Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atbalstītie projekti

Aktīvo iedzīvotāju fondā līdz 5.09.2022. finansējums ir piešķirts 164 projektu īstenošanai:

  • Stratēģisko projektu konkursos: 42 projektiem
  • Kapacitātes projektu konkursos: 92 projektiem
  • Rīcības projektu konkursā: 24 projektiem
  • Ilgtermiņa darbības atbalsta pilotkonkursā: 6 projektiem

Zemāk iespējams pārskatīt informāciju par projektiem, ar kuriem jau ir noslēgti finansējumu līgumi:

Nr. Īstenotājs Projekta nosaukums Īstenošanas reģions Donorvalstu partneris Projekta statuss
1. "Zero Waste Latvija" "Lietu bibliotēka" jeb sabiedrības virzība no preču patēriņa uz pakalpojumiem Latvija Nav Noslēdzies
2. NEW EAST "New East" biedrības kapacitātes celšanas projekts Latgale Ir Aktīvs
3. Biedrība "Safe Space" "Safe Space": Biedrības "Safe Space" finanšu ilgtspējas veicināšana Latvija Nav Noslēdzies
4. Vidusdaugavas NVO centrs "Vidusdaugavas NVO centrs" digitālo spēju attīstīšana Zemgale Nav Aktīvs
5. Biedrība "Pierīgas partnerība" 3 soļi biedrības "Pierīgas partnerība" darbības kvalitātes pilnveidošanā un izaugsmē Pierīga Ir Noslēdzies
6. Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule” Aglonas novada biedrības "Neaizmirstule" kapacitātes stiprināšana Latgale Nav Aktīvs
7. Biedrība "Smiltenei un Latvijai" Aktīvi, zinoši un atpazīstami Smiltenes novadā Vidzeme, Latvija Nav Noslēdzies
8. Apvienība "Pilsēta cilvēkiem" Apvienība "Pilsēta cilvēkiem" runā un rāda Rīga Nav Noslēdzies
9. Papardes zieds Atbalsts biedrības "Papardes zieds" ilgtermiņa darbībai Latvija Nav Aktīvs
10. Apvienība "Pilsēta cilvēkiem" Atbalsts brīvprātīgo darbam, palīdzot Ukrainas bēgļiem Rīga Nav Noslēdzies
11. Biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" Atklātības sargi: ceļš uz atbildīgiem lēmumiem valstī un pašvaldībās Latvija Ir Noslēdzies
12. Sabiedrība par atklātību Delna Atslēga trauksmes celšanas veicināšanai Rīga Nav Noslēdzies
13. Attīstības un inovāciju mācību centrs Attīstības un inovāciju mācību centra kapacitātes celšana Vidzeme Ir Noslēdzies
14. Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Augt, mācoties un darot Latvija Nav Noslēdzies
15. Nodibinājums "Sabiedrības Līdzdalības Fonds" Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde Latvija Nav Noslēdzies
16. Biedrība “Bauskas vecpilsēta” Bauskas vecpilsētas kopienas tête-à-tête Pierīga, Zemgale Nav Aktīvs
17. Krievu pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un krievu emigrantu atbalsta asociācija (AREM) Bēgļu ceļvedis / Даведнiк бежанца Latvija Nav Noslēdzies
18. Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds" Bērnu slimnīcas fonda ilgtspējīgas attīstības veicināšana. Latvija Nav Noslēdzies
19. TEPAT UN KOPĀ Biedrība TEPAT UN KOPĀ nākamajā līmenī Pierīga Nav Noslēdzies
20. Biedrība '"Palīdzēsim viens otram" Biedrības koordinācijas centra uzturēšana humānā atbalsta sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem Latvija Nav Noslēdzies
21. Ascendum Biedrības "Ascendum" darbība 2022-2023 gadā Latvija Nav Aktīvs
22. Biedrība "Baltā māja" Biedrības "Baltā māja" aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai Latgale Nav Noslēdzies
23. Biedrība "Brīnummāja" Biedrības "Brīnummāja" kapacitātes veicināšanas projekts "Atspēriens" Vidzeme Nav Noslēdzies
24. Burtnieku kultūrvide Biedrības "Burtnieku kultūrvide" attīstības stratēģija Vidzeme Nav Noslēdzies
25. Labklājībai Biedrības "Labklājībai" kapacitātes stiprināšana Kurzeme Nav Aktīvs
26. Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” Biedrības "Lauku partnerība Sēlija" darbības pilnveidošana un stiprināšana Zemgale Ir Aktīvs
27. MOT Latvija Biedrības "MOT" Latvija" kapacitātes stiprināšana Kurzeme Ir Aktīvs
28. Biedrība "Nepaliec viens" Biedrības "Nepaliec viens"struktūrvienību kapacitātes celšana Rīga Ir Noslēdzies
29. New Door Biedrības "New Door" ilgtspējīgas attīstības veicināšana Latvija Nav Noslēdzies
30. Biedrība "Pierīgas Partnerība" Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai Pierīga Ir Aktīvs
31. Biedrība "Baltijas HIV asociācija" Biedrības finansiālās ilgtspējas veicināšana Latvija Nav Noslēdzies
32. Biedrība "Mežinieku apkaimes attīstībai" Biedrības kapacitātes stiprināšana pārejai jaunā attīstības posmā Pierīga Ir Noslēdzies
33. Biedrība "Latvijas Neredzīgo sporta savienība" Biedrības Latvijas Neredzīgo Sporta savienības darbības un kapacitātes stiprināšana Latvija Nav Noslēdzies
34. Attīstības aģentūra "We&You" Biedrības “Attīstības aģentūra “We&You”” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Latgale Ir Aktīvs
35. LgSC Biedrības “LgSC” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai un to interešu Latgale Ir Aktīvs
36. Biedrība ""r.a. "Siltumnīca"" Biedrības “r.a. “Siltumnīca”” ilgtspējīgas attīstības veicināšana Vidzeme Nav Noslēdzies
37. Biedrība "Piekrastes Konvents" Brīvprātīgā darba veicināšana Latvija Nav Aktīvs
38. Nodibinājums Hospiss LV Brīvprātīgo darba koordinēšanas mobilās aplikācijas izstrāde Rīga Nav Noslēdzies
39. Tabitas Sirds Brīvprātīgo iesaiste humanitārā atbalstā Ukrainas iedzīvotājiem Dienvidkurzemē. Kurzeme Nav Noslēdzies
40. Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" Būt zinošiem! Latvija Nav Aktīvs
41. Biedrība "Latvijas Cilvēktiesību centrs" Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība Latvija Nav Aktīvs
42. Sadarbības platforma Ceļš problēmas risinājumā Latvija Nav Aktīvs
43. Centra MARTA Liepājas nodibinājums Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana Kurzeme Nav Noslēdzies
44. Fonds "Ziedot.lv" Cilvēkos ir spēks! Latvija Nav Noslēdzies
45. Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem" Cilvēktiesības visiem Latvija Nav Aktīvs
46. Creative Minds for Culture CMC: Nākamais līmenis Pierīga, Vidzeme Ir Noslēdzies
47. Sabiedrība par atklātību Delna Delna – daļa no dzīvotspējīga Prokuratūras Ētikas kodeksa izstrādes Latvija Nav Noslēdzies
48. Sabiedrība par atklātību Delna Delnas kapacitātes stiprināšana Latvija Nav Aktīvs
49. Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā" DemokrātiJĀ! Latvija Nav Noslēdzies
50. Biedrība "Latvijas Lauku Forums" Demokrātijas akadēmija visa Latvija Nav Aktīvs
51. Biedrība "Rīgas aktīvo senioru alianse" Demokrātijas atslēgas - instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai Rīga, Pierīga Ir Noslēdzies
52. Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Demokrātijas kultūras laboratorija Latvija Nav Aktīvs
53. DOTS Demokrātijas un demokrātiskās kultūras stiprināšana: Sarunu festivāls LAMPA Latvija Nav Aktīvs
54. Biedrība "Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrība "Riga Annenhof"" Demokrātijas vilciens Latvija Nav Noslēdzies
55. Biedrība "Latvijas Vācu savienība" Demokrātisko kompetenču inkubators Kurzeme, Zemgale Ir Noslēdzies
56. Vidusdaugavas NVO centrs Divpusējās sadarbības pilotēšana online izsoles organizēšanā Zemgale Ir Noslēdzies
