Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

AREM īstenotajā Rīcības projektā “Bēgļu ceļvedis” paveikts ievērojams darbs

01.04.2022 | Demokrātijas kultūra
Projekts: Bēgļu ceļvedis / Даведнiк бежанца
AREM īstenotajā Rīcības projektā “Bēgļu ceļvedis” paveikts ievērojams darbs
Biedrības AREM īstenotajam projektam “Bēgļu ceļvedis”, kurš tiek īstenots ar Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu, trešajā aprīlī aprit trīs mēneši. Šis bija izaicinājumiem bagāts periods.
Projekta mērķis ir sniegt vispusīgu informatīvu atbalstu Baltkrievijas pilsoņiem – politiskajiem bēgļiem, saskaņā ar Latvijas IeM īstenojamo humanitāro vīzu izsniegšanas programmu.
Pašreiz veiksmīgi strādā vietne “Bēgļu ceļvedis”, zvanu līnija un elektroniskās saziņas kanāli, no kuriem Baltkrievijas pilsoņi var saņemt informāciju par piespiedu emigrāciju un patvērumu Latvijā. Informatīvs atbalsts tika sniegts 15 Baltkrievijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem tādos jautājumos kā Latvijas vīzas saņemšana un dokumentu noformēšana, iekārtošanās darbā.
Galvenais izaicinājums mūsu darbā ir nemitīga represiju pastiprināšanās Baltkrievijā. Ik mēnesi tiek radītas jaunas prasības un jauni kontroles veidi, kas apgrūtina legālu izceļošanu tiem Baltkrievijas pilsoņiem, kuriem draud politiskā vajāšana. Šādos apstākļos efektīvi risināt problēmas, kuras ir saistītas ar izceļošanu no Baltkrievijas, ir iespējams tikai individuāli, un ar to šobrīd nodarbojas mūsu komanda.
Cits būtisks izaicinājums ir baltkrievu bēgļu uzņemšana un izmitināšana Latvijā. Tagad pirmajos mēnešos pēc ierašanās viņiem ir liegta iespēja gūt legālus ienākumus. Tajā pašā laikā Lietuva un Polija ļauj baltkrievu bēgļiem sākt strādāt drīz pēc ierašanās. Šī iemesla dēļ baltkrievi bieži vien dod priekšroku šīm valstīm.
Pēdējā laika galvenais šoks bija Krievijas Federācijas agresija pret Ukrainu - tā krasi samazināja sadarbības iespējas ar baltkrievu organizācijām Ukrainas teritorijā un kļuva par kārtējo iemeslu represīvo pasākumu pastiprināšanai Baltkrievijā.
Viss minētais liek meklēt jaunus saziņas un atbalsta veidus, līdzīgus tiem, kādi tiek īstenoti Lietuvā un Polijā. Pirmkārt, tas attiecas uz darba tiesību piešķiršanu bēgļiem.
Ja bēgļiem tās būs, mūsu solidaritāte ar vajātajiem baltkrieviem iegūs reālākas un praktiskās aprises. Tas veicinās efektīvu bēgļu integrāciju un atslogos Latvijas Republikas valsts institūcijas.
Šobrīd Davednik komanda gatavo attiecīgus ierosinājumus Ārlietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai.
 
KĀDA VEIDA PALĪDZĪBA TIEK SNIEGTA?
Mēs konsultējam šādos jautājumos:
- Latvijas humanitāro vīzu noformēšana Baltkrievijas pilsoņiem un izbraukšana no Baltkrievijas, ar to saistītie jautājumi;
- dokumentu sagatavošana iesniegšanai, lai pieprasītu patvērumu vai alternatīvo statusu (pretlikumīgas vajāšanas vai draudu gadījumā);
- mājokļa meklējumi;
- darba meklējumi (pēc atbilstīgā juridiskā statusa vai darba atļaujas saņemšanas);
- pamatjautājumi par Latvijas likumdošanu un spēkā esošajiem tiesību aktiem;
- integrācijas jautājumi (valodas kursu meklēšana, latviešu nacionālās kultūras iezīmes utml.);
- plašs sadzīves jautājumu loks (kā pieteikt bērnus bērnudārzā un skolā, dzīvesvietas izvēle, veselības aizsardzība utml.).
Mēs sniedzam informāciju tikai par to, ko paši esam izzinājuši — mēs dalāmies pieredzē, lai citiem šis ceļš būtu vieglāks un ātrāks!
 
 
Нашему проекту “Bēgļu ceļvedis” – «Даведнiк бежанца», реализуемому при поддержке Фонда активных жителей (AIF), третьего апреля исполняется три месяца. Это время оказалось непростым.
Целью проекта было оказание всесторонней консультационной поддержки гражданам Беларуси – политическим беженцам в соответствии с реализуемой МИД Латвии программой выдачи гуманитарных виз.
В настоящий момент успешно функционирует сайт «Даведнiк бежанца», телефонная «горячая линия» и электронная почта, посредством которых белорусские граждане могут получить информацию по всему спектру вопросов, связанных с вынужденной эмиграцией в Латвию. Консультационная поддержка была оказана 15 гражданам Беларуси и членам их семей, в частности, по вопросам получения латвийских виз, оформлению документов, устройству на работу.
Главной проблемой в нашей работе является постоянное усиление репрессивного давления внутри Беларуси. Постоянно возникают новые требования и новые способы контроля, затрудняющие легальный отъезд белорусских граждан, которым угрожает политическое преследование. Сегодня эффективная работа по вопросам, связанным с выездом из Беларуси, возможна лишь в индивидуальном порядке, и именно на этом сейчас сосредоточена команда «Даведнiка».
Другая значимая проблема - прием и обустройство белорусских беженцев в Латвии. Сейчас они в первые месяцы после прибытия лишены возможности легального заработка. В то же время Литва и Польша позволяют белорусским беженцам начинать трудовую деятельность вскоре после прибытия. По этой причине, те, у кого есть возможность, часто предпочитают выезжать именно в эти страны.
Главным же потрясением последнего времени стала агрессия РФ против Украины, резко сократившая возможности сотрудничества с белорусскими организациями на украинской территории, и ставшая еще одной причиной усиления репрессивных мер внутри Беларуси.
Все это заставляет нас искать новые методы коммуникации и поддержки беженцев, аналогичных тем, которые реализуются в Литве и Польше. В первую очередь, это касается получения права на работу.
Это сделает нашу солидарность с преследуемыми белорусами более реальной и практически значимой, а равно будет содействовать их эффективной интеграции и снижению нагрузки на госструктуры Латвийской Республики.
В настоящий момент, команда «Даведнiка» готовит соответствующие обращения в МИД и МВД.

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.