Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Spēcināta interešu pārstāvība vides, dabas un klimata jomā

20.02.2024 | Demokrātijas kultūra
Projekts: Zaļais Barometrs
Spēcināta interešu pārstāvība vides, dabas un klimata jomā

Rakstu sērija "Pārmaiņas izaugsmei" ir stāsti par Aktīvo iedzīvotāju fonda stratēģisko projektu radītajām pārmaiņām demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomā Latvijā.   

***

Nesen noslēdzies Latvijas Dabas fonda (LDF) īstenotais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projekts “Zaļais barometrs”. Tā rezultātā augsta līmeņa diskusijās plaši aktualizēti dažādi vides, dabas un klimata jautājumi, panāktas nozīmīgas pārmaiņas šīs jomas normatīvajos aktos un plānošanas dokumentos, kā arī būtiski spēcināta vides organizāciju kapacitāte interešu pārstāvības jomā.

Kas tad īsti ir “Zaļais barometrs” un kāpēc šāda iniciatīva bija nepieciešama? “Zaļais barometrs” ir pirmais visaptverošais politisko programmu un lēmumu vērtējums no vides perspektīvas jeb vienkāršāk - liels satelīts, kas regulāri seko līdzi vides, dabas un klimata jautājumiem politiskajā dienaskārtībā, veicinot šo jautājumu horizontālu integrēšanu politikā, palīdzot vēlētājiem pieņemt informētākus lēmumus, kā arī stiprinot politiķu atbildību par saviem solījumiem.

Jautāti, kāpēc šāda iniciatīva bija nepieciešama, Latvijas Dabas fonda pārstāvji skaidro, ka, neskatoties uz daudziem politiskajiem lēmumiem, kuri pieņemti stratēģijās, konvencijās, darbības programmās, regulās un likumos, bioloģiskā daudzveidība Latvijā diemžēl turpina samazināties, būtiski skarot cilvēku labklājību, tāpēc svarīgi ir veidot spēcīgu interešu pārstāvības platformu vides, dabas un klimata jautājumos, kas šos jautājumus regulāri aktualizē un uzrauga. Lai arī šobrīd vides jomas jautājumus iespējams aktualizēt Vides konsultatīvajā padomē, šis mehānisms nereti ir smagnējs un procesa ziņā ilgstošāks, tāpēc nozīmīgi bija paralēli veidot spēcīgu pilsoniskās sabiedrības organizāciju platformu, kas operatīvi varētu reaģēt uz aktuālajiem jautājumiem.

Zaļā barometra iniciatīvu LDF uzsāka 2018. gadā, un tā veiksmīgi tika īstenota gan pirms 13. Saeimas vēlēšanām, gan pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, veicinot aktīvu pilsoniskās sabiedrības līdzdalību Saeimas vēlēšanās un palīdzot cilvēkiem izdarīt apzinātu un par vidi atbildīgu izvēli. Ar AIF piedāvāto atbalstu demokrātijas kultūras stiprināšanai iniciatīvas autori vēlējās šo iniciatīvu paplašināt, iesaistot tajā plašāku NVO partneru loku un paplašinot tajā iekļauto aktivitāšu un tēmu daudzveidību, kā arī padarot iesaistīšanos vides politikas procesos sistemātiskāku un aktīvāku.

Ar AIF atbalstu trīs gadu laikā tika īstenots stratēģisks aktivitāšu kopums, kas ļāva efektīvi strādāt dažādos līmeņos – pievērst plašākas sabiedrības uzmanību dabas, vides un klimata jautājumiem, aktualizēt šos jautājumus politiskajā dienaskārtībā, kā arī turpināt nostiprināt “Zaļā barometra” iniciatīvas zīmolu un tā vērtības. Kādas bija galvenās projekta taktikas un kādus rezultātus izdevies sasniegt?

