Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Demokrātijas kultūra

Demokrātijas kultūra

Programmas mērķis: stiprināta demokrātijas kultūra un pilsoniskuma apziņa Latvijā
Programmas kopējais finansējums: 4 405 000 EUR
Programmas sasniedzamie rezultāti:

 • pieaudzis tādu iedzīvotāju skaits, kuri iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos
 • pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs
 • pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri tic personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus
 • atbalstītas līdzdalības aktivitātes politikas dokumentu izstrādē (palielinājies ietekmēto likumu un politikas iniciatīvu skaits).

 

Programmas ietvaros izsludinātajos projektu konkursos, varēs iesniegt tikai tādus projektus, kuru aktivitātes atbilst šādiem programmas atbalstītajiem darbības virzieniem:

 1. Sabiedrības izpratnes palielināšana par demokrātiju – pilsoniskās izglītības (formālās, neformālās) aktivitātes, plašas sabiedriskās kampaņas.
 2. Iedzīvotāju iesaistīšanās pilsoniskajās aktivitātēs – pilsonisko aktivitāšu organizēšana un iedzīvotāju iesaiste tajās, jaunu un esošu virtuālo vai fizisko platformu uzturēšana pilsoniskajai aktivitātei un tīklošanai, pilsoniskās sabiedrības organizāciju kopējā pozitīvā publiskā tēla veidošana un kampaņas to darbības atpazīstamībai, apmācības mazaizsargātajiem iedzīvotājiem par pilsonisko aktivitāti un līdzdalību.
 3. PSO stiprināšana interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā – atbalsts iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos, pētījumu un pārskatu sagatavošanai interešu pārstāvībā nepieciešamo datu ieguvei, informācijas pieejamības nodrošināšanai.

 

PROGRAMMAS IETVAROS PLĀNOTIE ATKLĀTIE PROJEKTU KONKURSU VEIDI:

 • STRATĒĢISKIE PROJEKTI – projekti ar sistēmisku redzējumu par to nozīmīgumu un ilgtermiņa ietekmi uz Latvijas pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanu un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošanu.
 • Divi projektu konkursi: 2020. gada maijā un 2021. gada janvārī-martā
 • Projektu īstenošanas laiks: 2-4 gadi
 • Finansējums vienam projektam: 40 000 – 105 000 EUR * Ar iespēju saņemt papildu punktus vērtēšanā, ja projekts ietver sadarbību ar Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas organizāciju. Informāciju par atbalstu sadarbības veidošanai skatīt šeit
 • RĪCĪBAS PROJEKTI – nepārtraukts konkurss aktuālu un steidzamu iniciatīvu īstenošanai interešu pārstāvības un pilsonisko aktivitāšu nodrošināšanai, īpaši krīzes situācijās. 
 • Pieteikumu iesniegšana: AIF projektu tiešsaistes sistēmā līdz 2023. gada 28. februārim vai, kamēr pieejami līdzekļi.
 • Pieteikumu izskatīšana: pieteikumu kvalitatīvā vērtēšana vispārējā kārtībā tiek sākta vienu reizi četros mēnešos. Nākamā ieplānotā iesniegto projektu vērtēšanas procesa sākšana: 02.08.2021., projektiem, kuri iesniegti līdz 01.08.2021. pl. 23.59.
 • Finansējums vienam projektam: 1 000 – 10 000 EUR
 • Vēl pieejamā un projektu īstenotājiem sadalāmā summa: 176 820.85 eiro (konkursa kopējais budžets: 210 000 eiro)
 • INFORMATĪVĀ KAMPAŅA sabiedrības izpratnes palielināšanai par demokrātiju un to veidojošajiem procesiem, iedzīvotāju lomu tajos
 • Divi projektu konkursi: 2020. un 2022. gadā
 • Vienas kampaņas (projekta) ilgums: 1-1,5 gadi
 • Finansējums vienai kampaņai (projektam): 50 000 - 70 000 EUR

 

Papildu programmas ietvaros tiek īstenots iepriekšnoteikts projekts - pētījums par PSO sektoru Latvijā 2020-2024 – datu ieguve un analīze ar mērķi sagatavot regulārus pārskatus par pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Latvijā, tā attīstības tendencēm un nepieciešamiem tiesiskās un finanšu vides uzlabojumiem. Pētījumu veic Latvijas pilsoniskā alianse.

 

Apstiprinātie projekti

1 Biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" Atklātības sargi: ceļš uz atbildīgiem lēmumiem valstī un pašvaldībās Aktīvs
2 Nodibinājums "Sabiedrības Līdzdalības Fonds" Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde Aktīvs
3 Biedrība "Latvijas Mazpulki" Dodiet ceļu! Jaunieši! Aktīvs
4 Biedrība "Baltā māja" Biedrības "Baltā māja" aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai Aktīvs
5 Fonds "Ziedot.lv" Cilvēkos ir spēks! Aktīvs
6 Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā" DemokrātiJĀ! Aktīvs
7 Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse" Demokrātijas atslēgas - instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai Aktīvs
8 Biedrība "Latvijas Vācu savienība" Demokrātisko kompetenču inkubators Aktīvs
9 Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv" Dzivniekupolicija.lv un sabiedrisko inspektoru tīklojums Latvijas reģionos Aktīvs
10 Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"" ES Dienvidlatgalē varu! Aktīvs
11 Biedrība „RITINEITIS” Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē Aktīvs
12 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" Ilgtermiņa risinājumi sekmīgākām konsultācijām ar sabiedrību Aktīvs
13 Biedrība "Creative Minds For Culture" Jauniešu līdzdalības platforma Aktīvs
14 Nodibinājums "Pasaules dabas fonds" Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā Aktīvs
15 Biedrība "ESTO" Klausies. Saproti. Rīkojies! Aktīvs
16 Biedrība "Mediācijas telpa" Kopā stipri! Aktīvs
17 Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds" Labdarības aplis Aktīvs
18 Biedrība "Latvijas Ornitoloģijas biedrība" Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste Aktīvs
19 Biedrība "Lauku partnerība "Lielupe"" Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados. Aktīvs
20 Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" LJP 3.0 Aktīvs
21 Biedrība "Radi Vidi Pats" Radi Liepāju Pats Aktīvs
22 Biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā Aktīvs
23 Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" Tīkls Aktīvs
24 Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei Aktīvs
25 Biedrība "Centrs MARTA" Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens Aktīvs
26 Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" Empātija, izpratne un kvalifikācija – brīvprātīgā darba pamatnostādnes Aktīvs
27 Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" Zaļais Barometrs Aktīvs
28 Biedrība "Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība "Riga Annenhof"" Demokrātijas vilciens Aktīvs
29 Biedrība "Piekrastes Konvents" Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes plānojuma izstrāde Aktīvs
30 Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" Sūdzība par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu Aktīvs
31 Biedrība "IZGAISMO IDEJU" Jauniešiem būt Aktīvs

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.