Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Cilvēktiesības

Cilvēktiesības

Programmas mērķis: vairota sabiedrības izpratne par cilvēktiesībām

Programmas kopējais finansējums: 630 000 EUR

Programmas sasniedzamie rezultāti:

  • pieaugusi izpratne par cilvēktiesībām projektos iesaistītajām personām (mērķa grupai)
  • palielināta pilsoniskās sabiedrības organizāciju pakalpojumu pieejamība diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu upuriem
  • samazinājies tādu iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā

 

PROGRAMMĀ TIKS ATBALSTĪTAS PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJU (PSO) AKTIVITĀTES šādos darbības virzienos:

  1. Sabiedrības izpratnes palielināšana par cilvēktiesībām – pilsoniskās izglītības (formālās, neformālās) aktivitātes, plašas sabiedriskās kampaņas, iniciatīvas starpkultūru dialoga veicināšanai.
  2. Cilvēktiesību jomā strādājošo PSO stiprināšana – iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, cilvēktiesību jomas procesu pārraudzība, pētījumu un pārskatu sagatavošana un publicēšana par iecietību un diskrimināciju Latvijā, pakalpojumu sniegšana diskriminācijas un cilvēktiesību pārkāpumu upuriem, viņu interešu pārstāvība, t.sk. tiesas procesos.

 

PROGRAMMAS FINANSĒJUMS TIKS PIEŠĶIRTS tikai stratēģiskiem projektiem – projektiem ar sistēmisku redzējumu par to nozīmīgumu un ilgtermiņa ietekmi uz Latvijas pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanu un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošanu.

  • Divi projektu konkursi: 2020. un 2021. gadā
  • Projektu īstenošanas laiks: 2-4 gadi
  • Finansējums vienam projektam: 40 000 – 105 000 EUR *Ar iespēju saņemt papildu punktus vērtēšanā, ja projekts ietver sadarbību ar Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas organizāciju. Informāciju par atbalstu sadarbības veidošanai skatīt šeit

 

Apstiprinātie projekti

1 Biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs" Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība Aktīvs
2 Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"" Zini, proti, dari - cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība Aktīvs
3 Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA"" ES gribu būt starp JUMS Aktīvs

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.