Jauns partiju reitings: zaļuma skala

Partiju vērtēšana jeb kartēšana pēc zaļuma bija projekta kodola aktivitāte, kas veidoja projekta saturisko un faktu bāzi. Lai izveidotu partiju zaļuma skalu, pirms pašvaldību un Saeimas vēlēšanām projekta partneri izstrādāja manifestu par Zaļā barometra uzstādījumiem, aicinot partijas to politiskajos mērķos iekļaut vides, klimata un dabas aizsardzības jautājumus, kā arī iepazīstināja ar zaļajām prioritātēm un to nozīmi. Savukārt vēlāk pēc īpašas projektā radītas metodoloģijas dabas aizsardzības un vides organizāciju eksperti vērtēja, cik lielā mērā partiju programmās ir pozitīvas atsauces uz klimatneitralitāti, atjaunīgajiem enerģijas resursiem, aprites ekonomiku, dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un bioloģisko daudzveidību, kā arī cik lielā mērā partijas un to pārstāvju rīcība parlamentā un valdībā ir veicinājusi vai kavējusi Latvijas virzību uz Zaļo kursu. Partiju “zaļuma skala” kopā ar aktīvu komunikāciju par tām pirms vēlēšanām nodrošināja sabiedrībai pamatotu un informētu partiju "zaļuma" vērtējumu, aicinot pieņemt balsošanas lēmumus un izdarīt citas izvēles, piemēram, iniciēt petīciju parakstīšanu vai cita veida pilsoniskās aktivitātes.

"Zaļā grila" diskusijās plaši aktualizē vides jautājumus

Iniciatīvas ietvaros tika organizēts tematisku diskusiju cikls ar politiķiem, kura mērķis bija apspriest aktuālos problēmjautājumus vai partiju solījumu izpildi. Tā, piemēram, projektā notika vairākas debates par 14. Saeimas vēlēšanu zaļajiem solījumiem un mērķiem klimata politikas, enerģētikas un aprites ekonomikas jomās.  Tāpat notika ministru debates “100 dienas valdībā: uzsāktais klimata, dabas un vides politikā”, kurās tika pārrunāts valdības pirmajās 100 dienās paveiktais.

Projekta īstenotāji ir gandarīti par “Zaļo grilu” popularitāti - kopumā katru diskusiju video formātā noskatījās vidēji ap 1400 skatītāju, kas būtiski pārsniedza plānoto. Savukārt, vērtējot diskusiju rezultātus, LDF pārstāvji norāda, ka šīs augstā līmeņa diskusijas, kas būtībā ir uzskatāmas par Latvijā galveno vides jautājumu diskusiju, palīdzējušas vides jautājumus regulāri aktualizēt ministru un citu augsta līmeņa politiķu līmenī, iekļaut šos jautājumus politiķu dienaskārtībā un politisko partiju programmās. Šis diskusiju cikls noteikti tiks turpināts; tuvākais plānots pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Zaļajos testos pārbauda politiķu izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu

Lai noteiktu, kāda ir politiķu izpratne par videi draudzīgu dzīvesveidu, vai politiķi, kas vārdos iestājas, piemēram, par klimata pārmaiņu samazināšanu, to atspoguļo arī savā dzīvesveidā,  projektā tika īstenoti “Zaļie testi”. Deputātiem ekspresintervijās tika uzdoti dažādi ar vides, dabas un klimata aizsardzību saistīti jautājumi, piemēram - Vai Latvija ir zaļākā valsts Eiropā, vai deputātiem ir elektromobilis? Vai jūs ikdienā lietojat bioloģiski audzētu pārtiku? Kas ir bioloģiskā daudzveidība? Kas ir klimata neitralitāte? Vai Latvijā meži tiek labi apsaimniekoti? Organizācijas vērtējumā šī aktivitāte palīdzēja saprast politiķu informētību un ikdienas paradumus, kas, savukārt, palīdz labāk formulēt jautājumu loku sarunās un atzīst, ka tās formāts ir ļoti piemērots vides jautājumu aktualizēšanai sociālo mediju formātā, jo īpaši Tik Tok kanālā.

