Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Talantu kalve: ceļā uz vadošās jaunatnes organizācijas lomu Ogres novadā

28.12.2023 | Ilgtspēja un kapacitāte
Projekts: START UP 1.0
Talantu kalve: ceļā uz vadošās jaunatnes organizācijas lomu Ogres novadā

Lai spertu nozīmīgus soļus biedrības attīstībā un kļūtu par vadošo organizāciju Ogres novadā jaunatnes jomā, vienlaikus veicinot jauniešu līdzdalību un interešu aizstāvību darbības teritorijā, Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “Talantu kalve” īstenoja kapacitātes stiprināšanas projektu ar Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu. Projekta “START UP 1.0” mērķis bija veicināt biedrības stratēģisko attīstību, atpazīstamību, lomu un ietekmi darbības teritorijā, kā arī sekmēt finansiālo neatkarību un biedrības attīstību ilgtermiņā, veicinot biedrības izaugsmi un jaudīgāku attīstību.

Uzsākot projekta īstenošanu, notika biedrības cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana. Biedrības valdes locekļi kopā ar jauniešu līderiem piedalījās divu dienu apmācībās ar nolūku padziļināt savstarpējo iepazīšanos, saliedēties, kā arī apzināties katra stiprās puses un katra iesaisti biedrības ikdienas darbā. Pēc apmācību treniņa tika vairots gan komandas “gars”, gan palielināta dalībnieku iniciatīva un proaktīva darbība virzībā uz biedrības nākotnes mērķiem.

Secīgi notika biedrības stratēģijas izstrāde: fokusgrupā tika noskaidrotas jauniešu vēlmes un vajadzības, kas ņemtas vērā, nospraužot biedrības attīstības pieturas punktus. Stratēģijas ieviešana ir ļāvusi noteikt konkrētus darbības virzienus, attīstību un nodrošina mērķtiecīgu biedrības darbību. Līdz ar stratēģijas un darbības rīcības plāna izstrādi biedrības darbībā ir ieviesta un praktizēta Monitoring and Evaluation (M&E) pieeja. Uzlabojot vadības procesus, ir panākta skaidrāka pārliecība par biedrības nākotnes redzējumu un virzību uz to.

Sadarbībā ar profesionālu zīmolvedi Diānu Ņikitinu biedrība izstrādāja savu zīmolu, ieviesa komunikācijas plānu un apguva sociālo tīklu izmantošanas iemaņas efektīvai komunikācijai ar mērķauditorijām. Vēl biedrības atpazīstamības veidošanai tika radīti vizuālie materiāli: personalizēts apģērbs, baneris, buklets un video materiāli par biedrības darbības misiju, vērtībām, iesaistītajām personām un darbības virzieniem, kas redzami ŠEIT.

Talantu kalve organizēja arī vairākus finanšu piesaistes pasākumus: sākot ar ziedojuma “Pogas” izveidi biedrības mājas lapā un mērķtiecīga satura izveidi sociālajos medijos par ziedojumu piesaistes mērķi - mentoringu, un beidzot ar neliela apmēra finanšu kampaņām, organizējot Labdarības viktorīnu un Labdarības bingo. Jāmin, ka ar pieredzi, īstenojot finanšu piesaistes aktivitātes, Talantu kalve ir dalījusies arī AIF pasākumos, ar tiem var iepazīties https://talantukalve.com/aif-projekts/

Visbeidzot - gada garumā Talantu kalve ir strādājusi pie jaunā darbības virziena – jauniešu mentoringa – ieviešanas. Pilotējot mentorprogrammu, tika apmācīti seši mentori un veikts potenciālā darbības virziena izvērtējums, atzīstot to par atbilstošu gan biedrības darbībai, gan mērķauditorijas vajadzībām. Projekta ietvaros tika īstenota iniciatīva, un trīs mentori šī gada augustā devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģiju, lai pie sadarbības partnera “Catalysts” iepazītu darba pieredzi un veiktos pētījumus mentoringa jomā, kā arī apgūtu un aizgūtu jaunas darba metodes un pieejas darbā ar jauniešu mentorēšanu. Iegūtas vērtīgas atziņas un labās prakses paņēmieni, ko ieviest darbības virziena attīstībā.

Atskatoties paveiktajā, projekta vadītāja un biedrības valdes priekšsēdētāja Iveta Žugre norāda, ka “Soli pa solim virzoties cauri projekta aktivitātēm, tika daudz domāts, diskutēts un darīts, lai aptvertu un apzinātos mērķus, uz kuriem ejam, un kāda organizācija nākotnē vēlamies būt. Plecu pie pleca darbojoties kopā ar jauniešiem, esam uzsākuši veidot to nākotnes bildi, ko skaidri esam ietvēruši mūsu stratēģijā. Ar gandarījumu varu teikt, ka mums ir izdevies spert milzīgu soli pretim izaugsmei: ir nosprausti gan biedrības mērķi un noformulēta misija un vīzija, gan arī biedrības darbībā iesaistītās personas ir ieguvušas jaunas zināšanas un prasmes, sapratušas savu lomu un pienesumu kopējo mērķu labā.

Projekts ir pavēris durvis daudzām jaunām ikdienas darba iestrādnēm: ir izveidojies jauniešu līderu kodols, kur katrs no jauniešiem veic kādu uzdevumu biedrības ikdienā. Ieviešot darba plānu, mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas pieeju, katram iesaistītajam ir skaidrāk saprotams uzticētais pienākums un sasniedzamais rezultāts, tā nodrošinot biedrības mērķtiecīgu un progresīvu attīstību. Ir uzsāktas sarunas ar pašvaldības iestādēm un skolām par mentoringa pakalpojuma nodrošināšanu. Atpazīstamības pasākumu kopums, tostarp – zīmola ieviešana, ir padarījusi mūs redzamākus ne tikai Ogres novadā, bet arī plašākā mērogā. Mūsu vārdu atpazīst - arvien vairāk  iedzīvotāju zina, kas ir Talantu kalve.

Mūsu redzamība atspoguļojas ne tikai zīmola krāsās, bet arī ļoti vērtīgā saturā, ko radām jauniešu izaugsmei. Veicinot atpazīstamību, ir palielinājusies mūsu loma un ietekme darbības teritorijā, kas izpaužas biedru, aktivitāšu apmeklētāju un sociālo tīklu sekotāju skaita pieaugumā. Tas nozīmē - biedrības attīstību ilgtermiņā."

Talantu kalve aicina nenobīties, bet spert pirmo soli. "Ja zini virzienu, kurp vēlies nokļūt, viss pārējais notiks šā vai tā - radīsies iespējas, idejas, cilvēki, finanses un - pats galvenais – rezultāts,” uzsver I.Žugre.

Avots: https://talantukalve.com/jaunumi/solis-pretim-izaugsmei/

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.