Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Jautājumi un atbildes

Lai uzdotu savu jautājumu vai saņemtu individuālas konsultācijas, aicinām sazināties ar Aktīvo iedzīvotāju fonda reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem.

Kas var iesniegt projektu pieteikumus?

Tikai Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kuri ir uzskatāmi par pilsoniskās sabiedrības organizāciju – darbība ir vērsta uz sabiedrības labklājības celšanu, risinot vai nu pašas sabiedrības (tās grupas) identificētas problēmas vai sniedzot savu ieguldījumu valstisku mērķu sasniegšanā, un kura:

    1. ir neatkarīga no publiskās pārvaldes, politiskām partijām, reliģiskām organizācijām, komerciālām organizācijām un to ietekmes (t.sk. biedru vidū un pārvaldes institūcijās pēc īpatsvara vai darbības ietekmes uzskaitīto organizāciju vai to oficiālo pārstāvju ir mazākumā),
    2. pēc savas būtības/rakstura/darbības nevar tikt pielīdzināta politiskām partijām, reliģiskām organizācijām, arodbiedrībām, darba devēju organizācijām vai kooperatīvām sabiedrībām,
    3. neīsteno savu biedru vai dibinātāju profesionālās, komerciālās vai tiešās ekonomiskās intereses un to biedriem/dibinātājiem nav komerciālas ieinteresētības organizācijas darba rezultātā.

Saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, arodbiedrības, darba devēju organizācijas, reliģiskas organizācijas, politiskas partijas, kooperatīvas sabiedrības nav uzskatāmas par biedrībām un nodibinājumiem.


Vai AIF finansējumu (projektu kopumā) var izmantot kā līdzfinansējumu citiem projektiem?

Nē, tas nav atļauts. 


Vai projekta iesniedzējam var būt nodokļu parāds?

Jā, var būt.  
Taču pastāv iespēja, ka liela nodokļu parāda gadījumā, ņemot vērā arī kontekstu, kāpēc parāds ir izveidojis, projektam Aktīvo iedzīvotāju fonda padome var tomēr nepiešķirt finansējumu, balstoties uz faktu, ka projekta iesniedzējs neatbilst Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības principiem un vērtībām (skatīt skaidrojumu zemāk).


​Kādām aktivitātēm var saņemt finansējumu?

Finansējums ir pieejamās 4 programmās - katrā no tām ir savi projektu konkursi un projektu veidi. Aicinām iepazīties ar katras programmas aprakstu, mērķi un atbalstāmo aktivitāšu darbības virzieniem. 

Detalizētāka informācija gaidāma konkursu nolikumos.


Vai, lai piedalītos Stratēģisko projektu konkursā, pietiek ar gada pārskata pieejamību www.ur.gov.lv?

Nē. Gada pārskati, informācija par pārvaldes un izpildinstitūcijas pārstāvjiem, kā arī informācija par biedru uzņemšanas procedūru organizācijai ir jāievieto organizācijas mājaslapā vai citā publiski pieejamā resursā, kurā ir atrodama informācija par organizāciju.


Vai partneri Stratēģiskajā projektā ir obligāti?

Nē. Ja projektu saturiski varat īstenot bez partneru iesaistes, projektā partnerus var arī neiesaistīt. Iesaistot partnerus no donorvalstīm (Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas), projekts var saņemt papildu punktus kvalitatīvajā vērtēšanā.


Kā aizpildīt projekta pieteikuma H. sadaļu, ja uz iesniegšanas brīdi vēl nav zināms konkrētas personas vārds, uzvārds, CV, bet tās loma/amats projekta īstenošanā ir būtisks un es vēlos to norādīt?

Ja vēl nezināt konkrēto personu, pieteikuma veidlapas H.1. sadaļā jānorāda plānotais amats, tā iesaiste/nozīme projektā un amata izpildei nepieciešamās kompetences.


Vai partnerorganizāciju personu CV var būt angļu valodā?

Jā.


 

Kāpēc nevaru iesniegt projekta pieteikumu?

1) organizācijas vadītājs projektu sistēmā nav apstiprinājis savu e-pastu
2) Jūs neesat projekta "galvenais lietotājs" (persona, kas izveidojusi projektu) - to varat redzēt projekta pieteikuma sadaļā "Darbības"


Ja esat novērsuši augstāk minētās problēmas, bet nevarat iesniegt pieteikumu, lūdzam sazināties ar savu AIF reģionālo koordinatoru.


Kāds ir maksimālais projekta pieteikuma pielikumu izmērs?

Maksimālais katra dokumenta izmērs ir 100 MB. Ja dokumenta izmērs būs lielāks, projektu sistēma neļaus to augšupielādēt.


Cik ilgi fondā varēs iesniegt un īstenot projektus?

No 2020.gada maija līdz 2022. gada beigām tiks izsludināti 7 atklāti projektu konkursi. Ar konkursu grafika kopsavilkumu aicinām iepazīties šeit. Visiem projektiem un iniciatīvām būs jābūt pabeigtām līdz 2024.gada 30.aprīlim. 


Cik projektus varu vienlaicīgi iesniegt?

Neierobežotu skaitu jebkurā projektu konkursā.


Cik projekti var tikt vienlaicīgi apstiprināti vienā projektu konkursā?

Neierobežots skaits. Bet ņemiet vērā, ka  vienai organizācijai faktiski piešķiramā finansu summa visos Aktīvo iedzīvotāju fonda konkursos, kopā ņemot, nevarēs būt lielāka par 138 000 eiro (izņemot Kampaņas projektu konkursos saņemto atbalstu)!


Cik projektus varu vienlaicīgi īstenot vai būt tajos partneris?

Neierobežotu skaitu projektu ar vienu izņēmumu – viena organizācija vienlaicīgi var īstenot tikai vienu Rīcības projektu!

Plānojot projektu pieteikumu skaitu, ņemiet vērā, ka  vienai organizācijai faktiski piešķiramā finansu summa visos Aktīvo iedzīvotāju fonda konkursos, kopā ņemot, nevarēs būt lielāka par 138 000 eiro (izņemot Kampaņas projektu konkursos saņemto atbalstu)!


Kas var būt projektu partneri?

Jebkura juridiska vai neformāla organizācija (t.sk. universitātes, valsts un pašvaldības iestādes, uzņēmumi u.c.) Latvijā, donorvalstīs, citās AIF darbības valstīs un valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kurām ir kopēja robeža ar Latviju:

 

 


Kāpēc Aktīvo iedzīvotāju fondu administrē tieši šī NVO apvienība?

Visās valstīs Aktīvo iedzīvotāju fondu administrē NVO apvienības – šis ir donorvalstu nosacījums, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu neatkarību no valsts pārvaldes un biznesa sektora ietekmes. 2018.gadā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu birojs rīkoja atklātu konkursu uz Aktīvo iedzīvotāju fonda administratora lomu Latvijā - NVO apvienība pieteicās un konkursā uzvarēja.


Vai NVO apvienības biedrorganizācijas varēs pieteikties finansējuma saņemšanai?

Jā. Apzinoties lēmumu pieņemšanas caurskatāmības un neatkarības nozīmi AIF darbā un interešu konflikta risku attiecībā uz saviem biedriem, visas sešas NVO apvienības organizācijas ir vienojušās ar saviem biedriem un padomēm par to neiejaukšanos AIF darbā un lēmumu pieņemšanā, respektējot AIF darba un lēmumu neatkarību. Vairāk lasi šeit.


Neatradi atbildi uz savu jautājumu?

Aicinām sazināties ar Aktīvo iedzīvotāju fonda reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem.

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.