Izveido Latvijā pirmo vides jautājumiem veltītu podkāstu

Latvijā šobrīd nav neviena podkāsta, kurš regulāri aplūkotu tieši vides, dabas un klimata tēmas, jo īpaši, kontekstā ar politiskajām norisēm un lēmumiem, tāpēc projektā uzsāktais podkastu cikls uzskatāms par pirmo šāda veida iniciatīvu. Projekta laikā 20 daudzveidīga satura podkāstos tika apspriestas, skaidrotas un analizētas aktuālās politiskās norises vides, klimata un dabas aizsardzības jautājumu kontekstā, piemēram, kā īstenot bioloģisko un dabas daudzveidību pilsētā, ko politiķi sola bioloģiskās lauksaimniecības aizsardzībā, kas ir zaļmaldināšana.

Ar projekta podkāstu sēriju izdevies sasniegt 5555 cilvēku lielu mērķauditoriju, turklāt tas bija pieejams arī delfi.lv portālā (auditorija 29 2373). Komentējot podkāstu nākotnes ieceres, projekta īstenotāji  paredz, ka turpmāk podkāstos apskatāmo jautājumu klāstu varētu mērķēt uz plašāku publiku, nevis tikai šauru ierēdņu un “zaļā burbuļa” loku. Tas ļautu vienkāršā veidot skaidrot dažādus ar ikviena cilvēka ikdienu saistītus vides jautājumus un, cita starpā, sekmētu sabiedrības aktīvu iesaisti dažādās pilsoniskajās iniciatīvās, piemēram, protestos.

Vides interešu pārstāvības darbs kļuvis koordinētāks un sistemātiskāks

Lai arī jau iepriekš visas projektā iesaistītās organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība “Zaļā brīvība” un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija - strādājušas interešu pārstāvības jomā, šis darbs ne vienmēr ticis savstarpēji koordinēts un mērķtiecīgi plānots. Projekta īstenotāji atzīst, ka projekts ļāvis sakārtot iekšējos procesus un sistēmas efektīvākai organizāciju sadarbībai, panākot, ka aktīvāko vides organizāciju sadarbība interešu pārstāvības jomā tagad tiek īstenota jaunā līmenī.

Zaļais barometrs padarījis interešu pārstāvību vides, dabas un klimata jomā daudz sistemātiskāku, labāk koordinētāku, regulārāku, argumentētāku un “dzirdamāku” – tā, vērtējot projekta ietekmi uz vides, dabas un klimata jautājumu pārstāvniecību, atzīst projekta īstenotāji.

“Zaļais barometrs” ir komentējis un piedalījies publiskajā apspriedē par ikvienu izšķirošu politikas plānošanas dokumentu vai normatīvo aktu pēdējo gadu laikā, gandrīz visos nozīmīgākajos dokumentos panākot vides, dabas un klimata jomai svarīgas izmaiņas. Projekta laikā noticis aktīvs interešu pārstāvības darbs saistībā ar Dabas atjaunošanas likumu, cenšoties nepieļaut šī likuma tālāku vājināšanu, panāktas izmaiņas arī Evikas Siliņas Valdības rīcības plānā.  Iestājoties par MK noteikumu grozījumiem, kas ļautu izcirst jaunākus priežu, egļu un bērzu mežus, Satversmes tiesā iesniegts pieteikums ierosināt lietu, lai izvērtētu šo grozījumu atbilstību Satversmei. Šis Satversmes tiesas lēmums kalpos kā precedents, kas lielā mēra veidos dabas aizsardzības principus nākotnē.

