Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Demokrātijas kultūra

Demokrātijas kultūra

PROGRAMMAS MĒRĶIS: stiprināta demokrātijas kultūra un pilsoniskuma apziņa Latvijā
KOPĒJAIS FINANSĒJUMS: 4 405 000 EUR
SAGAIDĀMIE REZULTĀTI, kuros tiek radītas pozitīvas izmaiņas līdz 2024.gadam:

 • pieaudzis tādu iedzīvotāju skaits, kuri iesaistās lēmumu pieņemšanas procesos
 • pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs
 • pieaudzis tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri tic personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus
 • palielinājies ietekmēto likumu un politikas dokumentu skaits.

 PROJEKTU KONKURSI, TO VEIDI:

 • Stratēģiski projekti ilgtermiņa pozitīvu izmaiņu radīšanai organizācijas darbības jomā, organizācijai paužot savu stratēģisko redzējumu un piedāvājot aktivitašu kopu šo izmaiņu iniciēšanai.
 • Divi projektu konkursi: 2020. un 2021. gads
 • Projektu īstenošanas laiks: 2-4 gadi
 • Finansējums vienam projektam: 40 000 eiro – 105 000 eiro
 • Rīcības projekti – nepārtraukts konkurss, kurā pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā aktuālu un steidzamu interešu pārstāvības iniciatīvu īstenošanai (pieteikšanās noslēgusies).
  • Finansējums vienam projektam: 1 000 – 10 000 EUR
 • Komunikācijas kampaņa par demokrātiju
 • Viens projektu konkurss: 2023. gads
 • Vienas kampaņas (projekta) ilgums: 1-1,5 gadi
 • Finansējums vienai kampaņai (projektam): 100 000 - 140 000 EUR
 • Vienreizēja 100 000 eiro piešķīrums organizāciju darbības plāna (stratēģijas) īstenošanai aspektos, kas saistīti ar programmu “Demokrātijas kultūra” un “Cilvēktiesības” mērķu un rezultātu sasniegšanu. Konkursa izsludināšana 2021. gadā, projekta īstenošana 2 gadi. 

Papildu programmas ietvaros tiek īstenots iepriekšnoteikts projekts - pētījums par PSO sektoru Latvijā 2020-2024 – datu ieguve un analīze ar mērķi sagatavot regulārus pārskatus par pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Latvijā, tā attīstības tendencēm un nepieciešamiem tiesiskās un finanšu vides uzlabojumiem. Pētījumu veic Latvijas pilsoniskā alianse.

 

