Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Baltā māja: lielākais projekta rezultāts ir cilvēki, kas vēlas DARĪT

Baltā māja: lielākais projekta rezultāts ir cilvēki, kas vēlas DARĪT

Rakstu sērija "Pārmaiņas izaugsmei" ir stāsti par Aktīvo iedzīvotāju fonda stratēģisko projektu radītajām pārmaiņām demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomā Latvijā.   
***

Lai labāk izstāstītu šī projekta stāstu, nedaudz jāraksturo vide, kurā organizācija darbojas – Līvānu novadā “uz papīra” darbojas aptuveni 80 biedrības un nodibinājumi, taču realitātē aktīvs ir daudz mazāks organizāciju skaits, līdz ar to vietējā kopienā katrai organizācijai ir savs īpašs uzdevums, misija un sabiedrības grupa, ko tā atbalsta. Biedrība “Baltā māja” ikdienā strādā ar sociāli atstumtām grupām, senioriem, kā arī ar tiem aktīvajiem cilvēkiem, kam ir ideja, bet nepieciešams atbalsts tās īstenošanai, piemēram, telpas interešu klubiem vai padoms par finanšu piesaistes iespējām.

Biedrība ikdienas darbā novērojusi, ka pēdējā laikā iedzīvotājus iesaistīt kļūst arvien grūtāk, jo cilvēkiem ir mazāk brīvā laika, ko cilvēki pārsvarā vēlas veltīt ģimenei un citām personiskām lietām. Tāpat novērojama vienaldzība un neticība saviem spēkiem iet, darīt un mainīt - un tādu cilvēku, kas vēlas dot citiem, nav daudz. Savas korekcijas iedzīvotāju līdzdalībā ieviesis arī Covid-19 periods, kas vēl vairāk veicinājis cilvēku izolēšanos no sabiedrības un tās procesiem.

Līdz ar to ļoti loģisks un ļoti vajadzīgs bija komplekss atbalsts, kas palīdzētu “restartēt” novada iedzīvotāju līdzdalību, un tieši ar šādu domu tapa AIF stratēģiskais projekts, kura mērķis bija īstenot aktivitātes Latgales reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma apziņas stiprināšanai. Ko projektā izdevās panākt, mainīt un “iekustināt” un kādas metodes organizācija izmantoja, lai to panāktu?

Iedvesmas personu pasākumi: cilvēki ietekmē cilvēkus

Viena no metodēm vietējās kopienas cilvēku “iekustināšanai” bija pasākumu cikls “Mans spēkavots – Līvāni” jeb tikšanās ar iedvesmojošiem un pilsoniski aktīviem Līvānu iedzīvotājiem un aktivitāšu cikls  “Demokrātijas sargi” jeb stāsti par pasaulē zināmām personībām un viņu ieguldījumu demokrātijas stiprināšanā. Projekta vadītāja Inguna Badune atzīst, ka “cilvēki ietekmē cilvēkus”, tādēļ šādas tikšanās un stāsti ir ļoti svarīgi.

Tikšanās ar pirmo Līvānu TV diktori un biedrības “Baltā māja” dibinātāju Irīnu Kulitāni, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Mikroķirurģijas centra vadītāju Kalvi Pastaru, žurnālistu Māri Antoneviču un pirmo Līvānu novada domes priekšsēdētāju Visvaldi Gercānu stiprināja piederības sajūtu vietējai kopienai un vēlreiz un vēlreiz izcēla vēstījumu, ka katrs no mums ir personība, kas VAR. Pasākumi lika katram no dalībniekiem aizdomāties par to, ko viņš ir darījis un ko sasniedzis. Un kas ir svarīgi - pēc pasākumu cikla nekas nav beidzies, jo tagad paši iedzīvotāji ir tie, kas meklē iedvesmojošas personas, ar kurām tikties jau ārpus projekta.

Savukārt aktivitāšu ciklā “Demokrātijas sargi” tika akcentēts vairāku pasaulē zināmu izcilu personu ieguldījums demokrātijas procesu attīstībā, kā arī tika aktualizēta informācija par pilsoniskās sabiedrības iespējām ietekmēt politiskos un ekonomiskos jautājumus Latvijā – gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Tā, piemēram, bija iespēja dzirdēt stāstus par Indijas valsts pamatlicēju Mohandāsu Karamčandu Gandiju un izcilo Āfrikas politiķi Nelsonu Holišlašlu Mandelu.

Pieeja, kas strādā vienmēr: jaunietis jaunietim

Projekta īstenotāji atzīst, ka tikai neliela daļa jauniešu ir sabiedriski aktīvi un pārzina līdzdalības iespējas, un īpaši tas attiecināms uz jauniešiem no lauku teritorijām, taču tieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem veidojas cilvēka uzskati, morāles normas un personība, kas tiešā veidā nosaka un ietekmē valsts demokrātisku attīstību. Līdz ar to viena no projekta metodēm bija vietējo skolu jauniešu līdzdalības prasmju stiprināšana caur aktīvām nodarbībām, ko vadīja jauniešu vidū zināmais influenceris Edgars FRESH, kā arī jauniešu līderi Matīss Laganovskis un Reinis Ručevskis.

Lai stiprinātu jauniešu līdzdalības prasmes un, galvenais, veidotu viņos vēlmi “darīt”, sešās Latgales vietās notika pasākumi “Jaunietis jaunietim”, kopā iesaistot 164 jauniešus. Pasākumos dalībnieki iepazinās ar nesakārtotām vai neizmantotām vietām un izveidoja prezentācijas par to iespējamajiem uzlabojumiem, piemēram, piedāvājot dažādus vides sakopšanas pasākumus, atkritumu šķirošanas risinājumus vai sporta aktivitāšu dažādošanu.

