Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

13 fondu saime ceļā uz stiprāku pilsonisko sabiedrību

07.04.2020
13 fondu saime ceļā uz stiprāku pilsonisko sabiedrību

Gandrīz 200 miljoni eiro, kas novirzīti pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai. Šāds Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu atbalsts apliecina pilsoniskās sabiedrības nozīmīgumu demokrātijas, cilvēktiesību un sociālās saliedētības procesos visā Eiropā. To Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) ietvaros ievieš 13 fondi Eiropas valstīs. Viens no tiem ir Latvijas Aktīvo iedzīvotāju fonds, kas AIF saimei ir piebiedrojies pirms 3 mēnešiem.

AIF programmas ieviešanu EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu birojs sāka 2017. gadā. Programmu šobrīd īsteno fondi Bulgārijā, Horvātijā, Čehijā, Igaunijā, Grieķijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā un Slovēnijā.

Visās valstīs programmu sadarbībā ar finanšu instrumentu biroju administrē konkrēto valstu NVO apvienības. “NVO ir neatkarīgs spēks ar unikālām iespējām popularizēt idejas, vērtības un arī atbildīgu rīcību,” reiz pauda Sjurs Larsens (Sjur Larsen), Norvēģijas Ārlietu ministrijas Centrālās Eiropas un EEZ grantu nodaļas direktors. Viņš piebilda, ka pilsoniskās sabiedrības un tās sargsuņa, konsultatīva un pilsoņu iesaistes loma bija un būs svarīga. NVO iesaistīšanās palīdz panākt kompromisu, atrast risinājumus un saglabāt fokusu, lai ikviens gūtu labumu.

Lai arī finansējuma apjoms katra fonda darbībai konkrētajā valstī un to NVO apvienības izvirzītie stratēģiskie mērķi savas valsts pilsoniskās sabiedrības attīstībai atšķiras, visus fondus vieno kopīgais virsmērķis – stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.

 

 

AIF saimē pieredzes bagātākais administrators ir Bulgārijas NVO apvienība, kas līgumu par programmas ieviešanu 15.5 miljonu apmērā ir parakstījusi 2018. gada 16. maijā – laikā, kad Latvijā tikai noslēdzās konkurss par NVO apvienību pieteikšanos uz Aktīvo iedzīvotāju fonda administratora lomu. Šobrīd Bulgārijā tiek īstenotas pirmās projektu ieceres.

Savukārt Latvijas NVO apvienība, 2019. gada izskaņā parakstot līgumu ar EEZ / Norvēģijas finanšu instrumentu biroju, ir kļuvusi par vienu no jaunākajām AIF saimes dalībniecēm. Konkursos atbalstāmo aktivitāšu ietvari un kopējie AIF darbības rezultāti Latvijā ir izstrādāti, balstoties uz 2018. gada rudenī NVO sektora pārstāvju identificētajām vajadzībām pilsoniskajai sabiedrībai. Projektus varēs īstenot četrās AIF programmās: “Demokrātijas kultūra”, “Cilvēktiesības”, “Ilgtspēja un kapacitāte” un “Divpusējā un reģionālā sadarbība”.

Savukārt abās pārējās Baltijas valstīs – Igaunijā un Lietuvā – finanšu instrumentu biroja konkursi par NVO apvienības atlasi fonda administrēšanai tika organizēti 2017. gadā (Igaunijā) un 2018. gadā (Lietuvā). Šobrīd abās pārējās Baltijas valstīs jau ir noslēgušies arī pirmie projektu konkursi, un sākas darbs pie pirmo projektu īstenošanas.

Zināms, ka AIF saimei vēl pēc Latvijas pievienosies arī Kipra un Ungārija – šo valstu pilsoniskā sabiedrība vēl tikai gaida, kad viņu Aktīvo iedzīvotāju fondi sāks savu darbību.

Aicinām iepazīties ar esošo AIF darbību, lai smeltos idejas saviem projektiem un uzzinātu par citu pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību Eiropā:

 

AIF valsts Milj. EUR Līgums parakstīts Īsi par programmu Mājaslapa
Bulgārija 15,5 16.05.2018. https://ej.uz/j99c activecitizensfund.bg
Horvātija 8,5 30.12.2019. https://ej.uz/kyc9 acfcroatia.hr/en/
Čehija 15 12.06.2018. https://ej.uz/n6xq activecitizensfund.cz/en
Igaunija 4 18.02.2019. https://ej.uz/gdgb acf.ee/en/
Grieķija 12 22.01.2019. https://ej.uz/fv6i activecitizensfund.gr/en
Latvija 8,5 27.12.2019. https://ej.uz/dryr activecitizensfund.lv/en/
Lietuva 9 14.10.2019. https://ej.uz/6s5o apf.lt/en
Malta 0,7 06.02.2019. https://ej.uz/isvp activecitizensfund.mt
Polija 53 23.10.2019. https://ej.uz/8rw7 aktywniobywatele.org.pl
Portugāle 11 09.07.2018. https://ej.uz/ovpw gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/en
Rumānija 46 16.05.2019. https://ej.uz/7qth activecitizensfund.ro/en
Slovākija 9 14.06.2018. https://ej.uz/oyuw acfslovakia.sk/en/home
Slovēnija 3 11.07.2019. https://ej.uz/g3er acfslovenia.si/?lang=en

 

AIF atbalstīto projektu kopums katrā valstī veicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti, stiprina tās lomu līdzdalības un cilvēktiesību ievērošanas procesos. Tādēļ visās valstīs tiek atbalstīti projekti, kuru būtība atbilst kādam no šiem darbības ietvariem:

  • demokrātija, aktīva pilsoniskā sabiedrība, laba pārvaldība un atklātība;
  • cilvēktiesības un vienlīdzīga attieksme, cīnoties pret jebkādu diskrimināciju rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, dzimuma, invaliditātes, vecuma, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ;
  • sociālais taisnīgums un mazaizsargāto grupu iekļaušana;
  • dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana;
  • vide un klimata pārmaiņas.

Uzziniet vairāk par programmu, operatoriem citās valstīs un smelieties idejas šajā programmas vietnē. Savukārt, ja meklējat sadarbības partnerus Norvēģijā vai citviet Eiropā, ielūkojieties šajā AIF partnerību vietnē.

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.