Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Ilgtermiņa projektā aktualizēti senioru digitālās līdzdalības izaicinājumi

Ilgtermiņa projektā aktualizēti  senioru digitālās līdzdalības izaicinājumi

Rakstu sērija "Pārmaiņas izaugsmei" ir stāsti par Aktīvo iedzīvotāju fonda stratēģisko projektu radītajām pārmaiņām demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomā Latvijā.   
***

Nesen noslēdzies Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projekts, kurā stiprināta Rīgas un Pierīgas senioru izpratne par dažādiem pilsoniskās līdzdalības veidiem, īstenotas mācības par digitālajiem līdzdalības rīkiem, kā arī nodrošināta senioru interešu pārstāvība, jo īpaši pilsētvides attīstības jomā. Kopā projektā savu interešu pārstāvībā aktīvi iesaistījušies 652 seniori.

Rīgā dzīvo ap 130 000 senioru vecumā no 65 gadiem, kas veido aptuveni ceturto daļu no pilsētas iedzīvotāju skaita un, kā novērojusi Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA), liela daļa jūtas vientuļi, nepietiekami sociālekonomiski aizsargāti, turklāt nereti ir atrauti no digitālām sabiedrības līdzdalības iespējām un demokrātiskiem procesiem, kas arvien vairāk norisinās digitālā vidē. Tāpēc, izmantojot AIF atbalstu demokrātijas kultūras stiprināšanai, pirmo reizi tika aktualizēts digitālā laikmeta senioru atstumtības jautājums, kas tobrīd bija īpaši svarīgi, jo atstumtības jautājums bija saasinājies COVID-19 pandēmijas laikā, turklāt, kā novērojusi organizācija, ar senioru pilsoniskās līdzdalības un digitālo prasmju uzlabošanu, jo īpaši līdzdalības kontekstā, neviens cits mērķtiecīgi un fokusēti nestrādāja.

Mēs ļoti labi apzinājāmies, ka abas projekta tēmas - gan pilsoniskā līdzdalība, gan ar to saistītās digitālās prasmes - ir sarežģītas un laikietilpīgas, jo pilsoniskā aktivitāte senioriem nav prioritārs jautājums, bet digitālā pasaule nereti – ļoti sveša. Bieži nācās saskarties ar attieksmi “kam tas ir vajadzīgs”; tas šo projektu padarīja ļoti izaicinošu, bet gandarījumu par pozitīvām pārmaiņām senioru attieksmē – īpaši lielu,” tā  projekta specifiku komentē īstenotāji.

Senioru padomīte aktīvākai un konstruktīvākai senioru interešu pārstāvībai

Lai konstruktīvāk pārstāvētu senioru intereses Rīgas pilsētā un atjaunotu senioru aktīvu līdzdalību pilsētvides veidošanas procesos, projekta ietvaros tika dibināta Senioru padomīte, kuras galvenie uzdevumi ir nodrošināt senioru pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanu procesos, kā arī nostiprināt sadarbību ar pašvaldības institūcijām, izveidojot sava veida tiltu pilsoniskās un demokrātiskas sabiedrības stiprināšanai un  pilnveidošanai.  Tās sastāvā ir 15 dažādu Rīgas apkaimju RASA biedri ar pieredzi dažādās jomās, piemēram, arhitektūras un  vides speciālisti, līdz ar to padomīte var nodrošināt specifisku ekspertīzi dažādos senioriem aktuālos jautājumos.

Projektā notika vairākas sarunu domnīcas "RASA runā!" par senioriem draudzīgas pilsētvides mobilitātes veidošanu, kurās piedalījās par satiksmi atbildīgās amatpersonas Rīgas pilsētā, Saeimas deputāti, ministri, Senioru padomītes pārstāvji un citi aktīvie Rīgas seniori. Projekta īstenotāji atzīst, ka diskusijas bijušas spraigas, jo īpaši saistībā ar Senioru padomītes priekšlikumiem par sabiedrisko transportu un veloinfrastruktūru, taču izdevies panākt vienošanos ar Rīgas domes Satiksmes departamentu par senioru iesaisti ielu infrastruktūras projektēšanas procesā. Tāpat projektā iesaistītie seniori aktīvi piedalījās piketā par Čaka ielas velojoslām, kā arī Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokālplānojuma apspriešanā.

