Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Jaunolaines attīstībai: esam atraduši savu ceļu uz attīstību un motivāciju neapstāties

05.01.2024 | Ilgtspēja un kapacitāte
Projekts: Mēs - fokusēti, saliedēti un redzami
Jaunolaines attīstībai: esam atraduši savu ceļu uz attīstību un motivāciju neapstāties

Biedrība “Jaunolaines attīstībai” 2023. gadā ar Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu īstenojusi virkni aktivitāšu ar mērķi stiprināt organizācijas kapacitāti ilgtspējīgas darbības, biedru resursa stiprināšanas un komunikācijas jomā.

Biedrība „Jaunolaines attīstībai” ir salīdzinoši jauna un neliela organizācija, kuras darbība vērsta uz vietējās kopienas attīstību, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, uzlabojot iedzīvotāju labklājību un ekonomisko aktivitāti un sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību. Cita starpā, biedrība aktīvi veido dialogu ar publisko pārvaldi, tajā skaitā Olaines novada pašvaldību, pārstāvot iedzīvotāju intereses ciema attīstības jautājumos. Lai efektīvi turpinātu ceļu uz izvirzīto mērķu sasniegšanu un nodrošinātu ilgtermiņā darboties spējīgu mehānismu, organizācijai bija nepieciešams nopietns „grūdiens”, kas ļautu stiprināt administratīvo ilgtspēju, uzlabot iekšējo vidi un veicināt atpazīstamību sabiedrībā, ko biedrībai veiksmīgi izdevās izdarīt AIF atbalstītajā kapacitātes projektā “Mēs - fokusēti, saliedēti un redzami”.

Stratēģijā definē organizācijas darbības nākotnes redzējumu un ceļu uz to

Izvērtējot līdzšinējot organizācijas darbību, secināts, ka tās pamatdarbībā nereti nav secīguma un tā nebalstās uz mērķtiecīgi plānotu ilgtermiņa pieeju, tāpēc, lai nodrošinātu biedrības dzīvotspēju ilgtermiņā, organizācijai bija svarīgi noteikt mērķtiecīgu virzienu, kas noturētu "kursu" uz izaugsmi, jeb izstrādāt organizācijas ilgtermiņa darbības stratēģiju.

Analizējot projektā paveikto, biedrības pārstāvji atzīst, ka biedrības stratēģijas izstrādei bijuši vairāki ieguvumi – pirmkārt, tā ļāvusi atrast organizācijas nākotnes redzējumu un ceļu uz to, otrkārt, ļoti svarīgas bijušas biedru diskusijas stratēģijas izstrādes procesā, jo tās ļāvušas iegūt skaidrāku pārliecību par organizācijas identitāti, darbību un mērķiem un, treškārt, nenovērtējams šīs aktivitātes rezultāts ir biedru piederības stiprināšana, proti, biedri, piedaloties stratēģijas izstrādē, sajuta savu indivuduālo pienesumu biedrībai un jūtas tai daudz piederīgāki. Nozīmīgs jaunievedums organizācijas darbā ir mērķu sasniegšanas izvērtējuma pieejas ieviešana, proti, biedrībā reizi ceturksnī tiek veikta paveiktā izvērtēšana, kas palīdz nenovirzīties no nospraustajiem mērķiem, kā arī daudz labāk apzināties paveikto darbu apjomu, kvalitāti un ietekmi.

Nenovērtējams projekta rezultāts – spēcīgāka un saliedētāka biedru komanda

Lai arī līdz ar Administratīvi teritoriālo reformu arvien pieaug fokuss uz kopienu attīstību un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī tiek novērtēta kopienu nozīme nacionālajā līmenī, nereti tās balstās uz vienu vai diviem cilvēkiem, kuriem kādā brīdī var zust spēks un motivācija, kavējot organizācijas darbību un attīstību ilgtermiņā. Šo risku kā jauna organizācija savā darbā saskatīja arī biedrība “Jaunolaines attīstībai”, tāpēc projektā īpašu uzmanību pievērsa darbam ar biedru kodola stiprināšanu, piemēram, organizējot biedru saliedēšanās pasākumu, aktīvi iesaistot biedrus stratēģijas izstrādē un ieviešot jaunus darba plānošanas rīkus - biedru līdzdalības tabulu un ideju banku. Arī pēc projekta organizācija pastāvīgi meklē veidus, kā vairot biedrības biedros vēlmi līdzdarboties, tikties, savstarpēji komunicēt un sadarboties. Tāpat projektā stiprināta organizācijas vadība - uzlabots valdes darbs un apgūti dažādi vadības procesi, piemēram, biedru vadība, brīvprātīgā darba organizēšana, iekšējās komunikācijas un efektīva organizācijas procesu vadība.

Komunikācijas plāns – iespēja  mērķtiecīgāk  un plašāk uzrunāt un iesaistīt vietējo sabiedrību

Lai organizācija „uzaudzētu” savu ietekmi un turpmāk ar savu darbību varētu sasniegt lielāku mērķauditoriju, svarīgi bija pilnveidot ārējo komunikāciju. Projekta ietvaros tika izstrādāts komunikācijas plāns un  īstenota mērķtiecīga sociālo tīklu komunikācijas kampaņa, kas palielināja sociālo tīklu sekotāju skaitu, veicināja biedrības atpazīstamību sabiedrībā, kā arī motivēja iedzīvotājus iesaistīties biedrības darbā, piemēram, sniegt savu viedokli par ciema vērtībām un vajadzībām. Projekta laikā palielinājās biedrībai lojālo jauniešu pulks, ar kuru atbalstu un aktivitāti var rēķināties arī ilgtermiņā. Un ļoti svarīgi, ka komunikācijas plāna ieviešana viesa skaidrību, kādi rīki un informācija strādā vislabāk un kādā formātā ir jānodrošina komunikācija ar sabiedrību. Piemēram, organizācija sapratusi, ka atsevišķas iedzīvotāju grupas, piemēram, seniorus un krievvalodīgos iedzīvotājus efektīvāk iespējams sasniegt klātienes pasākumos, tāpēc ar stendu un informatīviem bukletiem piedalījās dažādos novada pasākumos, piemēram, Olaines novada svētkos. Pasākuma laikā apmeklētājiem tika stāstīts, kas ir NVO sektors, ko dara biedrība "Jaunolaines attīstībai", kādas ir iespējas pievienoties, kā arī pasākumu apmeklētāji tika aicināti veidot vietējās interešu grupas savās apkaimēs. Tāpat pasākumos izdevies piesaistīt jaunus brīvprātīgos palīgus.

Izvērtējot projekta ietekmi, biedrības valdes priekšsēdētāja Anda Šarkovska atzīst: “Darbojoties plecu pie pleca, esam kopīgi uzsākuši zīmēt savu nākotnes ciema gleznu, un, svarīgi, ka tas vairs nav tikai valdes redzējums, bet gan visa biedru kodola kopīga vīzija. Pēc šī projekta mēs esam daudz fokusētāki, saliedētāki un redzamāki - ir sajūta, ka esam tiešām viedi savā darbībā un ar to ļoti lepojamies!

Foto: biedrība "Jaunolaines attīstībai".

 

 

 

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.