“Zaļais barometrs” kļuvis daudz atpazīstamāks mediju telpā

Lai sasniegtu lielāku ietekmi un rezonansi sabiedrībā, visas projekta aktivitātes papildināja proaktīva, intensīva, mērķtiecīga un kvalitatīva satura komunikācija, kuras rezultātā mediju telpā izveidojusies atpazīstama iniciatīvas “Zaļais barometrs” identitāte un stabila pozīcija, kā arī veiksmīgi sasniegta plašāka sabiedrība.  Projekta īstenotāji stāsta, ka mediji labprāt atspoguļojuši “Zaļā barometra” iniciatīvas ietvaros īstenotās aktivitātes, bieži vērsušies pēc ekspertīzes dažādos vides jautājumos, kā arī projekta runas personas regulāri piedalījušās dažādos televīzijas un radio raidījumos.  Nozīmīgi, ka ar plašo komunikāciju izdevies vides jautājumus aktualizēt plašākā sabiedrībā jeb ārpus tā sauktā “zaļā burbuļa”, piemēram, ar iniciatīvas viedokli par Nacionālo klimata un enerģētikas plānu ir sasniegta - 31 703, bet par Dabas atjaunošanas likumu 31 353 cilvēku liela auditorija.

Projeta ietekme un ilgtspēja

Jautāti, cik lielā mērā trīs gadu laikā izdevies panākt pārmaiņas attiecībā uz klimata, vides un dabas aizsardzības jautājumu iekļaušanu politiskajā dienaskārtībā un šo politiku jēgpilnu un stratēģisku ieviešanu, īstenotāji norāda, ka klimata, vides un dabas aizsardzības jautājumi publiskajā un lēmumpieņēmēju dienaskārtībā nonāk aizvien biežāk. To ietekmē daudzi faktori, taču viens no tiem ir vides organizāciju mērķtiecīga šo jautājumu virzīšana un uzturēšana publiskajā diskursā, ko veiksmīgi izdevies panākt arī šajā AIF stratēģiskajā projektā.

Lai arī ir grūti izmērāma, projektam noteikti ir bijusi ietekme uz politiķu rīcību un vērtību maiņu - gan atsevišķas aktivitātes, gan AIF projekts kopumā politiķu vidū licis vairāk aizdomāties par vides, dabas un klimata jautājumiem, kam ilgtermiņā paredzama pozitīva ietekme arī videi nozīmīgu rīcībpolitiku līmenī – tā, analizējot projekta ilgtermiņa ietekmi,
atzīst “Zaļā barometra” pārstāvji.

Savukārt, analizējot projekta ietekmi uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu, projekta īstenotāji norāda, ka ir nozīmīgi stiprināta gan ‘Zaļā barometra” komandas kapacitāte interešu pārstāvības jomā, gan ar informatīvu atbalstu ir spēcināta sabiedriskā kustība "100 kailcirtes", kā rezultātā šīs kustības pārstāvji plāno piedalīties Nacionālā klimata un enerģētikas plāna apspriedē kā atsevišķs sociālais partneris un projekta laikā ir īstenojusi jau divas protesta akcijas. Projekta īstenotāji ir gandarīti, ka šajās akcijās piedalījās daudzi ārpus vides nevalstiskajām organizācijām esoši aktīvisti, kas liecina  par sabiedrības interesi iestāties par sev un videi aktuāliem jautājumiem.

Lai nostiprinātu projektā izveidotās struktūras ilgtspēju, visas piecas projekta organizācijas 2023. gada nogalē parakstījušas "Zaļā barometra" memorandu tālākai sadarbībai un iesniegušas projekta pieteikumu ārējā finansējuma piesaistei, lai līdzīgas aktivitātes varētu īstenot arī turpmāk.

Šis projekts noteikti ir ielicis spēcīgus pamatus turpmākajam interešu pārstāvības darbam vides, dabas un klimata jomā, jo “Zaļais barometrs” ir ne tikai spēcinājis un apliecinājis sevi kā kompetentu interešu pārstāvju platformu, bet arī ieguvis nozīmīgu un stabilu lomu gan mediju, gan lēmumu pieņēmēju dienaskārtībā. Savā veidā tas ir kļuvis par simbolu, kas stāv vides interešu sardzē un “elpo pakausī” lēmumu pieņēmējiem, pieprasot atbildīgus lēmumus un rīcību.

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.