57. Biedrība "Latvijas Mazpulki" Dodiet ceļu! Jaunieši! Latvija Ir Noslēdzies
58. Biedrība "Vītolēni" Domāts - Darīts! Vidzeme Ir Noslēdzies
59. Rīgas Vācu kultūras biedrība Dot attīstībai = Attīstīt dodot! Pierīga Nav Noslēdzies
60. Centrs Dardedze Droša bērnība – droša nākotne Latvija Nav Aktīvs
61. Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv" Dzivniekupolicija.lv un sabiedrisko inspektoru tīklojums Latvijas reģionos Latvija Nav Noslēdzies
62. Biedrība "Vecdaugavieši" Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES” aktualizēšana Latvijā Latvija Nav Noslēdzies
63. Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele" Empātija, izpratne un kvalifikācija – brīvprātīgā darba pamatnostādnes Latvija Nav Noslēdzies
64. Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"" ES Dienvidlatgalē varu! Latgale Ir Noslēdzies
65. Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA"" ES gribu būt starp JUMS Latvija Nav Aktīvs
66. Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds" Es un Tu, Mēs Latvija, Rīga Nav Noslēdzies
67. Nodibinājums "Fonds "Iespēju tilts"" Fonda "Iespēju tilts" mērķtiecīgas darbības stiprināšana Vidzeme Ir Noslēdzies
68. FREE RIGA Free Riga transformācija Rīga Nav Aktīvs
69. ideA Ideju rezonanse Zemgale, Latvija Nav Noslēdzies
70. Biedrība "Izglītības attīstības centrs" Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē Latvija Nav Aktīvs
71. Biedrība "Piekrastes Konvents" Iedzīvotāju rosināta Engures piekrastes plānojuma izstrāde Kurzeme Nav Noslēdzies
72. Biedrība "Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība "Mozaīka"" Iekļaujoša ģimenes likumdošana Latvija Nav Noslēdzies
73. Biedrība „RITINEITIS” Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē Latgale Nav Noslēdzies
74. Baltic Human Rights Society Ilgtermiņa darbības atbalsts pilsoniskās un cilvēktiesību izglītības īstenošanai Latvija Nav Aktīvs
75. Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" Ilgtermiņa risinājumi sekmīgākām konsultācijām ar sabiedrību Latvija Nav Noslēdzies
76. Vidusdaugavas NVO centrs Ilgtermiņa starptautiskās sadarbības modeļa izveidošana Zemgale Ir Noslēdzies
77. Jaunatne smaidam ILGTspējīgs Zemgale Nav Aktīvs
78. Imanta Ziedoņa fonds "Viegli" Imanta Ziedoņa fonda "Viegli" kapacitātes stiprināšana Latvija Ir Noslēdzies
79. Izglītības attīstības centrs Izglītības attīstības centra (IAC) līdzdalība Latvijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvija Ir Noslēdzies
80. Biedrība "Klubs "Māja"-jaunatne vienotai Eiropai" Izproti, iesaisties, lem! Latvija Nav Aktīvs
81. Biedrība "Latvijas Vācu savienība" Ja ir vēlēšanās, tad jāpiedalās VĒLĒŠANĀS 2022! Latvija Ir Aktīvs
82. Biedrība "Ūdensmalu attīstībai" Jauna digitālā vide sabiedrības līdzdalībai un biedrības evolūcija par ūdensmalu kopienu līderi Pierīga Nav Noslēdzies
83. Biedrība "Latvijas Mazpulki" Jaunieši ceļā! Latvija Ir Noslēdzies
84. Biedrība "IZGAISMO IDEJU" Jauniešiem būt Kurzeme Nav Noslēdzies
85. Biedrība "Creative Minds For Culture" Jauniešu līdzdalības platforma Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme Ir Aktīvs
86. Creative Minds for Culture Jauniešu līdzdalības platformas attīstības veicināšana Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme Ir Noslēdzies
87. Nodibinājums "Pasaules dabas fonds" Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā Latvija Nav Noslēdzies
88. Attīstības platforma YOU+ Jauniešu vienas pieturas aģentūra Kurzeme Ir Noslēdzies
89. Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" Kapacitātes celšana Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS Latvija Nav Noslēdzies
90. "Bērnu un jauniešu para sporta apvienība" KAPACITĀTES INKUBATORS Latvija Nav Noslēdzies
91. European Association "World-Our Home" Kapacitātes stiprināšana EA "World-Our Home" attīstībai Latgale Ir Aktīvs
92. Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kutūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” KAPITĀLS - Kapacitāte izaugsmei un tālākai (sa)darbībai Latgale Nav Aktīvs
93. Biedrība "ESTO" Klausies. Saproti. Rīkojies! Latgale Ir Noslēdzies
94. Biedrība "Kokneses jauniešu biedrība" Kokneses jauniešu biedrības atspēriens Latvija, Zemgale Nav Noslēdzies
95. Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" Komunikācija - panākumu atslēga! Latvija Ir Noslēdzies
96. Biedrība "Ascendum" Komunikācijas kampaņa par demokrātiju Latvija Nav Aktīvs
97. Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma Komunikācijas pilnveidošana un biedrības tēla stiprināšana sabiedrībā un finanšu avotu diferencēšana Latvija Nav Aktīvs
98. Biedrība "Iespēja visiem" Kopā esam stipri Vidzeme Nav Noslēdzies
99. Biedrība "Pierīgas partnerība" Kopā stiprāki un zinošāki Pierīga Ir Noslēdzies
100. Biedrība "Mediācijas telpa" Kopā stipri! Kurzeme, Latgale Nav Aktīvs
101. Saldus rajona attīstības biedrība Kopā varam - kopā darām Saldus novadā! Kurzeme Nav Noslēdzies
102. Nodibinājums "Centrs Dardedze" Kopsolī ar laiku Latvija Nav Noslēdzies
103. Kultūras biedrība Alternatīvā Realitāte Kultūras biedrība Alternatīvā Realitāte: Solis uz nākotni Latvija Nav Līguma slēgšanas process
104. Nodibinājums "KURŠU INICIATĪVU FONDS" KURŠU INICIATĪVU FONDA RESTARTS Kurzeme Nav Aktīvs
105. Biedrība "Mūsu mājas Pocelujevkā" Laba pārvaldība: no formālas līdz reālai! Latgale Ir Noslēdzies
106. Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds" Labdarības aplis Latgale Nav Noslēdzies
107. LATVIJAS DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA LAIKS AUGT! Latvija Nav Noslēdzies
108. Latvijas Platforma attīstības sadarbībai LAPAS ilgtspējas spējināšana Latvija Nav Noslēdzies
109. Latvijas Dabas fonds Latvijas Dabas fonda ziedojumu piesaistes kapacitātes palielināšana Latvija Ir Noslēdzies
110. Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem" Latvijas iedzīvotāju iesaiste Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstā Latvija Nav Noslēdzies
111. Biedrība "Latvijas Ornitoloģijas biedrība" Latvijas Ornitoloģijas biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste Latvija Nav Aktīvs
112. Latvijas Reto slimību alianse Latvijas Pacientu organizāciju tīkla (LPOT) stiprināšana Latvija Nav Noslēdzies
113. Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes kapacitātes un ilgtspējas celšana nacionālā līmenī Latvija Ir Noslēdzies
114. Biedrība "Latvijas Permakultūras biedrība" Lauku iedzīvotāju tiesību dzīvot kvalitatīvā vidē aizstāvība Latvijas KLP apstiprināšanas posmā Latvija Nav Noslēdzies
115. Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs Līdzdalības darbnīca Rīga Nav Noslēdzies
116. Biedrība "Lauku partnerība "Lielupe"" Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados. Zemgale Nav Aktīvs
117. Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" LJP 3.0 Latvija Nav Noslēdzies
118. Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" LJP 4.0 Latvija Ir Noslēdzies
119. Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" LSK Latgales komitejas kapacitātes celšana Latgale Ir Noslēdzies
120. Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” LSUA spēcīgāks ekosistēmas līderis Latvija Nav Noslēdzies
121. Attīstības un inovāciju mācību centrs Mācību vizīte AIMC esošo pakalpojumu uzlabošanai vai jaunu izstrādei Latvija, Pierīga Ir Noslēdzies
122. Latvijas Platforma attīstības sadarbībai Mācību vizīte Islandē Latvija Ir Noslēdzies
123. Biedrība Centrs MARTA MARTAs jaudas celšana, iedvesmojoši sadarbojoties Latvija Ir Noslēdzies
124. Biedrība "Baltijas Mediju izcilības centrs" Medijpratības nozares izvērtējums, politikas rekomendācijas un integrācija izglītības sistēmā Latvija Nav Aktīvs
125. Biedrība "Jaunolaines attīstībai" Mēs - fokusēti, saliedēti un redzami Pierīga Nav Noslēdzies
126. Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība "Mozaīka" Mozaīkas izaugsme Rīga Nav Noslēdzies
127. Mums pieder pasaule Nākamais attiecību līmenis Zemgale Nav Noslēdzies
128. Mums pieder pasaule Nākamais līmenis Zemgale, Latvija Nav Noslēdzies
129. Nodibinājums "Zinātnes un inovāciju parks" Nodibinājuma "Zinātnes un inovāciju parks" kapacitātes celšana Kurzeme Nav Aktīvs
130. Nodibinājums 2x2 Nodibinājuma 2x2 kapacitātes celšana Latvija Nav Aktīvs
131. Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"" NVO sadarbības platformas attīstība novadā Pierīga Ir Aktīvs
132. Biedrība "Ogres Attīstības Biedrība" OAB ok (OAB organizācijas kapacitāte) Latvija Nav Noslēdzies
133. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" Onkoloģisko pacientu drošības tīkla attīstība Latvija Nav Noslēdzies
134. "Tehniskās izglītības un jaunrades skola" Organizācijas vadības un administratīvās kapacitātes palielināšana Latvija Nav Aktīvs
135. Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" Palīdzēsim Ukrainai! Rīga Nav Noslēdzies
136. Nodibinājums "Palīdzēsim.lv" Palīdzēsim.lv mājaslapas pilnveidošana kapacitātes stiprināšanai Latvija Nav Noslēdzies
137. Vidusdaugavas NVO centrs Palīdzības punkts Ukrainas kara bēgļiem Jēkabpils novadā Zemgale Nav Noslēdzies
138. Vidusdaugavas NVO centrs Palīdzības punkts Ukrainas kara bēgļiem Jēkabpils novadā Zemgale Nav Noslēdzies
139. Biedrība ParSirdi.lv ParSirdi.lv kapacitātes veicināšana - atpazīstamības un uzticamības veicinošie pasākumi Latvija Nav Noslēdzies
140. Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"" Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai Pierīga Ir Noslēdzies
141. Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" Patēriņa preču testēšanas kapacitātes izveidošana Latvija Nav Noslēdzies
142. Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" Pētījumi par pilsoniskās sabiedrības organizāciju sektoru Latvijā 2020-2024 Latvija Nav Aktīvs
143. Biedrība "Latvijas Mazpulki" Pieredze un sadarbība Latvija Ir Aktīvs
144. Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" Pieredzes apmaiņa iedzīvotāju līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšanā Zemgale Ir Noslēdzies
145. Creative Minds for Culture Pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana Latvija Ir Noslēdzies
146. Biedrība "Y’S MEN klubs „Cēsis”" Prasmes ikdienai un sabiedrībai Vidzeme Nav Noslēdzies
147. Biedrība "Radi Vidi Pats" Radi "Radi Vidi Pats" pats Kurzeme Nav Noslēdzies
148. Biedrība "Radi Vidi Pats" Radi Liepāju Pats Kurzeme Nav Noslēdzies
149. Biedrība "Latvijas Mazpulki" Redzi?! Latvija Ir Noslēdzies