“Šobrīd Rīgas domes struktūrā nav atsevišķas komisijas, kas būtu specifiski vērsta uz senioru grupu, tāpēc ar šo projektu vēlējāmies panākt, ka senioriem saistoši jautājumi tiek apskatīti un risināti konstruktīvāk, piemēram, izveidojot domē oficiālu konsultatīvo darba grupu. Un pirmie soļi šajā virzienā ir veiksmīgi sperti” – par projekta ietekmi senioru līdzdalības ekosistēmas stiprināšanā Rīgā gandarīti ir īstenotāji.

Īpaši senioru velobraucieni pilsētvides problēmu apzināšanai

Projekta laikā 14 Rīgas aktīvie seniori devās vairākos velo izbraucienos, lai novērtētu veloinfrastruktūras piemērotību senioriem. Braucienu laikā tika secināts, ka, piemēram, veloceliņā “Centrs-Berģi” nepieciešams uzlabot redzamību un jāuzliek papildus zīmes, lai būtu vieglāk pamanīt maršrutu. Tāpat vairāki seniori piedalījās “Kritiskās masas” braucienā, paužot savu atbalstu drošai un iekļaujošai infrastruktūrai, kā arī iepazinās ar dažāda veida velonovietnēm un infrastruktūru, kas apliecināja senioru vēlmi līdzdarboties veloinfrastruktūras attīstībā pilsētā. Velobraucienos apkopotās idejas un secinājumus RASA nosūtīja RD Satiksmes departamentam.

“Jārēķinās, ka kopumā sabiedrība noveco, proti, tiek prognozēts, ka 2050. gadā puse no sabiedrības būs vecumā virs 60 gadiem, tāpēc arī infrastruktūru arvien vairāk izmantos seniori un tai jābūt atbilstoši piemērotai. Projekts bija nozīmīgs solis, kas šo jautājumu aktualizēja un iestartēja gan pašu senioru vidū, gan varas gaiteņos“ – par projekta rezultātiem gandarīti ir tā īstenotāji.

Jautāti par šādas iniciatīvas turpinājumu, projekta īstenotāji atzīst, ka nākotnē šī noteikti varētu būt viena no Senioru padomītes funkcijām, un biedrības īstenotie velobraucieni vai cita veida aktivitātes ļautu testēt pilsētas infrastruktūru no senioru perspektīvas, parādot tās vājos punktus.

Pirmie soļi pretī senioriem pielāgotiem pilsoniskās līdzdalības rīkiem

Projektā veikts “Pētījums par Rīgas un Pierīgas senioru pilsonisko aktivitāti un tās atbalsta platformām internetā, un priekšlikumiem senioru demokrātijas kultūras stiprināšanai”, kurā, cita starpā, secināts, ka trešdaļa no aptaujātajiem senioriem neizmanto pilsoniskās līdzdalības rīkus. Seniori norādījuši, ka biežākai līdzdalības platformu izmantošanai būtu nepieciešams konsultatīvais telefons, senioriem adaptēta vizuālā vide, kā arī vieglāk izmantojami autorizēšanās risinājumi. Pētījuma laikā izstrādātie priekšlikumi pilsoniskās līdzdalības interneta rīku pilnveidošanai nosūtīti atbilstošo vietņu atbildīgajām personām, tā uzsākot sadarbību tālākam pakalpojumu pieejamības uzlabojumam. Pētījuma rezultāti tiks izmatoti tālākās Senioru padomītes darba stiprināšanai un komunikācijai ar iestādēm, lai uzlabotu senioru pieeju digitālajām platformām.

Kampaņa "Senior, esi digitāls un mobils un iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!"

