Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Demokrātijas kultūra

Demokrātijas kultūra

Programmas mērķis: stiprināta demokrātijas kultūra un pilsoniskuma apziņa Latvijā
Programmas kopējais finansējums: 4 405 000 EUR
Programmas sasniedzamie rezultāti:

 • pieaudzis tādu iedzīvotāju skaits, kuri iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos
 • pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs
 • pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri tic personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus
 • atbalstītas līdzdalības aktivitātes politikas dokumentu izstrādē (palielinājies ietekmēto likumu un politikas iniciatīvu skaits).

 

Programmas ietvaros izsludinātajos projektu konkursos, varēs iesniegt tikai tādus projektus, kuru aktivitātes atbilst šādiem programmas atbalstītajiem darbības virzieniem:

 1. Sabiedrības izpratnes palielināšana par demokrātiju – pilsoniskās izglītības (formālās, neformālās) aktivitātes, plašas sabiedriskās kampaņas.
 2. Iedzīvotāju iesaistīšanās pilsoniskajās aktivitātēs – pilsonisko aktivitāšu organizēšana un iedzīvotāju iesaiste tajās, jaunu un esošu virtuālo vai fizisko platformu uzturēšana pilsoniskajai aktivitātei un tīklošanai, pilsoniskās sabiedrības organizāciju kopējā pozitīvā publiskā tēla veidošana un kampaņas to darbības atpazīstamībai, apmācības mazaizsargātajiem iedzīvotājiem par pilsonisko aktivitāti un līdzdalību.
 3. PSO stiprināšana interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā – atbalsts iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos, pētījumu un pārskatu sagatavošanai interešu pārstāvībā nepieciešamo datu ieguvei, informācijas pieejamības nodrošināšanai.

 

PROGRAMMAS IETVAROS PLĀNOTIE ATKLĀTIE PROJEKTU KONKURSU VEIDI:

 • STRATĒĢISKIE PROJEKTI – projekti ar sistēmisku redzējumu par to nozīmīgumu un ilgtermiņa ietekmi uz Latvijas pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanu un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošanu.
 • Divi projektu konkursi: 2020. gada maijā un 2021. gada janvārī-martā
 • Projektu īstenošanas laiks: 2-4 gadi
 • Finansējums vienam projektam: 40 000 – 105 000 EUR * Ar iespēju saņemt papildu punktus vērtēšanā, ja projekts ietver sadarbību ar Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas organizāciju. Informāciju par atbalstu sadarbības veidošanai skatīt šeit
 • RĪCĪBAS PROJEKTI – nepārtraukts konkurss aktuālu un steidzamu iniciatīvu īstenošanai interešu pārstāvības un pilsonisko aktivitāšu nodrošināšanai, īpaši krīzes situācijās. 
 • Pieteikumu iesniegšana: AIF projektu tiešsaistes sistēmā līdz 2023. gada 28. februārim vai, kamēr pieejami līdzekļi.
 • Pieteikumu izskatīšana: pieteikumu kvalitatīvā vērtēšana vispārējā kārtībā tiek sākta vienu reizi četros mēnešos. Nākamā ieplānotā iesniegto projektu vērtēšanas procesa sākšana: 01.04.2021.
 • Finansējums vienam projektam: 1 000 – 10 000 EUR
 • Vēl pieejamā un projektu īstenotājiem sadalāmā summa: 182 729,85 eiro (konkursa kopējais budžets: 210 000 eiro)
 • INFORMATĪVĀ KAMPAŅA sabiedrības izpratnes palielināšanai par demokrātiju un to veidojošajiem procesiem, iedzīvotāju lomu tajos
 • Divi projektu konkursi: 2020. un 2022. gadā
 • Vienas kampaņas (projekta) ilgums: 1-1,5 gadi
 • Finansējums vienai kampaņai (projektam): 50 000 - 70 000 EUR

 

Papildu programmas ietvaros tiek īstenots iepriekšnoteikts projekts - pētījums par PSO sektoru Latvijā 2020-2024 – datu ieguve un analīze ar mērķi sagatavot regulārus pārskatus par pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Latvijā, tā attīstības tendencēm un nepieciešamiem tiesiskās un finanšu vides uzlabojumiem. Pētījumu veic Latvijas pilsoniskā alianse.

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.