150. Biedrība "Resiliences centrs" Resiliences pieeja jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdalības stiprināšanā Latvija Nav Aktīvs
151. Biedrība "Latvijas Mazpulki" ReStarts! Latvija Nav Noslēdzies
152. Nodibinājums "Ruckas mākslas fonds" Ruckas mākslas fonda kapacitātes veicināšana Vidzeme Nav Noslēdzies
153. Biedrība "SATEKA" Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai! Vidzeme Ir Noslēdzies
154. Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas" Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis Zemgale Nav Noslēdzies
155. Biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā Latvija Ir Aktīvs
156. Biedrība "Centrs MARTA" Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens Latvija Ir Aktīvs
157. Smārdes senioru biedrība "Sarma" Smārdes senioru biedrības "Sarma" kapacitātes stiprināšana Kurzeme Nav Noslēdzies
158. Biedrība "Pērses Krasts" SOLIS AUGŠUP! Zemgale Ir Noslēdzies
159. Eņģeļi ar mums Solis uz priekšu Latgale Ir Noslēdzies
160. Latvijas Bērnu labklājības tīkls Spēcīgs un profesionāli vadīts Tīkls efektīvai bērnu interešu aizstāvībai Latvijā Latvija Nav Noslēdzies
161. Biedrība "Jaunvide" Speram soli uz priekšu Latgale Ir Aktīvs
162. Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "Talantu kalve" START UP 1.0 Vidzeme Nav Noslēdzies
163. Biedrība "Sadarbības platforma" Stipri atbalstam Latvija Nav Noslēdzies
164. Bulduru, Buļļuciema un Lielupes attīstības biedrība Stiprināts un mērķtiecīgs Buļļuciems iekļaujošai Jūrmalai Pierīga, Latvija Nav Aktīvs
165. Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei Latvija Ir Noslēdzies
166. Latvijas Dabas fonds Sūdzība par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu Latvija Ir Noslēdzies
167. TEPAT UN KOPĀ Tepat un kopā ar saules jaudu Rīga Nav Noslēdzies
168. Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" Tīkls Latvija Ir Noslēdzies
169. Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā Latvija Nav Aktīvs
170. Biedrība "Kuldīgas Senioru skola" Uzdrošinies, iesaisties Kurzeme Nav Aktīvs
171. Rīgas vācu kultūras biedrība Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās! Latvija Ir Aktīvs
172. Valmiermuižas kultūras biedrība Valmiermuižas kultūras biedrības kapacitātes stiprināšana Vidzeme Nav Noslēdzies
173. Ziemeļkurzemes biznesa asociācija (ZBA) Varam vairāk! Kurzeme Nav Aktīvs
174. Nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds" Vecāku mājas atpazīstamības un finansiālās kapacitātes stiprināšana Latvija Ir Noslēdzies
175. Biedrība "Latvijas Reto slimību alianse" Veselība - mūsu cilvēktiesības Latvija Nav Aktīvs
176. Nodibinājums "Vides izglītības fonds" Vides izglītības fonda darbības stiprināšana komunikācijā ar sabiedrību Kurzeme Nav Aktīvs
177. Vidusdaugavas NVO centrs Vidusdaugavas NVO centra darbības stiprināšana Zemgale Ir Aktīvs
178. Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla"" Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana Vidzeme Nav Noslēdzies
179. Attīstības platforma YOU+ YOU+ 4.0. Kurzeme Nav Aktīvs
180. Nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" Zaļais Barometrs Latvija Nav Noslēdzies
181. VIDES INICIATĪVU CENTRS Zaļie dzīves tetovējumi Zemgale Ir Aktīvs
182. Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"" Zini, proti, dari - cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzība Latvija Nav Noslēdzies

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.