Šim pasākumu ciklam bija vairāk pozitīvi “pēcefekti” – proti, Līvānu novada jauniešu domē tagad ir aktīvi pārstāvētas 7 skolas, izdevies vietējos jauniešus iekustināt un “iesēt” viņos domu, ka apkārtējā vide – gan skolā, gan ārpus tās – ir katra atbildība, turklāt pēc projekta vairākas jauniešu idejas, piemēram, 3x3 basketbola laukuma izveide Rudzātos iekļautas arī domju budžetos un tiks īstenotas. Šo rezultātu lielā mērā nodrošināja gan pašu jauniešu iniciatīva, gan arī pasākuma formāts, kurā piedalījās deputāti, skolu direktori un pagastu pārvalžu vadītāji  – tā, atskatoties uz pasākumu rezultātiem, komentā projekta vadītāja Inguna Badune.

Atpazīstama, uzticama un aktīva organizācija: spēcīgs pamats turpmākajam darbam novadā

Jautāta par AIF projekta ilgtermiņa ietekmi, organizācija min vairākus faktorus. Pirmkārt, AIF ilgtermiņa atbalsts lielā mērā palīdzējis sekmēt organizācijas atpazīstamību – proti, informācija par “Baltās mājas” darbu izplatīta plašākā sabiedrībā, jo projekta laikā vairākkārt organizācijā viesojušies vietējās televīzijas pārstāvji, kā arī atpazīstamību palīdzējusi sekmēt kampaņa “Tavai Baltajai mājai 25”, kuras ietvaros, atzīmējot organizācijas gadadienu, vairāku pagastu bibliotēkās organizēta izstāde par organizācijas vēsturi un līdz šim paveikto. Izstādes atklāšanas pasākumi attālākos pagastos, kur Covid-19 dēļ organizācija kādu laiku nebija viesojusies, deva iespēju “restartēt” attiecības un atgādināt par sevi attālāko pagastu iedzīvotājiem. Organizācijas pārstāvji atzīst, ka šis pasākums noteikti bija kas vairāk par fotogrāfiju un ciparu parādīšanu, jo visos pagastos līdz ar izstādes atklāšanu norisinājušās arī vērtīgas sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem, aicinot viņus iesaistīties organizācijas aktivitātēs un pamudinot uz citu sabiedriski aktīvu rīcību.

Izbraukumi uz pagastiem ļāva mums atgādināt par sevi arī tiem cilvēkiem, kas ikdienā no organizācijas atrodas tālāk, un tā bija laba iespēja “sagatavot augsni” tālākajam organizācijas darbam, jo cilvēki bijuši patiesi ieinteresēti par organizācijas nākotnes aktivitātēm un izteikuši vēlmi tajās iesaistīties – tā, vērtējot pasākumu ietekmi, atzīst projekta īstenotāji.

Arī vairāk nekā desmit Latgales lauku reģionu nevalstisko organizāciju apciemošana tīklošanās un pieredzes apmaiņas nolūkos deva pārliecību - tikšanās ar līdzīgi domājošajiem un interese par to, “kas notiek blakus pagastā”, ir veiksmes atslēga ilgtermiņa attiecībām un kopīgiem projektiem. Kā otru nozīmīgu ieguvumu organizācija min sadarbības nostiprināšanu ar pašvaldību – projekts devis iespēju atgādināt,  ka “mēs te vēl esam, mēs esam aktīvi un varam būt vērtīgs atbalsts pašvaldībai”, piemēram, palīdzot piesaistīt dalībniekus pašvaldības organizētajiem pasākumiem.

Noslēgumā

Projekta ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem vislabāk raksturo noslēguma pasākums “Pilsoniskajai līdzdalībai - platformas, iespējas un realitāte”, kura laikā dalībnieki ne tikai teorētiski apsprieda tādas tēmas kā iedzīvotāju vajadzības, lēmumu pieņemšana, NVO loma, viedokļu izteikšanas platformas, bet arī aktīvi darbojās grupās, kurās izteica savu viedokli par Līvānos vajadzīgajiem uzlabojumiem. Cita starpā, tika izteikti ieteikumi organizēt tikšanos ar Līvānu novada deputātiem un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, novākt slimos vai kritušos kokus pilsētas teritorijā, kā arī tika norādīts uz atkritumu urnu un soliņu nepietiekamību pilsētā un transporta nepieciešamību nokļūšanai uz pasākumiem pagastos.

“Šis bija projekta noslēguma pasākums, taču ar to nekas vēl nav beidzies, jo tika radīts tik daudz ideju, ka dalībnieki nolēma organizēt vēl vienu pasākumu, kurā izvirzīt atbildīgos un pārrunāt tālākās ideju īstenošanas iespējas – tā, atskatoties uz projekta noslēguma posmu, atzīst projekta vadītāja Inguna Badune.

Un, iespējams, tieši šī atziņa ir tā, kas parāda AIF projekta nozīmīgāko devumu Līvānu un tuvējo pagastu iedzīvotājiem – proti, projekts ir palīdzējis cilvēkos radīt vēlmi iziet no mājām, būt kopā ar citiem un darīt kopējam labumam. Un, lai arī, iespējams, tās ir pavisam nelielas lietas novadam, tie ir ļoti lieli un ļoti nozīmīgi soļi ceļā uz pilsoniski aktīvāku Līvānu novadu un Latgales reģionu kopumā.

 

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.