Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Pētījums "Ceļu karte jauniešu iesaistei"

15.11.2023 | Demokrātijas kultūra
Projekts: Dodiet ceļu! Jaunieši!
Pētījums

Šis ir jaukta tipa pētījums, kurā izmantotas gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas metodes. Lai atbildētu uz pētījuma jautājumiem, tika izmantota anketēšana un fokusgrupu diskusijas, kas ļāva interpretēt pētījumā iegūto informāciju. 

Tika veiktas intervijas ar jauniešu mentoriem, kas ļāva izprast, kas jauniešiem palīdz un kas rada šķēršļus jauniešu pilsoniskai līdzdalībai. Faktiski, visi jaunieši, kas piedalījās šī projekta iniciatīvās, arī bija daļa no pētījuma. Pētījuma mērķa grupa pārstāvēja šādas pašvaldības: Talsu novads, Saulkrastu novads, Ādažu novads, Jēkabpils novads, Rīga, Jelgavas novads, Tukuma novads, Siguldas novads, Bauskas novads, Rēzeknes novads, Alūksnes novads.

Pētījuma anketēšana notika dažādos jauniešu iniciatīvu īstenošanas posmos, piemēram, iniciatīvu ideju izstrādes laikā, tika noskaidrots, cik daudz jaunieši zina par līdzdalības iespējām savā pašvaldībā, pirms viņi iesaistās šajā projektā un cik daudz viņi var atrast informāciju pašu spēkiem. Kā arī tika noskaidrots tas, cik liela, ir jauniešu izpratne un zināšanas par to, kuros brīžos viņi var saņemt atbalstu no pašvaldības, un kuros gadījumos tas iztrūkst.

Kad iniciatīvas tika realizētas, tika veiktas divas anketēšanas par to, ko jaunieši zina par iniciatīvu resursu piesaistes iespējām un kādas metodes izmanto resursu piesaistei, ka arī anketēšana par projekta norisi, piemēram, kādas bija galvenās grūtības, ar kurām jaunieši saskārās projekta īstenošanas laikā, vai jaunieši tās pārvarēja, kas viņiem palīdzēja pārvarēt grūtības, kā arī jautājumi par to, ko jaunieši un mentori domā par elektronisko projektu vadības sistēmu, kurā jaunieši rakstīja iniciatīvu pieteikumu, iniciatīvas īstenošanas gaitu un noslēguma atskaiti.

Noslēgumā mentori pildīja pēdējo anketu par projekta noslēguma posmu un to, vai jaunieši ir veiksmīgi noslēguši iniciatīvas un kāds atbalsts viņiem bija nepieciešams visa projekta laikā.

Paralēli anketēšanai norisinājās fokusgrupas diskusijas ar jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kas piedalījās pētījumā padziļinātas informācijas iegūšanai.

Papildus tika izpētīta publiski pieejamā informācija par jaunatnes iniciatīvu projektu konkursiem pašvaldībās, kurās jaunieši realizēja savas iniciatīvas, lai izprastu to, kas ir tas, ko pašvaldības sagaida no jauniešu iniciatīvām un kāds ir pašvaldību piedāvājums jauniešu iniciatīvu īstenošanai.

Pētījumā iegūtā informācija tika apkopota un salīdzināta, veikti secinājumi. Pētījums ir ļāvis izzināt jauniešu motivācijas un šķēršļus īstenojot jauniešu iniciatīvas, kas var noderēt jauniešu komandu mentoriem, pašvaldību pārstāvjiem, darba ar jaunatni īstenotājiem īstenojot darbu ar jaunatni. Izprotot jauniešu vēlmes un vajadzības un nodrošinot pēc iespējas auglīgāku vidi jauniešu iniciatīvu projektu īstenošanai, varam pilnveidot un paaugstināt pilsonisko līdzdalību jauniešu vidū, veicināt viņu aktīvāku iesaisti politiskajos procesos valstī. Materiāls ir noderīgs organizācijām, kuras arī vēlas organizēt jauniešu hakatonus, projektu naktis un veicināt jauniešu iniciatīvu projektu īstenošanu. Kā arī pētījums ir noderīgs Latvijas mazpulkiem un mūsu turpmākajām iniciatīvām, lai mēs vēl labāk varētu strādāt lauku jauniešu labā.

Ar pētījumu varat iepazīties šeit.

Avots: www.mazpulki.lv

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.