Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Saliek akcentus Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstāmajā programmā

15.11.2018
Saliek akcentus Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstāmajā programmā

2018. gada 15. novembrī norisinājās iesaistīto pušu konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda izveidi Latvijā.

Konsultācijas EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta biroja vārdā rīkoja NVO konsorcijs, kuru veido sešas organizācijas – Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs. Līdz šim fonda līdzekļus administrēja Sabiedrības integrācijas fonds.

Pasākumu atklāja Memoriālo Muzeju apvienības vadītāja Rita Meinerte un Norvēģijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard), kurš akcentēja nevalstisko organizāciju milzīgo nozīmi sabiedrības interešu aizstāvībā un stiprināšanā.

Aktīvo iedzīvotāju fondam Latvijā donorvalstu (Islandes, Lihtenšteinas un Norvēgijas) piešķirtais finansējums ir 8,5 milj. eur. Fonds var atbalstīt aktivitātes šādās jomās:

  •  Demokrātija, aktīva pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un atklātība;
  • Cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, cīnoties pret jebkādu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ;
  • Sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana;
  • Dzimumu līdztiesība un  uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana;
  • Vide un klimata pārmaiņas.

15. novembra mērķis bija jau Fonda darbības plānošanas posmā uzklausīt un apkopot nevalstisko organizāciju viedokļus, aicinot apspriest un izteikt priekšlikumus, kā Fonda darbības ietvarā varētu tikt risināti identificētie izaicinājumi nevalstiskajā sektorā un sabiedrībā kopumā.

Klātienes konsultācijās piedalījās dažādu nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri darba grupās diskutēja un identificēja aktuāli risināmos jautājumus un iespējamos instrumentus, kā to efektīvāk sasniegt.
Diskusiju rezultātā grupas noteica rezultātus, kurus konsorcijs kopā ar Finanšu instrumentu biroju (FIB) izmantos par pamatu, lai izstrādātu Aktīvo iedzīvotāju fonda programmu Latvijā.

Diskusijā izteiktie priekšlikumi tiks apkopoti un izsūtīti diskusiju dalībniekiem, kā arī tie tiks ņemti par pamatu Fonda programmas detalizētākai izstrādei, ko plānots izstrādāt līdz 2019. gada pavasarim. Starpposmā plānots rīkot vēl vienu diskusiju ar iesaistītajām pusēm, lai detalizētāk pārrunātu iepriekš izteiktos priekšlikumus un sniegtu atgriezenisko saiti, kā konsorcijs un FIB saredz to iestrādi programmā.  

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.