Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Likumu koprakstīšanas platformas OpenSaeima pirmais gads: atziņas, secinājumi un nākotnes vīzija

03.04.2023 | Demokrātijas kultūra
Projekts: Automatizētas PSO līdzdalības sistēmas izstrāde
Likumu koprakstīšanas platformas OpenSaeima pirmais gads:  atziņas, secinājumi un nākotnes vīzija

Rakstu sērija "Pārmaiņas izaugsmei" ir stāsti par Aktīvo iedzīvotāju fonda stratēģisko projektu radītajām pārmaiņām demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomā Latvijā.   
***

Nodibinājuma “Sabiedrības līdzdalības fonds” Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) stratēģiskā projekta ietvaros radīta likumu kopradīšanas platforma OpenSaeima.lv, kas ikvienai pilsoniskās sabiedrības organizācijai ļauj iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos Saeimā. Kā projekta īstenotāji nonāca līdz šai idejai un kā veicās jaunradītās platformas OpenSaeima pirmajā darbības gadā?

Kāpēc OpenSaeima bija nepieciešama?

Ideja par OpenSaeima platformu organizācijā briedusi jau kādu laiku, un AIF stratēģisko projektu konkurss radīja iespēju uzsākt šīs idejas īstenošanu. Stāstot par idejas rašanos, Sabiedrības līdzdalības fonds (plašāk zināms kā platformas ManaBalss.lv uzturētājs) norāda, ka līdz šim Latvijā nav bijusi integrēta digitālā platforma, kas vienuviet apkopotu informāciju par parlamenta darbu, kā arī ļautu pilsoniskajai sabiedrībai komentēt likumprojektus un nodibināt kontaktu un atgriezenisko saiti ar politiķiem par šiem likumprojektiem. Galvenais informācijas iegūšanas avots par parlamenta darbu bija Saeimas mājaslapa, taču tai galvenokārt ir informatīva funkcija un parastam lietotājam tā ir salīdzinoši sarežģīta un nepārskatāma. Savukārt nesen izstrādātā tiesību aktu projektu portāla jeb TAP sistēma pašlaik ir fokusēta uz līdzdalību tieši Ministru kabineta darbā, ne Saeimas veidotajā likumdošanā.

Organizācijas ideju atbalstījušas arī vairākas organizācijas, norādot uz nepieciešamību radīt “saslēgtu informatīvo telpu” – proti, vienuviet apkopot Saeimā esošos likumprojektus, lai tie nebūtu jāmeklē Saeimas mājaslapā vai atsevišķu komisiju dokumentos. Papildus pārliecību par šāda rīka nepieciešamību nostiprinājis arī projekta sākuma posmā veiktais pētījums, kurā  padziļinātāk pētītas tiešās mērķa grupas vajadzības un kurā, cita starpā, secināts, ka:

  • NVO aktivitātes līmenis, kas pārstāv sabiedrības intereses parlamenta likumdošanā, ir diezgan zems. Lai gan vairāku NVO iesaiste parlamenta komisiju darbā kopumā ir ievērojama, to skaits un spektrs ir ierobežots – proti, nozīmīgāko NVO daļu lobēšanā veido lielās, vadošās NVO, piemēram, arodbiedrības, biznesa federācijas, asociācijas un citi spēcīgi komerciālie lobisti, kuriem ir finanšu un administratīvie resursi, lai pastāvīgi pārstāvētu savas intereses likumdošanas procesā.
  • Nereti NVO ir diezgan sliktas zināšanas par likumdošanas procesu un prasmju trūkums, kā un kad iesaistīties likumdošanā. 
  • Nav vienotas NVO un Saeimas komisiju sadarbības kārtības, tāpēc likumu pieņemšanas process Saeimā prasa pastāvīgu un nereti arī laikietilpīgu uzraudzību no NVO un interešu grupu puses, jo sākotnējie likumprojekti var būtiski atšķirties no galu galā pieņemtajiem likumiem.

 

Uzturot sistēmu Open2Vote, novērojām, ka cilvēkiem interesē jau pirmdien balsot par to, par ko Saeima balsos ceturtdien, tāpēc radās plāns Saeimas durvis cilvēkiem pavērt vēl plašāk, dodot iespēju ne tikai izteikt savu “par” vai “pret”, bet arī ļaut iesniegt priekšlikumus par likumprojektiem. Mēs nebaidāmies šo soli saukt par tādu kā “pilsonisko huligānismu” – mēs nepieklauvējam un nepajautājam, vai mūsu viedoklis kādam ir vajadzīgs, bet mēs kā pilsoniskā sabiedrība jau stāvam pie tām durvīm ar savu viedokli: te tas ir! – tā par platformas izstrādes ideju stāsta organizācijas pārstāvji.

