Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

AIF kapacitātes projektā spēcināta LAPAS darbības ilgtspēja

08.08.2023 | Ilgtspēja un kapacitāte
Projekts: LAPAS ilgtspējas spējināšana
AIF kapacitātes projektā spēcināta LAPAS darbības ilgtspēja

LAPAS ir dibinātas 2004.gadā, un gandrīz divdesmit gadu garumā piedzīvojušas dažādas pārmaiņas prioritātēs, darbības formās un biedru sastāvā. COVID-19 un Krievijas agresīvais iebrukums Ukrainā būtiski ietekmēja arī LAPAS darbību, izvirzot priekšplānā jaunas jomas kā humānā palīdzība un sabiedrības noturība, aktīvākas kļuva jaunas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuras varētu iegūt no LAPAS ilgstoši krātajiem resursiem. AIF projekts palīdzēja uzlabot LAPAS darbību būtiskos aspektos kapacitātes stiprināšanai.

Projekta īstenošana iesākās ar mājas lapas atjaunošanas darbiem, izveidojot to kā sistematizētu datu bāzi un komunikācijas kanālu ar dažādām mērķa grupām. Atjaunotā mājas lapa izceļ un pārskatāmi skaidro piecus organizācijas darbības virzienus un organizācijas padarīto tajos, piedāvā plašu resursu datu bāzi - metodikas, pētījumus, viedokļu rakstus un citus materiālus, kas tapuši dažādos organizācijas projektos un ir unikāls materiāls attīstības sadarbības jomā ikvienam, kas par to interesējas. Mājas lapa pieejama trīs valodās - latviešu, angļu un arī krievu, jo organizācija strādā arī ar Eiropas Savienības Austrumu Partnerības valstīm. Tāpat mājas lapas sadaļā par biedriem ietverta apkopota vienota infomācija par biedru organizācijām, to darbības jomām.

Tikpat būtisks posms projektā bija LAPAS maksas pakalpojumu piedāvājuma koncepta izstrāde, tiecoties dažādot LAPAS ieņēmumus organizācijas ilgtspējai. Tā īstenošanai tika apzinātas vairākas platformas, kurās varētu bāzēt mācību programmu un tika īstenots programmas pilotprojekts. Projekta laikā tturpinājās pakāpenisks darbs pie maksas pakalpojuma piedāvājuma formulējuma, ņemot vērā arī biedru aptaujas rezultātus.

Projekta ietvarā norisinājās arī divas mācības par sociālo noturību - PSO kapacitātes mācības par iekļaujošu rīcību krīzes situācijās un mācības par kopienu sociālo noturību krīzēs. Apmācību norisei tika piesaistīti sociālās noturības eksperti no starptautiskas organizācijas, kas specializējas apmācību satura nodrošināšanā dažādos sociālās noturības jautājumos RedRUK. Ņemot vērā, ka Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem sociālās noturības ir jauna un aktuāla tēma, apmācību dienai tika izvēlēti divi pamata zināšanas nostiprinoši mācību moduļi - kā efektīvi strādāt krīzes situācijā, specifiski fokusējoties uz karu Ukrainā, un kā veidot iekļaujošas palīdzības aktivitātes.

Iespēja pieteikties apmācībām tika izsludināta gan LAPAS biedru organizāciju pārstāvjiem, gan arī organizācijām, kas potenciāli ieinteresētas kļūt par LAPAS biedriem, un kas jau šobrīd nodarbojas ar kopienu noturības, tajā skaitā humānās palīdzības sniegšanu. Projekta komanda norāda, ka: “Dalībnieki atzinīgi novērtēja apmācībās iegūtās zināšanas, pilnīgi visi norādīja, ka šāda tipa mācības kopienām būtu nepieciešamas, kā arī uzsvēra, cik vērtīgi ir bijis uzzināt, kādi sadarbības partneri ir pieejami pašvaldībā, VUGD un kopienā. Pārvaldes pārstāvji norādīja, ka ir bijis vērtīgi uzzināt, kā NVO ir nozīmīgs resurss krīzes situācijās.”

Mācību ietvarā tika pilotēts saturs, ko plānots attīstīt un piedāvāt ikvienam interesentam gan caur mācību platformu, gan citās formās.

Projektā tika pievērsta uzmanība arī LAPAS komunikācijas uzlabošanai. Norisinājās mācību seminārs “Sociālo mediju mārketings veiksmīgai komunikācijai”, kas tika plānots, ņemot vērā arī biedru anketās paustās vajadzības. Būtiski minēt, ka biedru atsaucības un iesaistes rezultātā šīs apmācības ir iedibinājušas jaunu tradīciju LAPAS iekšējā sadarbībā ar esošajiem un topošajiem biedriem, attīstot komunikācijas pēcpusdienu tradīciju.

Projekta laikā tika ieguldīts ievērojams darbs, organizējot individuālās tikšanās ar biedriem. To laikā gūtas atziņas:

  • biedru organizācijas ir atvērtas iesaistei LAPAS turpmākajā darbā;
  • šādas individuālas tikšanās stiprina biedru organizāciju saikni un piederību LAPAS;
  • ņemot vērā biedru pausto, veicami uzlabojumi savstarpējās komunikācijas organizēšanā, ņemot vērā katra biedra specifiskās intereses un tematiskās prioritātes;
  • jāveicina biedru savstarpējā tīklošanās;
  • Tika apkopota informācija, ka LAPAS biedriem ir > 7000 biedru, kas līdz šim vēl ir neizmantots resurss LAPAS darbā.

            Projekta laikā notika arī LAPAS sociālo tīklu attīstības rīcības plāna izstrāde un sociālo kontu attīstības rīcības plāna divu mēnešu pilotēšana un rezultātu izvērtēšana, monitorējot vai ieteiktās metodes un iegūtās zināšanas, pielietotas praksē, sniedz rezultātus (piemēram, vai noteiktā periodā pieaug sekotāju skaits, vai tiek sasniegtas izvēlētās komunikācijas auditorijas).

            Rīcības izstrādes plānā pilotēšanas laikā tika definēti katra sociālā medija komunikācijas mērķi, auditorija, uzdevumi, kā arī laika gaitā izmēģināti dažādi plāna organizēšanas varianti, lai rezultātā nonāktu līdz ērtākajam lietošanas ziņā un efektīvākajam komunikācijas plānošanas ziņā. LAPAS komunikācijas komanda turpina ikdienā izmantot izstrādātā rīcības plāna modeli.

            Projektam noslēdzoties, LAPAS secina, ka: “Projekta mērķi ir izdevies pilnībā sasniegt, īstenojot visas iecerētās aktivitātes, dažās no tām arī īstenojot aktivitātes papildinājumu, kas sniedzis nozīmīgu pienesumu projekta mērķa sasniegšanai:

- celta organizācijas kapacitāte sociālās noturības jautājumos gan iegūto zināšanu un prasmju ziņā, gan izveidoto sadarbību un iestrādņu ziņā, kas sniegs ieguldījumu kopienu, pilsoniskās sabiedrības un Latvijas sabiedrības sociālajā noturībā kopumā;

- veikts organizāzijas ārējās un iekšējās komunikācijas audits, noticis nozīmīgs izglītošanās process un stiprināta saziņa ar biedru organizācijām, veicinot skaļāku un efektīgāku organizācijas kopējo komunikāciju un organizācijas tēlu jaunām sadarbībām.”

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.