Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Mežinieku kopiena gatava spert platu soli tālākā attīstībā

10.08.2021 | Ilgtspēja un kapacitāte
Projekts: Biedrības kapacitātes stiprināšana pārejai jaunā attīstības posmā
Mežinieku kopiena gatava spert platu soli tālākā attīstībā
 

Biedrība "Mežinieku apkaimes attīstībai" sadarbībā ar Norvēģijas partneri "Norwegian University College of Green Development" uzsākusi AIF kapacitātes projekta īstenošanu, kas palīdzēs organizācijai pāriet nākamajā attīstības līmenī - no "pasākumu” formāta tiecoties uz mērķtiecīgu un stratēģisku biedrības pārvaldību un attīstību.

Biedrība „Mežinieku apkaimes attīstībai” ir apkaimes aktīvo iedzīvotāju kopiena, kas izveidota Mežinieku apkaimes un tās sabiedrības attīstības veicināšanai, lai sekmētu pievilcīgas dzīves vides veidošanu apkaimē, vietējo - Mežinieku apkaimes iedzīvotāju aktivizēšanu un saliedēšanu kopīgu mērķu, kas atbilst tās vērtībām, labā. Vēsturiski Mežiniekus pazina kā apdzīvotu vietu ar savu skolu, pasta nodaļu, vēlākos – padomju laikos, kad tika izveidoti divu ciemu nosaukumi – Mellupi un Plakanciems, tapa arī ambulance, klubs un pat estrāde. Kopš deviņdesmitajiem gadiem apkaime bija vien nostūris Iecavas vai Ķekavas novados ar vāji attīstītu infrastruktūru, sabiedrisko aktivitāšu nepieejamību, kurā katrs dzīvoja pats par sevi un rūpējās par savu sētu. Ja līdz šim apkaimē gandrīz visas bija dzimtas ar savu vēsturi, tad pēdējos gados ģimenes, kuras atklājušas vietas neparasto burvību – plašās mežu teritorijas, retā apdzīvotība, viensētu princips, Misas upes klātbūtne tiešā Rīgas tuvumā – steidz iegādāties intensīvās lauksaimniecības un rūpniecības neskartos lauku īpašumus lielpilsētas pievārtē.

Biedrības tapšana ir vietējo iedzīvotāju atzīšanās mīlestībā savai dzīvesvietai ar mērķi pašu spēkiem pilnveidot un attīstīt apkaimi. Trīs gadu garumā aktīvistu grupa ir intensīvi strādājusi, realizējot Mežinieku svētkus, Miķeļdienas maiņas tirdziņu, Vienas dienas restorānu dienu, sakopusi apkaimi talkās, rakstījusi dažādu projektu pieteikumus apkaimes attīstībai un vietējās sabiedrības saliedēšanai, izteikusi viedokli, vācot parakstus, risinājusi dažādas iedzīvotājiem būtiskas problēmas. Līdzšinējā biedrības darbība balstījusies uz brīvprātīgā darba principiem, taču neatlaidīgie centieni piesaistīt arī finansējumu mērķtiecīgai biedrības tālākai attīstībai ir vainagojušies panākumiem, un maijā ir uzsākta AIF kapacitātes projekta “Biedrības kapacitātes stiprināšana pārejai jaunā attīstības posmā” realizācija.

Kā atzīst pati biedrība "mūsu organizācija ir izaugusi no līdzšinējā darbības formāta un nespēj ar pastāvošajiem darbības principiem, procesiem tālāk attīstīties, tāpēc ir nepieciešams rast gan jaunus risinājumus, lai nodrošinātu ikdienā funkcionējošu pārvaldību, gan jaunas pieejas līdzšinējai Mežinieku apkaimes iedzīvotāju iesaistei un sadarbībai. Lai pārietu nākamaj attīstības līmenī – no darbības “no pasākuma uz pasākumu” uz mērķtiecīgi plānotu organizācijas attīstību un pārvaldību, kurā tiek izmantota mērķu izvirzīšanas un novērtēšanas pieeja un SMART darbības principi, ir nepieciešams tam radīt funkcionējošu pamatu, kā arī veicināt fundamentu Mežinieku apkaimes pilsoniskās sabiedrības tālākas vienotības un saliedētības stiprināšanai, biedrībai attīstot līdz šim nebijušas iesaistes metodes."

AIF atbalstītā kapacitātes projekta mērķis ir ielikt ilgtspējīgu pamatu biedrības attīstībai nākotnē, izveidojot vienotu stratēģisko redzējumu par biedrības un apkaimes attīstību, vairojot un stiprinot biedrības cilvēkresursus, veicinot kopienas atpazīstamību un izveidojot pieredzes apmaiņas platformu ar citiem aktīvajiem ciemiem/apkaimēm Latvijā. Projektā tiks veikta apkaimes iedzīvotāju informēšanas kampaņa, sociālā aptauja un detalizētāka kopienas galveno cilvēkresursu apzināšana un aktivizēšana, veicināta Mežinieku kopienas atpazīstamība, kā arī īstenota vizuālās identitātes/logo, kopienas mājaslapas un stratēģijas izstrāde atpazīstamības tālākai sekmēšanai.

Biedrība cer, ka ar projekta palīdzību izdosies sasniegt tās mērķus ātrāk un efektīvāk, kā arī ar savu piemēru iedvesmot citas apkaimes un ciemus.

Avots: biedrība "Mežinieku apkaimes attīstībai"

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.