Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Kapacitātes projekti: Zināmi Kapacitātes projektu konkursa rezultāti

31.03.2021
Kapacitātes projekti: Zināmi Kapacitātes projektu konkursa rezultāti

2021. gada 31. martā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi pirmā Kapacitātes projektu konkursa rezultātus – 269 projektu konkurencē finansējums piešķirts 57 projektu īstenošanai par kopējo summu 1 050 969,27 eiro. 7 projektos paredzētas arī partnerības ar EEZ/Norvēģijas grantu donorvalstu organizācijām.

Atbalstīto projektu saraksts

Atbalstītos projektus ir iesniegušas gan nelielas kopienu organizācijas visos Latvijas reģionos, gan pieredzējušas Latvijas mēroga un tīkla organizācijass, kā arī to darbības jomas ir ļoti dažādas -  cilvēktiesību, apkaimju attīstības, jaunatnes, izglītības, sociālo pakalpojumu sniegšanas, vides aizsardzības u.c. Kopumā atbalstītās 57 organizācijas darbojas 21 pašvaldību teritorijās, savukārt konkursā piedalījās 269 organizācijas no 74 pašvaldību teritorijām.

Lai sniegtu atbalstu projektu sagatavošanas posmā, AIF biedrībām un nodibinājumiem visā Latvijā nodrošināja plašas atbalsta iespējas gan izglītojošu semināru, gan individuālu konsultāciju veidā. Kopumā AIF reģionālie koordinatori sniedza teju 600 konsultācijas 259 organizācijām no 70 pašvaldību teritorijām.

Mūsu  mērķis bija dot iespēju attīstīt savu kapacitāti dažādu jomu un pieredzes līmeņa organizācijām visā Latvijā, tāpēc bijām ļoti gandarīti, ka konkursā piedalījās tik daudzveidīgu jomu pārstāvošas organizācijas no teju ¾ visu Latvijas pašvaldību teritorijām. Turklāt atgriezeniskā saite no projektu sagatavotājiem liecina, ka šis konkurss daudzām organizācijām ir licis paskatīties uz savu darbību ar svaigu skatījumu, izanalizēt savus vājos punktus un vienlaikus ieraudzīt jaunas izaugsmes iespējas. Patiesi ceram, ka dalība konkursā bija vērtīga arī tām organizācijām, kas šoreiz lielās konkurences dēļ finansējumu nesaņēma. Šobrīd aicinām organizācijas pieteikties individuālām konsultācijām, lai izprastu sava projekta nepilnības, kā arī iespējas projektu uzlabot un iesniegt nākamajā Kapacitātes projektu konkursā, kas gaidāms jau šajā rudenī,”  - tā AIF vadītāja Inese Siliņa.

Savukārt, lai sasniegtu AIF darbības mērķi -  pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana – kapacitātes projektu konkursā tika iestrādāti specifiski nosacījumi ar nolūku mudināt Latvijas biedrības un nodibinājumus mērķtiecīgāk domāt un rīkoties, lai attīstītu organizācijas tādos aspektos, kas tās spēcina ilgtermiņā – no projektiem neatkarīga finansējuma piesaistē, sava tēla veidošanā un sabiedrības informēšanā par savu darbu, kā arī savu vadības procesu kvalitātes un iesaistīto personu profesionalitātes attīstīšanā. Paralēli šīm aktivitātēm kapacitātes projektos varēja plānot arī citus pasākumus atbilstoši organizāciju kapacitātes stiprināšanas vajadzībām.

Lielākā daļa no atbalstītajiem projektiem ir izvēlējušās izmantot specifisko nosacījumu piedāvātās iespējas. Rezultātā 43 projektos iekļautas kopumā 70 dažādas aktivitātes organizāciju finanšu avotu dažādošanai un organizāciju finanšu neatkarības sekmēšanai. Visbiežāk organizācijas nolēmušas attīstīt saimniecisko darbību un strādāt pie ziedojumu piesaistes gan organizējot plašas ziedojumu piesaistes kampaņas, gan attīstot mērķtiecīgu uz ziedojumu piesaisti vērstu komunikāciju.

Savukārt lielākā daļa – 50 no 57 atbalstītajām organizācijām - plāno mērķtiecīgi strādāt pie savas atpazīstamības – tās īstenos aktivitātes, kas vērstas uz regulāru plašākas sabiedrības informēšanu par savu darbību, tostarp, izstrādās komunikāciju stratēģijas, pilnveidos savas mājaslapas, kā arī attīstīs savu darbību jaunos komunikācijas kanālos.

Tāpat 39 projektos plānots stiprināt organizāciju personāla un brīvprātīgo kompetences darbam organizācijā, kopumā apmācot 831 cilvēkus. Būtiski, ka projektos pievērsta uzmanība arī organizāciju pārvaldības jautājumiem efektīvākai mērķu sasniegšanai un lielākas ietekmes panākšanai. Turklāt 66 organizācijām (gan finansējumu saņēmušajām, gan ar tām saistītajām) plānots izstrādāt gan finanšu piesaistes stratēģijas, gan darbības attīstības stratēģijas un praktiskus rīcību plānus to darba strukturēšanai un mērķu sasniegšanai.

11 projektos plānots veidot jaunus vai stiprināt esošus organizāciju tīklus un sadarbības platformas, kas, cita starpā, ilgtermiņā stiprinās koordinētāku un saskaņotāku organizāciju darbu interešu pārstāvības jomā, ļaus apmainīties ar labo praksi, kā arī palīdzēs veidot jēgpilnas sinerģijas. Savukārt 9 organizācijas plāno attīstīt savu darbību tīkla organizācijās, kļūstot par biedriem un iesaistoties tīkla organizāciju aktivitātēs gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī.  

Rezumējot konkursa norisi, AIF padomes priekšēdētāja, Latvijas Pilsoniskās alianses vadītāja Kristīne Zonberga atzīst: “Esam gandarīti, ka tik daudz organizāciju ir motivētas darboties nākamajā savu iespēju līmenī, apzinās, ka ir “izaugušas” no līdzšinējiem darbības formātiem un vēlas stratēģiski izmantot šos projektus, lai gūtu jaunu jaudu savam darbam. Jo vairāk šādas organizācijas spēs attīstīties, jo spēcīgāks kļūs pilsoniskās sabiedrības sektors Latvijā kopumā”.

Visi projektu iesniedzēji informāciju par pieņemto lēmumu saņems līdz 1.aprīlim AIF projektu sistēmā.

Otro AIF Kapacitātes projektu konkursu plānots izsludināt šī gada rudenī, kurā plānots piešķirt 660 000 eiro jeb atbalstīt aptuveni 35 organizācijas.

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ/Norvēģijas grantu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Programmu administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs. Vairāk par EEZ/Norvēģijas grantiem Latvijā var uzzināt https://eeagrants.lv

 

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.