Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Centra MARTA komanda papildina savas kompetences Ārendālē, Norvēģijā

29.08.2022 | Divpusējā un reģionālā sadarbība
Projekts: Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens
Centra MARTA komanda papildina savas kompetences Ārendālē, Norvēģijā

No 24. līdz 28.augustam Centra MARTA Rēzeknes speciālistu komanda, klātesot arī kolēģiem no Rīgas pakalpojumu daļas un komunikācijas daļas kopā ar Rēzeknes pilsētas pārstāvi – Rēzeknes domes pārvaldes “Sociālais dienests” vadītāju Gunāru Arbidānu, devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju, Ārendāli. Brauciens notika biedrības divpusējās sadarbības iniciatīvu projekta "MARTAs jaudas celšana Iedvesmojoši sadarbojoties" ietvaros. Projekts tika īstenots sadarbībā ar MARTA partneri Venner av Martasenteret i Riga.

Organizācijas pārstāvji atzīst: vizītes laikā tika gūta neatsverama pieredze, gūstot praktisku priekšstatu par dažādiem Norvēģijas labklājības sistēmas aspektiem un pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām, kas vērstas uz atbalstu mazaizsargātākajām sociālajām grupām, kā arī iejūtīgas, atbalstošas attieksmes stiprināšanu sabiedrībā.

25.augustā notika tikšanās ar Ārendāles sociālajiem darbiniekiem, sniedzot ieskatu Centra MARTA darbības jomās, kā arī diskutējot par sociālā darba atšķirībām Skandināvijā un Baltijas valstīs. Nevalstiskās organizācijas "Alte nativ Til Vold" pārstāvji pastāstīja par vardarbības prevenciju Norvēģijā un to, kāda pieeja nacionālā līmenī tiek izmantota darbā ar vardarbību veikušām personām, tostarp, iepazīstinot ar jaunākajām metodēm traumas pārvarēšanā, kā arī aktualizējot dažādu mītu un stigmatizācijas postošo ietekmi. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties fragmentus no animācijas filmas “Dusmīgais cilvēks” (Sinna Mann), kas vēsta par vardarbību ģimenē. Šī animācijas filma guvusi arī starptautisku atzinību. 

Pēc tam notika tikšanās ar Agderas apgabala krīzes centra (Østre Agder Krisesenter) pārstāvjiem, kuri sniedza daudzpusīgu ieskatu savā ikdienas darbā un tajā, kāda ir labā prakse, organizējot patvērumu no vardarbības ģimenē cietušajiem, nodrošinot uz cilvēka patstāvības veicināšanu vērstu atbalstu un uzturēšanās drošību. Bija iespēja noskatīties Norvēģijā ļoti populāru animācijas filmiņu, kurā saprotamā un viegli uztveramā veidā izstāstīts par krīzes patvērumu un situācijām, kad tas var būt nepieciešams. 

26.augustā MARTAs komanda tikās ar Norvēģijas arodbiedrības (LO Aust-Agder) pārstāvjiem, lai diskutētu par dzimumu līdztiesības izaicinājumiem. Lai gan Norvēģija ir viena no līderēm dzimumu līdztiesības jomā pasaulē, tomēr nācās dzirdēt atziņu, ka Norvēģijā katra trešā sieviete strādā nepilnu darba laiku, kā arī joprojām būtiski atšķiras atalgojums starp sievietēm un vīriešiem. Secinājums - lai arī situācija pēdējo 30 gadu laikā ir uzlabojusies, pie sasniegtā nedrīkst apstāties. Tāpat tika runāts par seksuālo uzmākšanos darba vietā un veidiem, kā ar to cīnās gan arodbiedrība, gan darba devēji.

Sekoja vizīte kristīgajā organizācijā "Kirkens Bymisjon", kas apvieno vairāk nekā 6000 nodarbināto un brīvprātīgo 40 vietās Norvēģijā. Tās mērķis ir stiprināt un atbalstīt katru, kam nepieciešama palīdzība, neatkarīgi no dzimuma, rases, tautības, vecuma, dzīves pieredzes. Ārendālē šī organizācija nodrošina t.s. brīvo bērnudārzu (tajā uzturas vecāki kopā ar bērnu), dažādas apmācības mazaizsargātajām sabiedrības grupām, kā arī atbalstu personām ar atkarības problēmām.

Dienas atlikušajā daļā notika viesošanās Ārendāles policijā, kur ar tās pārstāvjiem tika izrunāti jautājumi, kas saistīti ar izmeklēšanu vardarbības ģimenē gadījumos. Piemēram, Norvēģijā katrs vardarbības gadījums, neatkarīgi no cietušā gribas, tiek izmeklēts kā kriminālnoziegums, tādā veidā atbildību par notikušo noņemot no cietušā pleciem. Vērtīgā bija arī iepazīšanās ar pieejām, kas izmantotas, lai stiprinātu vardarbības prevenciju un pēc iespējas efektīvi novērstu vardarbības epizožu atkārtošanos.

27.augustā MARTAs delegācija uzklausīja Inges Engelanda Johansena stāstījumu par dažādām pilsoniskajām iniciatīvām, kas ļāvušas Ārendālei attīstīties, tostarp, vairākos gadījumos arī saglabājot dabas un kultūras mantojumu. Tāpat tika gūts ieskats Ārendāles un Rēzeknes pilsētas sadarbības vēsturē; neiztrūka arī diskusijas par dažādām iniciatīvām, kas būtu realizējamas nākotnē.

Dienas izskaņa tika veltīta, lai tīklotos ar vietējiem Ārendāles lēmumu pieņēmējiem un Centra MARTA atbalstītājiem, kam bijusi nozīmīga loma dažādu Ārendāles pilsētas un Agderas apgabala iniciatīvu plānošanā un realizēšanā. Šī tikšanās palīdzēja gūt ieskatu Norvēģijas labklājības veicināšanas politikā un tajā, kā tā faktiski darbojas t.s. skandināvu modeļa ietvaros, kā arī notika diskusijas par likumdošanu, sociālo uzņēmējdarbību, komunikāciju un citām būtiskām lietām un rīkiem, kas biedrībai varētu palīdzēt stiprināt Latgales pilsonisko sabiedrību.

Avots: www.marta.lv

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.