Ko piedāvā OpenSaeima?

Projekta ietvaros izveidotajā likumu kopradīšanas platformā opensaeima.lv ikvienas nevalstiskās organizācijas pārstāvis, reģistrējot savu organizāciju, var elektroniski iesniegt komentārus un priekšlikumus par organizācijai saistošiem likumprojektiem, kas atrodas kādā no Saeimas komisijām.  Iesniegtos priekšlikumus Sabiedrības līdzdalības fonds apkopo un, līdzīgi kā ManaBalss.lv iniciatīvas, iesniedz Saeimā, pildot sava veida ziņneša lomu, savukārt tālākā saziņa notiek starp Saeimas komisiju un priekšlikuma autoru. Atbalstot NVO sadarbību un koordināciju savu interešu pārstāvībā, sistēma ļauj reģistrēties arī jumta organizācijām.

Platformā OpenSaeima likumprojektus var filtrēt pēc komisiju nosaukumiem un pēc organizācijai saistošām tēmām. Savukārt, lai lietotājiem palīdzētu ērti izsekot aktualitātēm, lietotāji e-pastā saņem informāciju par aktuālajiem likumprojektiem atbilstīgi reģistrācijas procesā norādītajām interešu jomām. Tāpat komentāru sniedzošās NVO kolēģi pirms priekšlikuma gala redakcijas platformā OpenSaeima var turpat rakstiski apspriesties un pievienot komentārus vai priekšlikumus konkrētām likumprojekta redakcijas rindkopām. Lai nodrošinātu atbalstu lietotājam, platformā ir izvietota arī paskaidrojoša informācija par platformas darbību, kā arī izveidota lietošanas pamācība.

Kāda bijusi organizāciju atsaucība un galvenās atziņas?

Pēc OpenSaeima ieviešanas 2022. gada maijā tika uzsākta aktīva tās popularizēšanas kampaņa. Organizācijas pārstāvji tikās ar NVO pārstāvjiem, par jauno platformu informēja politiķus, tiekoties ar Saeimas frakcijām, kā arī izsūtīja preses relīzes, kas plaši publicētas dažādos medijos. Ticot, ka klātienes sarunām ir lielāka pievienotā vērtība, liels fokuss kampaņā tika likts uz personīga līmeņa komunikāciju, kuras laikā cilvēki tika iepazīstināti ar platformu un tās iespējām, kā arī varēja saņemt atbalstu, lai tajā reģistrētos. Kampaņas rezultātā līdz šim platformā reģistrējušās 67 organizācijas, taču priekšlikumus iesniegušas 4 organizācijas – biznesa nozares asociācija un jaunatnes un senioru organizācijas.

Komentējot organizāciju iesaisti OpenSaeima izmantošanā pirmajā darbības gadā, projekta īstenotāji atzīst, ka, neskatoties uz plašo un nereti ļoti personīgo informācijas nodošanu par jauno platformu, šobrīd nav izdevies sasniegt plānoto organizāciju iesaisti. Vaicāti par galvenajiem neiesaistīšanās iemesliem, projekta īstenotāji norāda, ka šis ir brīdis, kad ir iestrēdzis tā sauktais “iespēju logs”,  jo NVO uzmanība ir pārfokusējusies Ukrainā notiekošā kara un Covid-19 ietekmē. NVO cilvēkiem ir mazāk brīvā laika, ir samazinājies saņemto ziedojumu apjoms, un interešu pārstāvība nav steidzamāko prioritāšu starpā. Vairākas organizācijas atzinušas, ka netic saviem spēkiem kaut ko mainīt brīdī, kad likumprojekts jau ir tā izstrādes noslēguma stadijā. Projekta īstenotāji novērojuši arī zināmu neizpratni no valsts pārvaldes puses – proti, Saeimas komisijai aizsūtot pirmo priekšlikumu, organizācija saskārusies ar neizpratni par vēl viena rīka nepieciešamību un to, kāpēc priekšlikumi nav iesniegti TAP.  

