Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Biedrības “SATEKA” ilgtspējīga, mērķtiecīga un progresīva attīstība

30.07.2021 | Ilgtspēja un kapacitāte
Projekts: Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!
Biedrības “SATEKA” ilgtspējīga, mērķtiecīga un progresīva attīstība

Biedrība “SATEKA” Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021.gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” ietvaros laika periodā no 2021.gada jūlija līdz 2022.gada decembra  īsteno projektu “Savējo Atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, kura mērķis ir paaugstināt biedrības “SATEKA” institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, attīstīt labas pārvaldības, atklātības principus biedrības darbā un sadarbībā, sekmēt ilgtspējīgu biedrības attīstību un darbību, lai nodrošinātu mērķtiecīgu, progresīvu attīstību, kā arī veicinātu efektīvu vietējās kopienas pilsonisko līdzdalību.

“Projekta pamats ir veidots uz biedrības pieredzi ar vietējām organizācijām un iedzīvotājiem, uzņēmējiem un vietējo pašvaldību. Biedrības projektā plānotās aktivitātes un darbības rada iespēju motivēt vietējos iedzīvotājus iesaistīties dažādās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, veidojot izpratni par biedrības darbību, kā arī aicina vietējo sabiedrību līdzdarboties”, stāsta biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne.

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un progresīvu biedrības “SATEKA” attīstību, tiks veikts tās darbības izvērtējums, iekļaujot organizācijas veiktspējas, efektivitātes, reputācijas, ilgtspējas un attīstības izpēti. Jaunu biedrības darbības virzienu, saimnieciskās darbības pilnveidošanai un finansējuma piesaistes iespēju apzināšanai, piesaistot ekspertus projekta ietvaros tiks izstrādāta un ieviesta biedrības darbības attīstības stratēģija, iekļaujot tajā nākotnes attīstības virzienus, sasniedzamos mērķus un uzdevumus, kā arī pieejamos resursus. Apzinot nepieciešamos resursus un attīstības iespējas, biedrība mērķtiecīgi virzīsies uz savas darbības pilnveidi, citu darbības jomu attīstīšanu un ieviešanu savā organizācijā.

Projekta ietvaros biedrības darbā plānots sākt ieviest vadības procesa organizēšanas, uzraudzības un novērtēšanas M&E pieeju – sistemātisku mērķu izvirzīšanas un monitoringa sistēmu, paaugstinot biedrības “SATEKA” iekšējo kapacitāti un darbības caurskatāmību, kā arī, lai  veicinātu projekta aktivitāšu apmeklētāju izpratni par dažādu stratēģiju un vadlīniju izstrādi un jaunu metožu ieviešanu biedrību darbībā. Biedrības sadarbības partneru ieinteresētības un sadarbības veicināšanai, tāpat, organizācijas mūsdienīga vizuālā materiāla sagatavošanai un pilnveidei tiks izstrādātas biedrības komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas, biedrības moto un video vizuālā vizītkarte. Biedrības biedru un biedrorganizāciju pārstāvjiem un citiem interesentiem būs iespēja piedalīties apmācībās, kurās varēs apgūt digitālās, organizāciju stratēģisko un izaugsmes mērķu izvirzīšanas un finansējuma piesaistes iespēju prasmes.

Projekta aktivitāšu realizēšanas rezultātā biedrībā būs ilgtermiņa ietekme, kas tiks radīta apzinoties sevi un citus kā nozīmīgu resursu kopienas attīstībā, izprotot citu organizāciju dažādību un vērtību, izprotot procesus, saskatot izaicinājumus un meklējot ilgtspējīgus pozitīvus risinājumus, kā arī uzdrošinoties piesaistīt finansējumu savu ideju īstenošanai un saimnieciskās darbības attīstībai un pilnveidei. Tāpat, projekta aktivitātes stiprinās biedrības iekšējo, kā arī biedru un biedrorganizāciju kapacitāti, nodrošinās biedrības darbības norišu caurskatāmību un veicinās papildus finansējuma piesaisti biedrības nākotnes darbībai.

Par projekta aktualitātēm informācija pieejama biedrības “SATEKA” mājaslapas sadaļā “AIF”  – https://www.sateka.lv/aif/.

Biedrība “SATEKA” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Gulbenes novadā. Tās mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu teritorijas attīstību Gulbenes novadā- pārstāvot sabiedrības intereses un rosinot tās aktīvu līdzdalību sociāli ekonomisko jautājumu risināšanā, sekmēt ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Projektu Nr. AIF/2020/IK/23 “Savējo atbalsts Teritorijas un Efektīvas Kopienas Attīstībai!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.