Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Kopienas aktivizēšanai izšķiroši svarīgi bija radīt kopīgu sadarbības vidi

02.08.2022 | Ilgtspēja un kapacitāte
Projekts: Biedrības kapacitātes stiprināšana pārejai jaunā attīstības posmā
Kopienas aktivizēšanai izšķiroši svarīgi bija radīt kopīgu sadarbības vidi

Biedrība „Mežinieku apkaimes attīstībai” ir Plakanciemu un Mellupu apkaimes aktīvo iedzīvotāju kopiena, kas darbojas Mežinieku apkaimes un tās pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšanai.

Secinot, ka organizācija ir izaugusi no līdzšinējā darbības formāta un nespēj ar pastāvošajiem darbības principiem un procesiem tālāk attīstīties, bija nepieciešams rast jaunus risinājumus, lai nodrošinātu aktīvāku Mežinieku apkaimes iedzīvotāju iesaisti un sadarbību, izstrādātu ikdienā funkcionējošu pārvaldības modeli, kā arī veicinātu organizācijas atpazīstamību.

Biedrības galvenais resurss – cilvēki

Lai stiprinātu biedrības galveno resursu – tās cilvēkus, svarīgi bija panākt gan plašāku biedrības atpazīstamību kopienas iedzīvotāju vidū, gan motivēt iedzīvotājus aktīvākai līdzdalībai apkaimes ikdienas veidošanā.

Ņemot vērā, ka līdz šim nebija veikti mērķtiecīgi visaptveroši pasākumi, lai apzinātu un informētu visus apkaimes iedzīvotājus, noskaidrotu viedokļus par apkaimes attīstību un aicinātu uz aktīvu līdzdarbību kopienas labā, turklāt biedrības līdzšinējās komunikācijas aktivitātes nebija spējušas aptvert visu apkaimes sabiedrību, biedrība secināja, ka plašāku iedzīvotāju loku būs iespējams uzrunāt, izmantojot individuālu pieeju.

Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā kapacitātes projekta laikā individuāli tika uzrunātas visas 150 apkaimes mājsaimniecības. To laikā sarunās ar iedzīvotājiem tika pārrunāta viņu ikdienas dzīve Mežiniekos un idejas tās uzlabojumiem, kā arī tika izplatīts īpaši sagatavots buklets par Mežinieku kopienu un tās aktivitātēm.

Šis kampaņveidīgais pasākums palīdzēja aptvert vēl nebijušu apkaimes iedzīvotāju skaitu (arī tos iedzīvotājus, kas nelieto sociālos tīklus, nelasa novada laikrakstus un nepamana plakātus) un ļāva iedzīvotājos radīt apziņu, ka kopīgiem spēkiem iespējams panākt savas dzīves vides uzlabošanos. Biedrība atzīst, ka tieši šī individuālā pieeja bija izšķiroši svarīga, jo tā izcēla ikviena apkaimes iedzīvotāja svarīgumu, stiprināja katra kopienas locekļa apziņu un paaugstināja uzticēšanās līmeni biedrībai.

Attīstības procesi sabiedrībā notiek lēni – lai panāktu plānoto iesaisti aktivitātēs, ir nepieciešamas personiskas uzrunas formas - telefona zvani, personiski e-pasti, īsziņas un sarunas. Uz plašāku sabiedrību vērsti komunikācijas līdzekļi, piemēram, plakāti, ieraksti mājaslapā, Facebook reti kad nostrādā, jo sabiedrības locekļi šādu uzrunas formu visbiežāk neidentificē ar sevi.” – atzīst projekta vadītāja Inese Kukle.

Aktivitātes rezultātā biedrības darbā tika iesaistīti vairāki jauni apkaimes iedzīvotāji, turklāt iedzīvotāju vidū veiktā aptauja parādīja, ka vairāk nekā 90% iedzīvotāju uztic biedrībai pārstāvēt apkaimes intereses – gan pašvaldībā, gan citviet. Biedrības pārstāvji atzīst, ka tik augstu uzticības līmeni nebija gaidījuši.

Apkopotā informācija par iedzīvotāju vajadzībām un priekšlikumiem ļaus biedrībai nākotnē daudz efektīvāk organizēt kopienas aktivitātes, izstrādāt iedzīvotāju aktīvā rīcībā balstītus rīcības plānus, kā arī veicinās savstarpējo iedzīvotāju sadarbību dažādu kopienai aktuālu jautājumu risināšanā.

