Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Stratēģiskie projekti: Zināmi pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultāti

31.08.2020
Stratēģiskie projekti: Zināmi pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultāti

2020. gada 31. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome apstiprināja pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultātus. Kopā apstiprināti 30 projekti par kopējo summu 2 898 157,51 eiro – no tiem 27 projekti programmā “Demokrātijas kultūra” un 3 projekti programmā “Cilvēktiesības”.

Apstiprināto projektu saraksts

Kopumā pirmajā Stratēģisko projektu konkursā tika saņemti 93 projektu pieteikumi – no tiem 75 programmā “Demokrātijas kultūra” un 18 programmā “Cilvēktiesības”. Vislielākais konkurss un vienlaicīgi arī īpaši augsta projektu kvalitāte bija programmā “Cilvēktiesības”, kur uz pieejamajiem 315 000 eiro tika iesniegti 18 projekti par kopējo summu 1 724 110,94 eiro, jeb 5,5 reizes vairāk kā pieejamais finansējums. Diemžēl ierobežotā finansējuma dēļ AIF finansējums šajā programmā tika piešķirts tikai 3 projektiem.

Kopumā abās programmās apstiprināto projektu īstenotāju vidū ir ļoti dažādu jomu pilsoniskās sabiedrības organizācijas – ne tikai tādas, kuru pamata būtība ir strādāt tieši ar līdzdalības, atklātības un pilsoniskās aktivitātes jautājumiem visā sabiedrībā kopumā, bet arī izteiktas tematisko jomu organizācijas - jauniešu, senioru, mazākumtautību, vides, dzīvnieku tiesību aizsardzības, filantropijas attīstības organizācijas, kā arī organizācijas, kas specializējas noteiktu sabiedrības grupu, piemēram, sieviešu vai personu ar invaliditāti tiesību jautājumos. Turklāt, lai stiprinātu divpusējo sadarbību ar donorvalstīm, projektos tiek plānotas sadarbības arī ar 12 organizācijām no Īslandes un Norvēģijas.

“Kopumā esam ļoti gandarīti par stratēģisko projektu īstenotāju ģimeni, ar kuru kopā strādāsim turpmākos gadus – to vidū ir gan sevi jau līdz šim nacionālā mērogā pierādījušas organizācijas, gan arī reģionāla un vietēja līmeņa organizācijas. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka konkursā bija ļoti augsts tādu projektu īpatsvars (37% no visiem iesniedzējiem), kuri neizturēja projekta minimālo kvalitātes slieksni un tika noraidīti kā neatbilstoši finansējuma saņemšanai. Viens no organizāciju lielākajiem klupšanas akmeņiem bija nespēja paust savu stratēģisko redzējumu un ar kopējo projekta struktūru radīt pārliecību, ka projekts ir stratēģisks un tā aktivitāšu kopums veidots mērķtiecīgi un palīdzēs radīt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūras vai cilvēktiesību stiprināšanas jomās Latvijā”, tā AIF programmas vadītāja Inese Siliņa.

Lai arī vairums projektu iesniedzēju nav izmantojuši iespēju īstenot projektu garākajā termiņā (43 mēnešus) un projekti vidēji ilgs 24 mēnešus, esam priecīgi, ka Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir saskatījušas šos AIF vairākgadu projektus kā stratēģisku instrumentu sistemātisku ilgtermiņa izmaiņu radīšanai demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomās. Tā, piemēram, programmas “Demokrātijas kultūra” projektos plānots radīt veicinošu infrastruktūru un vidi Latvijas mazo un vidējo PSO iesaistei lēmumu pieņemšanas procesos, veicināt jaunatnes organizāciju nozīmes stiprināšanu, stiprināt sabiedrības iesaisti regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs, testēt jaunus demokrātijas rīkus, kā arī sekmēt demokrātiju atbalstošas vides izveidi un nostiprināšanos skolās.

Teju puse no visiem apstiprinātajiem projektiem (14) par savu pamata norises teritoriju ir izvēlējušies visu Latviju (nacionāla līmeņa projekti), bet pārējie tiks īstenoti vai nu tikai vienā no Latvijas reģioniem vai vairākos - Latgalē, Kurzemē, Pierīgā, Rīgā un Zemgalē. Diemžēl neviens no projektiem netiks īstenots specifiski Vidzemes reģionā. Šī reģiona organizācijas un arī citus neapstiprinātos projektu iesniedzējus aicinām rūpīgi iepazīties ar vērtētāju komentāriem, konsultēties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem un sagatavot jaunus vai uzlabot esošos projektus nākamajam Stratēģisko projektu konkursam, kas gaidāms jau 2021. gada janvārī.

Savukārt, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku sinerģiju starp stratēģisko projektu īstenotāju aktivitātēm, tādējādi palielinot pozitīvo ietekmi uz demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomu attīstību Latvijā, AIF papildu ierastajiem projektu uzraudzības procesiem, īstenos arī dažādus tīklošanās un sadarbības veidošanas pasākumus.

Visi projektu iesniedzēji informāciju par pieņemto lēmumu AIF projektu sistēmā saņems 31. augustā līdz pusnaktij. Savukārt detalizēta informācija par katra projekta individuālo vērtēšanas rezultātu, tai skaitā visi vērtētāja komentāri par projektu, tiks nosūtīta tuvāko dienu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 21. septembrim. Arī apstiprināto projektu iesniedzēji pilnu informāciju par pieņemto lēmumu, tai skaitā papildinājumiem, korekcijām vai citiem nosacījumiem (ja tādi būs), saņems tuvākajā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 21. septembrim.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību, kā arī vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.