Projektā tika īstenota plaša komunikācijas kampaņa ”Senior, esi digitāls un mobils, un iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!", kurā izdevās uzrunāt apmēram 1300 senioru. Viens no kampaņas mērķiem bija veicināt senioru digitālo līdzdalību, tāpēc tās laikā senioru vidū tika popularizēta “Mana Balss” platforma, kurā tika izveidota iniciatīva par bezmaksas digitālo prasmju mācībām senioriem. Līdz šim to parakstījuši jau teju 450 cilvēku. Tāpat kampaņā tika popularizēts portāls iesaisties.riga.lv, kurā ikviens var nobalsot par apkaimju investīciju projektiem, seniori tika aicināti piedalīties Saeimas vēlēšanās, kā arī izglītoti par medijpratības nozīmi priekšvēlēšanu aģitācijas laikā un par iespēju vēlēt no mājām.

Lai seniorus mudinātu paust iniciatīvas, ieteikumus un sūdzības, Imantas un Zolitūdes apkaimju nozīmīgākajā centrā - Imantas tirgū - tika izveidots eksperimentāls informācijas nodošanas punkts, kurā iedzīvotāji varēja neformālā veidā nodot ziņojumus "Riga Annenhof" apkaimes biedrībai. Proti, tirgū publiskiem ierakstiem tika novietota kladīte, kā arī līdzās bija atrodams QR kods, kuru noskenējot, varēja sniegt anonīmus ieteikumus caur savu viedierīci. Tāds pats punkts šobrīd izveidots arī Āgenskalna bibliotēkā.

“Ja apkaimes iedzīvotāju grupas lieliski nodrošina komunikācijas funkciju starp apkaimi un aktīviem interneta lietotājiem sociālajos tīklos, tad fizisks komunikācijas punkts viedokļu nodošanu padara pieejamāku arī senioriem un cilvēkiem ar limitētu piekļuvi tehnoloģijām” – tā jaunizmēģināto pieeju komentē RASA pārstāvji.

Jauna mācību programma senioru digitālo līdzdalības prasmju stiprināšanai

Apzinoties mūsdienu līdzdalības digitālo raksturu un senioru vecuma cilvēku digitālo prasmju līmeni, projektā tika īstenots mācību cikls digitālo prasmju stiprināšanai. Projektā izdevās izstrādāt  īpaši senioriem pielāgotu mācību programmu, kuras mērķis bija sniegt pamata informāciju par senioru līdzdalības iespējām, vienlaikus apgūstot digitālos rīkus, ko var izmantot šī mērķa sasniegšanai. Tā, piemēram, seniori apguva WhatsApp, e-pasta un sociālo tīklu pamatus, kas tika papildināti ar specifiskām zināšanām par līdzdalības rīkiem un iespējām, piemēram, līdzdalības platformu Manabalss.lv, iedzīvotāju iesaistīšanos nevalstiskajās organizācijās, rīdzinieku iespējām komunicēt ar pašvaldības iestādēm un izteikt savu viedokli par pašvaldības pakalpojumiem, senioru iesaistīšanos apkaimju veidošanā. Lai arī sākotnēji seniorus nebija viegli motivēt, projekta īstenotāji ir gandarīti, ka vairums no dalībniekiem izgāja visu apmācību ciklu un atzina, ka iegūtās datorprasmes noderēs komunikācijai un viedokļu izteikšanai interneta vidē.

Digitālo prasmju apmācības veiksmīgi papildināja sadarbība ar jauniešiem-brīvprātīgajiem, ar kuru palīdzību seniori mācījās patstāvīgi orientēties digitālajā vidē. Jaunieši individuāli palīdzēja senioriem ar dažādiem pilsoniskās aktivitātes rīkiem - piemēram, vides drošības uzlabojumu platformu iesaisties.riga.lv, Latvija.lv un eriga.lv. Seniori ar jauniešu palīdzību iesaisties.riga.lv iesniedza 5 iniciatīvas, piedāvājot konkrētus risinājumus pilsētvidē novērotajām problēmām, piemēram, sabiedriskā transporta pieturvietu un soliņu skaita palielināšanu pilsētvidē. Iesaistītie jaunieši pēc šīs aktivitātes turpina sadarbību ar organizāciju.

