Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Ķekavas novada NVO sadarbības platformai pievienojas jaunas iedzīvotāju kopienas, NVO un aktīvie iedzīvotāji

19.12.2023 | Ilgtspēja un kapacitāte
Projekts: NVO sadarbības platformas attīstība novadā
Ķekavas novada NVO sadarbības platformai pievienojas  jaunas iedzīvotāju kopienas, NVO un aktīvie iedzīvotāji

Lai veicinātu Ķekavas novada NVO, kopienu un aktīvo iedzīvotāju sadarbību un līdzdalību novadā notiekošajos procesos, ar Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu novadā paplašina darbību NVO sadarbības platforma, kurai ir izveidota arī mājaslapa: https://nvo.daugavkrasts.lv/. Šogad īstenota plaša kampaņa platformas popularizēšanai un iedzīvotāju iesaistei pilsoniskajās aktivitātēs, kā rezultātā platformai pievienojušās četras jaunas biedrības, 64 aktīvie iedzīvotāji, kā arī novadā aktivizētas vairākas jaunas iedzīvotāju kopienas.

Platforma kalpo kā tīklošanās un atbalsta vide pilsoniskajai sabiedrībai, kur ikviens var ierosināt un organizēt pasākumus sadarbībā ar citām NVO vai iedzīvotāju kopienām, gūt sev nepieciešamās zināšanas un saņemt atbalstu, konsultācijas, kā arī informēt par saviem pasākumiem, meklēt sadarbības partnerus, iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī iedvesmoties viens no otra.

Lai nodrošinātu plašāku jaunās platformas popularizēšanu un veidotu to par sadarbībspējīgu pilsoniskās sabiedrības vidi, AIF kapacitātes projektā tika īstenota plaša komunikācijas kampaņa platformas popularizēšanai un iedzīvotāju iesaistei pilsoniskajās aktivitātēs – gan popularizējot kampaņu sociālajos tīklos un dažādos pasākumos, gan viesojoties tajās novada apdzīvotajās vietās vai iedzīvotāju kopienās, kuras vēl tikai domā par nepieciešamību apvienoties un kopēji darboties.

Tiekoties ar iedzīvotājiem, projekta īstenotāji ne tikai informēja par NVO sadarbības platformu un tās piedāvātajām iespējām, bet arī aicināja iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, piemēram, dažādu pasākumu organizēšanā un projektu sagatavošanā un realizēšanā, sadarbojoties vairākām NVO vai iedzīvotāju kopienām (kopienu svētki, ģimeņu pasākumi, mācības kopienu pārstāvjiem, jaunajām ģimenēm), Ķekavas novada līdzbudžetēšanas projektu nolikuma apspriešanā un pilnveidošanā, Ķekavas novada labiekārtošanas plāna apspriešanā, dažādu NVO būtisku jautājumu risināšanā pašvaldībā, u.c. aktivitātēs.

Trijās no sešām jaunapzinātajām kopienām jau bija nodibinātas biedrības, un tagad to darbība ieguvusi jaunu atbalstu un stratēģisko redzējumu sadarbībai NVO platformā, savukārt divas kopienas diskusijas rezultātā izlēmušas dibināt biedrības. Kampaņas rezultātā sadarbības platformai pievienojušās četras jaunas biedrības un 64 aktīvie iedzīvotāji, kā arī izdevies aktivizēt jaunas iedzīvotāju kopienas Baložos, Krogsilā un Odukalnā, kas nākotnē varētu būt labs pamats iedzīvotāju padomju izveidošanai šajās vietās.

Projekta vadītāja Aiga Smiltāne norāda, ka ieguldītais darbs NVO sadarbības platformas attīstīšanā, uzturēšanā un popularizēšanā ir devis rezultātus, par ko liecina pieaugošā iedzīvotāju vēlme iesaistīties, sadarboties un darboties savā apdzīvotajā vietā. Tāpat kampaņa ir palīdzējusi veicināt dažāda līmeņa sadarbību: kopiena - kopiena, kopiena - NVO sadarbības platforma, NVO sadarbības platforma – pašvaldība, kā arī ļāvusi nostiprināt “Partnerības Daugavkrasts”  lomu kā NVO pārstāvim novadā. Biedrība piedalās novada līdzbudžetēšanas projektu konkursa nolikuma izstrādē, kā arī aktīvi un regulāri sadarbojas ar pašvaldību dažādu jautājumu risināšanā, piemēram, attiecībā uz teritorijas labiekārtojuma plānu, iedzīvotāju padomju nolikumu, u.c. Organizācijas pārstāvji uzsver, ka šāda sadarbības platforma palīdz nodrošināt veiksmīgāku un koordinētāku NVO interešu pārstāvniecību pašvaldībā, jo ļauj paplašināt biedrības ietekmes teritoriju apvienotajā Ķekavas novadā, palīdz efektīvāk un ātrāk izzināt kopienu vajadzības un sagatavot argumentāciju par konkrētiem risināmiem jautājumiem.

Biedrībā norāda, ka platformas iedzīvināšanai un izveidošanai par atpazīstamu sadarbspējīgu vidi nepieciešams laiks, taču pirmie novērojumi liecina, ka platformai ir liels potenciāls stiprināt pilsonisko sabiedrību novadā un nodrošināt efektīvāku pārstāvniecību pašvaldībā. Jau projekta laikā savstarpējās NVO un kopienu pārstāvju sarunās tika izvirzīti dažādi priekšlikumi un pirmie darbi, kas visiem kopā būtu jāpaveic NVO sadarbības platformas ietvaros – piemēram, ieteikt Ķekavas pašvaldībai izveidot atsevišķu projektu konkursu iedzīvotāju kopienām un palīdzēt ar nolikuma izstrādi, aicināt nodrošināt pasākumu kalendāra savstarpēju saskaņošanu gan pašvaldības iestādēs, gan ar lielākajām novada organizācijām, lai novērstu būtisku pasākumu pārklāšanos, kā arī aktualizēt jautājumu par NVO konsultatīvās padomes un iedzīvotāju padomju izveidi un darbību novadā.

              “NVO sadarbības platformas nelielā darbības pieredze ir pierādījusi, ka novadā procesi mainās un pilnveidojas, un sabiedrības redzējums un priekšlikumi tiek ņemti vērā arvien vairāk. Esam pierādījuši, ka spējam sniegt priekšlikumus un risināt jautājumus kopdarbībā, tomēr vēl īsti neapzināmies šādas kopdarbības potenciālu. Lai mēs mācētu savstarpēji sadarboties, palīdzēt un atbalstīt viens otru, ne tikai domāt katrs par savas vietas vai NVO attīstību, vēl ejams tāls celš, taču tieši šis ir Ķekavas novada NVO sadarbības platformas tuvākais nākotnes mērķis” par projekta ietekmi un nākotnes vīziju stāsta tā vadītāja Aiga Smiltāne.

 

 

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.