Kopīgi radīta ceļa karte biedrības attīstībai nākotnē

Līdz šim biedrībā nebija konkrētu rīcības plānu vai stratēģiju mērķu sasniegšanai, un viss vairāk notika “pašplūsmā”, taču biedrības ilgtermiņa attīstībai svarīgi bija kopīgi vienoties par tālāko biedrības virzību dažādās jomās, piemēram, atpazīstamības veicināšanā, jaunu biedru iesaistē, apkaimes iedzīvotāju sadarbības dažādošanā, kopīgā teritorijas vēstures un tradīciju kopšanā, kopīgā teritorijas tūrisma u.c. piedāvājumu veidošanā.

Biedrība atzīst, ka projekta laikā radītais stratēģiskais attīstības plāns kalpos kā pamats un ceļa karte biedrības un kopienas ilgtermiņa attīstībai un mērķu sasniegšanai, savukārt pats plāna izstrādes process sekmēja apkaimes iedzīvotāju vienotību un piederības sajūtas celšanu kopienai.

Kopienas stratēģiskā attīstības plāna izstrādes procesā ar ieteikumiem un savu novērtējumu iesaistījās arī projekta Norvēģijas partneris, nodrošinot plašāku redzējumu par biedrības iekšējo problēmu risināšanu un attīstības perspektīvu un novēršot šauru vai “ieciklējušos” pieeju vai risinājumu meklēšanu.

Ne tikai darīt, bet arī stāstīt

Biedrība vienmēr ir vēlējusies iedvesmot citus, kas iekļauts arī kopienas misijā, līdz ar to bija svarīgi, ka organizācija ne tikai darbojas kopienas attīstības labā, bet arī spēj par to stāstīt plašākai sabiedrībai.

Līdz šim organizācija nebija mērķtiecīgi darbojusies ar tās atpazīstamības veicināšanu, proti, līdzšinējās darbības vairāk bija vērstas uz apkaimes iedzīvotājiem jeb iekšieni, piemēram, uzturot apkaimes WhatsApp saziņas platformu un slēgto Facebook  grupu, taču organizācija bija nonākusi tajā attīstības stadijā, kad bija mērķtiecīgi jāizvērtē ar kādām vērtībām tā vēlas asociēties plašākā sabiedrībā un ar kādu stratēģiju panākt tās atpazīstamību arī ārpus nelielās kopienas.

Aktivitātes ietvaros tika radīts stabils pamats organizācijas atpazīstamībai nākotnē – jauns zīmols, mājaslapa, kā arī mērķtiecīgs biedrības pozicionējums, kas precīzi orientēts uz galveno mērķauditoriju - Latvijas lauku teritoriju apkaimju iedzīvotājiem. Biedrība regulāri par savu darbu stāsta gan savā mājaslapā, gan novada laikrakstā un partneru mājaslapās, kā arī ir iedibinājusi tradīciju – par ikvienu projektu un tajā sasniegto pastāstīt arī citu apkaimju aktīvajiem iedzīvotājiem.

“Patiesi ceram, ka ar saviem stāstiem varēsim iedvesmot arī citas apkaimes būt aktīvākām un pašorganizēties ikdienas jautājumu risināšanā un savu interešu pārstāvībai, kā arī veicināsim plašākas sabiedrības izpratni par apkaimes kopienām - to būtību, funkcijām un nozīmīgumu aktīvas, līdzatbildīgas un pilsoniskas sabiedrības veidošanā konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā” – savas komunikācijas aktivitātes komentē biedrības pārstāvji.

AIF kapacitātes projekts – spēcīgs atspēriens ilgtermiņa attīstībai

Atskatoties uz īstenoto AIF kapacitātes projektu, biedrība atzīst, ka līdz ar projekta realizāciju ir noslēdzies viens liels posms biedrības attīstībā – proti, no darbības veida "no pasākuma uz pasākumu" biedrība ir pārgājusi uz mērķtiecīgu kopienas attīstības stratēģijā balstītu, strukturētu darbību

Projektā ir sperts plats solis, lai radītu vidi kopīgām kopienas iedzīvotāju pilsoniskajām iniciatīvām un sadarbībai nākotnē, turklāt organizācija ir būtiski veicinājusi savu atpazīstamību gan kopienā, gan plašākā sabiedrībā, kā arī spēcinājusi savu galveno resursu – cilvēkus. Un kas ir svarīgi - ar savu piemēru nelielā Mežinieku kopiena ir spējusi iedvesmot arī citu apkaimju iedzīvotājus, tādējādi spēcinot kopienas Latvijā kopumā.

 

 

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.