Tautas Saimes grāmatai jauna nodaļa – Seniors digitālajā demokrātijā

Nozīmīga projekta aktivitāte bija jaunas digitālās sadaļas izstrāde Tautas Saimes grāmatai. Tās aizsākums bija ar roku rakstīta grāmata, kas tika veltīta Latvijas valsts simtgadei, apkopojot iedzīvotāju ar roku rakstītus iespaidus, pārdzīvojumus, redzējumus, apsveikumus, attīstības idejas, vēstījumus un rosinājumus, uzrunājot valsti personīgi. Savukārt jaunā grāmatas nodaļa, kas pieejama digitāli -,,Seniors digitālā demokrātijā’’, katram pilsoniski aktīvam senioram var kalpot kā ceļvedis, rokasgrāmata vai arī priekšraksts demokrātisko vērtību saglabāšanai, uzturēšanai un attīstībai. Paši projekta īstenotāji jauno Tautas Saimes grāmatas nodaļu salīdzina ar informatīvu YouTube kanālu – vietu, kur ikviens seniors var uzzināt aktuālāko par pilsoniskās līdzdalības iespējām, tostarp konkrētus praktiskus piemērus.

Islandē pārrunā senioru līdzdalību digitālajā laikmetā

Lai veicinātu savstarpējo informācijas apmaiņu par senioru līdzdalību digitālajā laikmetā, projektā notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Islandi. Tā ievaros RASA tikās ar projekta partnerorganizāciju, Reikjavīkas pašvaldību, Nacionālo senioru asociāciju, kā arī apmeklēja senioru dienas centru un pārrunāja senioru interešu aizstāvības jautājumus, iesaisti mobilitātes un publiskās ārtelpas attīstības jautājumu lemšanā. Projekta īstenotāji secina, ka Islandē pašvaldība ļoti bieži ir “zvana attālumā”, un tā ir ļoti tuva arī senioram. Tā, piemēram, lai iesaistītu seniorus demokrātijas un sabiedriskajā dzīvē, Reikjavīkas pašvaldība sadarbībā ar dažādām organizācijām ir nodrošinājusi vairākus saziņas kanālus. Pilsētā ir pieejami 17 informācijas punkti, kuros seniori var sazināties ar pašvaldību, pieteikt pakalpojumus, iesniegt priekšlikumus par pilsētas vidi vai pašvaldības pakalpojumiem un uzrakstīt sūdzības.

Nozīmīgi, ka Islandē aizgūta ideja par senioru padomi, ko varētu ieviest arī Rīgā. Islandē šī padome konsultē Reikjavīkas pilsētas komitejas un padomes par 67 gadus vecu un vecāku pilsoņu jautājumiem un interesēm, kā arī visa veida informācijas sniegšanu un sadarbību starp Reikjavīkas pilsētu un senioru interešu organizācijām, formulē politiku un sniedz pilsētas domei priekšlikumus, kas attiecas uz tās darbības jomu, t.sk., apspriež politikas plānošanas dokumentus, kas nosaka tālāko pilsētas un mobilitātes attīstību un citus senioru jautājumus.

Noslēgumā

Analizējot AIF projekta ietekmi uz demokrātijas kultūras stiprināšanu Rīgas senioru vidū, projekta īstenotāji uzsver, ka nākotnē saredz biedrību RASA kā kopdarbības platformu, kas ļautu stiprināt pilsoniskās sabiedrības ideju senioru starpā, un šis projekts viennozīmīgi palīdzējis spert  nozīmīgus soļus ceļā uz šo mērķi. “Mūsuprāt, lielākais projekta sasniegums senioru pilsoniskās līdzdalības jomā ir “iesētā sēkliņa” ticībai, ka arī seniori var būt digitāli un veidot savu pilsētas vidi, kurā dzīvo viņi paši un viņu bērni” par projekta ietekmi gandarīta ir biedrības “Rīgas aktīvo senioru alianses” vadītāja Terezija Mackare.

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.