Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

“Bēgļu ceļvedis”: pārvarot šķēršļus kopā

28.06.2022 | Demokrātijas kultūra
Projekts: Bēgļu ceļvedis / Даведнiк бежанца
“Bēgļu ceļvedis”: pārvarot šķēršļus kopā
 
Biedrības AREM projekts “Bēgļu ceļvedis”, jeb «Даведнiк бежанца» tiek īstenots jau ilgāk nekā pusgadu. Visu šo laiku darbojas vietne www.davednik.lv (latviešu un krievu valodā), strādā karstā līnija Baltkrievijas iedzīvotājiem, kuri ir spiesti pamest savu dzimteni un meklēt patvērumu Eiropas savienības valstīs, t.sk. Latvijā.
Kā jebkurš pasākums, kurš ir saistīts ar atbalstu bēgļiem un piespiedu emigrantiem, “Bēgļu ceļvedis” sastapās ar daudzām neplānotām grūtībām un traģiskiem apstākļiem, kurus sākotnēji paredzēt nebija iespējams. Pirmkārt, tas ir pilna meroga Krievijas militārais iebrukums Ukrainā š.g. 24. februārī. Politiskā situācija izmainījās kardināli, tai līdzās mainījās arī migrācijas politika un situācija uz robežām. Strauji samazinājās Baltkrievijas pilsoņu skaits, kuri meklē patvērumu Latvijā. Tāpat pieauga arī represiju skaits Baltkrievijas iekšienē attiecībā pret tiem cilvēkiem, kuri tiek uzskatīti par neuzticamiem pilsoņiem un turklāt mēģina saņemt Latvijas humanitāro vīzu.
Sava loma ir arī tam, ka Lietuvā un Polijā baltkrievu bēgļiem kopumā daudz vieglāk uzsākt darba gaitas, tur pastāv stabilas un lielas baltkrievu emigrantu apvienības. Tāpēc daudzi bēgļi un piespiedu emigranti dodas uz šīm valstīm.
Dotajā brīdī projekta ietvaros mēs īstenojam šādus pasākumus:
- konsultāciju sniegšana vīzu saņemšanas jautājumos un bēgļa statusa pieprasīšanā tiem Baltkrievijas pilsoņiem, pret kuriem var tikt izvērsta politiskā vajāšana;
- baltkrievu bēgļu konsultēšana Latvijā jautājumos par dokumentu noformēšanu un darba meklēšanu (vakances celtniecības, uzkopšanas, inženierdarbu jomā);
- jauns ārkārtas situācijas virziens – krievu bēgļu konsultēšana Baltkrievijas teritorijā;
- sadarbība ar baltkrievu organizācijām Lietuvā – informācijas apmaiņa, Latvijas valsts institūciju informēšana par problēmsituācijām ar baltkrievu bēgļiem, par kurām ziņo baltkrievu emigrantu organizācijas.
Jūlijā un augustā tiek plānots organizēt vairākas neformālās tikšanās baltkrievu bēgļiem, kuri jau atrodas Latvijā, viņu individuālo vajadzību tiešai noskaidrošanai, kā arī konsultāciju sniegšanai juridiskā statusa jautājumos, darba un mājokļa meklēšanā.
 
 
Informācija krievu valodā
 
“Bēgļu ceļvedis”: преодолевая препятствия вместе
 
Наш проект “Bēgļu ceļvedis” или «Даведнiк бежанца» реализуется уже более полугода. Все это время функционирует наш сайт davednik.lv (на латышском и русском языке), работает горячая линия для жителей Беларуси, вынужденных покидать свою Родину и ищущих прибежище в странах Европейского Союза, и в том числе – в Латвии.
Как и всякое начинание, связанное с работой с беженцами и вынужденными переселенцами, “Bēgļu ceļvedis” столкнулся со множеством непредвиденных трудностей и трагических обстоятельств, предположить которые изначально было невозможно. В первую очередь, это полномасштабное военное вторжение РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Политическая обстановка изменилась кардинально, вместе с ней изменилась и миграционная политика, и ситуация на границах. Резко снизилось число граждан Беларуси, ищущих убежища в Латвии.
Также возрос уровень репрессий внутри Беларуси по отношению к тем, кто считается «неблагонадежным» и пытается при этом получить латвийскую гуманитарную визу.
Свою роль играет и то, что в Литве и Польше белорусским беженцам в целом гораздо легче начать трудовую деятельность, существуют стабильные и большие белорусские эмигрантские объединения. Поэтому многие беженцы и вынужденные переселенцы отправляются туда.
В настоящий момент, в рамках проекта, мы осуществляем:
- консультирование граждан Беларуси, в отношении которых могут начаться политические преследования, относительно визовых вопросов и подачи прошения на получения статуса беженца;
- консультирование белорусских беженцев Латвии по вопросам оформления документов и поиску работы (вакансии в сфере строительства, клининга, инженерной работы);
- новое, форс-мажорное направление – консультирование российских беженцев, оказавшихся на территории Беларуси;
- сотрудничество с белорусскими организациями в Литве – обмен информацией, информирование латвийских государственных органов о проблемных ситуациях с белорусскими беженцами, о которых мы узнаем от белорусских эмигрантских организаций.
В течение июля и августа планируется организация нескольких встреч, максимально неформальных, для белорусских беженцев, уже находящихся в Латвии, для непосредственного и индивидуального выяснения их нужд, и консультирования по вопросам юридического статуса, поиску работы и жилья.

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.