Apstiprinātie projekti

1 Biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" Atklātības sargi: ceļš uz atbildīgiem lēmumiem valstī un pašvaldībās Aktīvs
2 Nodibinājums "Sabiedrības Līdzdalības Fonds" Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde Noslēdzies
3 Biedrība "Latvijas Mazpulki" Dodiet ceļu! Jaunieši! Aktīvs
4 Biedrība "Baltā māja" Biedrības "Baltā māja" aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai Noslēdzies
5 Fonds "Ziedot.lv" Cilvēkos ir spēks! Noslēdzies
6 Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā" DemokrātiJĀ! Noslēdzies
7 Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse" Demokrātijas atslēgas - instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai Noslēdzies
8 Biedrība "Latvijas Vācu savienība" Demokrātisko kompetenču inkubators Aktīvs
9 Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv" Dzivniekupolicija.lv un sabiedrisko inspektoru tīklojums Latvijas reģionos Noslēdzies
10 Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"" ES Dienvidlatgalē varu! Noslēdzies
11 Biedrība „RITINEITIS” Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē Aktīvs
12 Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" Ilgtermiņa risinājumi sekmīgākām konsultācijām ar sabiedrību Noslēdzies
13 Biedrība "Creative Minds For Culture" Jauniešu līdzdalības platforma Aktīvs
14 Nodibinājums "Pasaules dabas fonds" Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā Aktīvs
15 Biedrība "ESTO" Klausies. Saproti. Rīkojies! Aktīvs
16 Biedrība "Mediācijas telpa" Kopā stipri! Aktīvs
17 Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds" Labdarības aplis Aktīvs
18 Biedrība "Latvijas Ornitoloģijas biedrība" Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste Aktīvs
19 Biedrība "Lauku partnerība "Lielupe"" Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados. Aktīvs
20 Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" LJP 3.0 Noslēdzies
21 Biedrība "Radi Vidi Pats" Radi Liepāju Pats Noslēdzies
22 Biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā Aktīvs
23 Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" Tīkls Aktīvs
24 Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei Aktīvs
25 Biedrība "Centrs MARTA" Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens Aktīvs
26 Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" Empātija, izpratne un kvalifikācija – brīvprātīgā darba pamatnostādnes Noslēdzies
27 Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" Zaļais Barometrs Aktīvs
28 Biedrība "Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība "Riga Annenhof"" Demokrātijas vilciens Noslēdzies
29 Biedrība "Piekrastes Konvents" Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes plānojuma izstrāde Noslēdzies
30 Biedrība "IZGAISMO IDEJU" Jauniešiem būt Noslēdzies
31 Biedrība "Vecdaugavieši" Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES” aktualizēšana Latvijā Noslēdzies
32 Biedrība "Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība "Mozaīka"" Iekļaujoša ģimenes likumdošana Noslēdzies
33 Sabiedrība par atklātību Delna Delna – daļa no dzīvotspējīga Prokuratūras Ētikas kodeksa izstrādes Noslēdzies
34 Latvijas Dabas fonds Sūdzība par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu Noslēdzies
35 Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas" Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis Noslēdzies
36 Biedrība "Mūsu mājas Pocelujevkā" Laba pārvaldība: no formālas līdz reālai! Noslēdzies
37 Sadarbības platforma Ceļš problēmas risinājumā Aktīvs
38 Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācija (AREM) Bēgļu ceļvedis / Даведнiк бежанца Aktīvs
39 Papardes zieds Atbalsts biedrības "Papardes zieds" ilgtermiņa darbībai Aktīvs
40 Ascendum Biedrības "Ascendum" darbība 2022-2023 gadā Aktīvs
41 DOTS Demokrātijas un demokrātiskās kultūras stiprināšana: Sarunu festivāls LAMPA Aktīvs
42 Centrs Dardedze Droša bērnība – droša nākotne Aktīvs
43 Baltic Human Rights Society Ilgtermiņa darbības atbalsts pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības īstenošanai Aktīvs
44 Attīstības platforma YOU+ Jauniešu vienas pieturas aģentūra Aktīvs
45 Rīgas vācu kultūras biedrība Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās! Aktīvs
46 Biedrība "Latvijas Permakultūras biedrība" Lauku iedzīvotāju tiesību dzīvot kvalitatīvā vidē aizstāvība Latvijas KLP apstiprināšanas posmā Noslēdzies
47 Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Augt, mācoties un darot Aktīvs
48 Biedrība "Klubs "Māja"-jaunatne vienotai Eiropai" Izproti, iesaisties, lem! Aktīvs
49 Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds" Es un Tu, Mēs Aktīvs
50 Biedrība "Baltijas Mediju izcilības centrs" Medijpratības nozares izvērtējums, politikas rekomendācijas un integrācija izglītības sistēmā Aktīvs
51 Biedrība "Resiliences centrs" Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā Aktīvs
52 Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" Būt zinošiem! Aktīvs
53 Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Demokrātijas kultūras laboratorija Aktīvs
54 Saldus rajona attīstības biedrība Kopā varam - kopā darām Saldus novadā! Noslēdzies
55 Tabitas Sirds Brīvprātīgo iesaiste humanitārā atbalstā Ukrainas iedzīvotājiem Dienvidkurzemē. Noslēdzies
56 Sabiedrība par atklātību Delna Atslēga trauksmes celšanas veicināšanai Noslēdzies
57 Biedrība '"Palīdzēsim viens otram" Biedrības koordinācijas centra uzturēšana humānā atbalsta sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem Noslēdzies
58 Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" Palīdzēsim Ukrainai! Noslēdzies
59 Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem" Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā Noslēdzies
60 Apvienība "Pilsēta cilvēkiem" Atbalsts brīvprātīgo darbam, palīdzot Ukrainas bēgļiem Noslēdzies
61 Vidusdaugavas NVO centrs Palīdzības punkts Ukrainas kara bēgļiem Jēkabpils novadā Aktīvs
62 Biedrība "Iespēja visiem" Kopā esam stipri Noslēdzies
63 Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs Līdzdalības darbnīca Noslēdzies
64 Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" Pētījumi par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024 Aktīvs
65 Biedrība "Sadarbības platforma" Stipri atbalstam Noslēdzies

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.