizācijas darbojas 19 pašvaldību teritorijās visos Latvijas reģionos.

Lai sasniegtu AIF darbības mērķi – pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana – arī otrajā kapacitātes projektu konkursā tika saglabāti specifiskie nosacījumi ar nolūku mudināt Latvijas biedrības un nodibinājumus plānot mērķtiecīgas aktivitātes organizācijas spēcināšanai ilgtermiņā vismaz vienā no šiem aspektiem – no projektiem neatkarīga finansējuma piesaistē, sava tēla veidošanā un sabiedrības informēšanā par savu darbu, kā arī savu vadības procesu kvalitātes un iesaistīto personu profesionalitātes attīstīšanā. Paralēli šīm aktivitātēm kapacitātes projektos varēja plānot arī citus pasākumus atbilstoši organizāciju kapacitātes stiprināšanas vajadzībām.

19 organizācijas projekta īstenošanas rezultātā plāno palielināt neprojektu ieņēmumu īpatsvaru, īstenojot dažādas aktivitātes finanšu avotu dažādošanai un organizāciju finanšu neatkarības sekmēšanai, piemēram, plašas ziedojumu piesaistes kampaņas vai aktivitātes saimnieciskās darbības attīstībai.

33 no 35 atbalstītajām organizācijām projekta ietvaros mērķtiecīgi pilnveidos savu komunikāciju – tās īstenos aktivitātes, kas vērstas uz regulāru plašākas sabiedrības informēšanu par savu darbību, tostarp, izstrādās komunikāciju stratēģijas, pilnveidos savas mājaslapas, kā arī attīstīs savu darbību jaunos komunikācijas kanālos.

24 organizācijas īpašu uzmanību pievērsīs organizācijas pārvaldības jautājumiem efektīvākai mērķu sasniegšanai un lielākas ietekmes panākšanai, piemēram, ikdienas darbā ieviešot dažāda veida kvalitātes vadības pieejas. 

22 projektos plānots stiprināt organizāciju personāla un brīvprātīgo kompetences darbam organizācijā, kopumā apmācot 616 personas. 

5 projektos plānots veidot jaunus vai stiprināt esošus organizāciju tīklus un sadarbības platformas, kas, cita starpā, ilgtermiņā stiprinās koordinētāku un saskaņotāku organizāciju darbu interešu pārstāvības jomā, ļaus apmainīties ar labo praksi, kā arī palīdzēs veidot jēgpilnas sinerģijas. 8 organizācijas plāno attīstīt savu darbību tīkla organizācijās, kļūstot par biedriem un iesaistoties tīkla organizāciju aktivitātēs gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī. Savukārt 21 projektā plānots izstrādāt dažādas stratēģijas ilgtspējīgai organizāciju attīstībai.

Patiesi ceram, ka šis konkurss palīdzēs spēcināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, jo tieši stipras un modernas organizācijas ir priekšnoteikums spēcīgai un aktīvai pilsoniskajai sabiedrībai. Pēdējo gadu krīžu mācības ir parādījušas, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir neatsverams spēks krīžu pārvarēšanai, kas spēj nekavējoties sniegt vajadzībās balstītus pakalpojumus, kā arī mobilizēt un koordinēt brīvprātīgos un humāno palīdzību, jo īpaši brīžos, kad to nevar nodrošināt valsts vai biznesa sektors. AIF ir gandarīts par iespēju atbalstīt organizāciju izaugsmi, lai tās spētu veiksmīgi darboties savu mērķu sasniegšanai un sniegt palīdzīgu roku, kad un kam tas ir vajadzīgs visvairāk”, rezumējot konkursa rezultātus, norāda AIF padomes priekšēdētāja, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.

Ņemot vērā augsto projektu kvalitāti un ierobežoto konkursam pieejamo finansējumu, šajā konkursā tika izveidots arī projektu rezerves saraksts. Tā kā līdz šim atbalstītajos projektos, iespējams, veidosies neizlietotā finansējuma atlikumi, tad paredzams, ka tos varēs novirzīt papildu kapacitātes projektu īstenošanai, tā nodrošinot maksimāli efektīvu programmas finansējuma izlietojumu Latvijā un dodot iespēju atbalstu saņemt lielākam organizāciju skaitam. Rezerves sarakstā iekļautās organizācijas par finansējuma pieejamību tiks informētas individuāli.

Visi projektu iesniedzēji informāciju par pieņemto lēmumu saņems līdz 29. martam AIF projektu sistēmā.

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Programmu administrē Latvijas Pilsoniskā alianse, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO centrs. Vairāk par EEZ un Norvēģijas grantiem Latvijā var uzzināt https://eeagrants.lv

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.