Analizējot izstrādātās sistēmas līdzšinējo darbību, projekta īstenotāji uzsver, ka šis projekts ir radījis pārvaldes inovāciju, kuras pieņemšanai un ieviešanai, līdzīgi kā citu jomu inovācijām, nepieciešams ilgāks laiks. Šobrīd projektā radītā inovācija ir tādā kā gāzveida stāvoklī – lai tā materializētos, ir jāstiprina NVO griba to izmantot un Saeimas griba respektēt saņemtos komentārus.

Organizācijas, kuras izmēģinājušas jauno platformu, īpaši atzinīgi novērtējušas, ka lietotājam nosūtītā informācija tiek filtrēta pēc izteiktajām interešu jomām,  samazinot lieko informācijas apjomu, kā arī ir ātri un ērti iespējams piekļūt likumprojekta tekstam un komentēt atsevišķas rindkopas. Tāpat lietotāji uzsvēruši, ka, strādājot ar šo platformu, likumprojektus vairs nav pašiem manuāli jāapkopo Excel tabulās, bet viss ir ērti pārskatāms un apkopots vienuviet. Savukārt deputāti, kuri iepazīstināti ar platformas darbību, norādījuši, ka platformai ir labs potenciāls, turklāt tā papildina nesen pieņemto Lobēšanas atklātības regulējumu, likumu pieņemšanas procesā īpaši izceļot PSO iesaisti.

Atskatoties uz OpenSaeima ieviešanas projektu kopumā, tā īstenotāji pozitīvi vērtē iedzīvotāju iesaisti jau esošajā Open2Vote.eu sistēmā. Projekta ietvarā Open2Vote tika regulāri nodrošināta informācija par Saeimā esošajiem likumprojektiem, un lietotāji varēja ērti izteikt savu attieksmi pret tiem, iesaistoties balsojumos. Cita starpā Open2Vote individuālajiem tās lietotājiem nodrošina unikāli precīzu politisko ieskatu atbilstības kalkulatoru, balstoties atsevišķā lietotāja un Saeimas politiķu balsojumos par attiecīgajiem likumprojektiem. Ja līdz 13. Saeimas vēlēšanām platformai bija aptuveni 5500 lietotāju, tad projekta noslēgumā Open2Vote (iepriekš – ParvaiPret.lv) platformā ir reģistrējušies jau 21’267 unikālo lietotāju.

Platforma – skats nākotnē

Projekta autori uzskata, ka vienmēr ir kur augt un attīstīties, un, ņemot vērā, ka šī ir platformas pirmā versija, ir vairākas lietas, kuras laika gaitā būtu uzlabojamas, lai potenciālajiem lietotājiem sistēma būtu vēl ērtāk un vieglāk lietojama. Tā, piemēram, OpenSaeima lietotāju atbalstam uzskatāmāk ir jāizceļ personīga kontakta iespēja, ja lietotājam reģistrēšanās vai likumdošanas komentēšanas gaitā rodas grūtības un neskaidrības. Tāpat nākotnē organizācija saredz, ka platformu varētu atvērt arī citiem līdzdalības veidiem, piemēram, līdzdalībai valsts budžeta veidošanā tā prioritāro pasākumu formulēšanas stadijā vai iespējai komentēt vēl neatvērtus likumus, kuros šobrīd iesaistās tikai ļoti profesionāli spēlētāji, kas labi pārzina spēles noteikumus. Taču organizācija uzsver, ka līdz tam vēl ir daudz darba – ir aktīvi jāturpina platformas popularizēšanas aktivitātes, kā arī soli pa solim jāveido digitālās līdzdalības kultūra un izpratne kopumā – gan iestāžu, gan NVO vidū.

Komentējot projekta rezultātus, organizācija norāda, ka šis projekts noteikti iekustinās un stiprinās digitālo līdzdalību kopumā – gan cilvēku prātos, gan iestāžu gaiteņos un procedūrās. Un, ja Saeima šo platformu saredzēs kā nozīmīgu un efektīvu NVO viedokļa iegūšanas kanālu, tā būs atvērtāka un, iespējams, šo rīku institucionalizēs, piemēram, iekļaujot šāda veida sabiedrības līdzdalību Saeimas kārtības rullī.

Latvija jau tagad ir unikāla ar saviem sabiedrības digitālās līdzdalības rīkiem, jo citur pasaulē šajā ziņā ir vērojama “top-down” pieeja, kas ne vienmēr ir efektīva. Un mēs redzam, ka OpenSaeima ir vēl viens arguments īpaša Digitālās demokrātijas likuma nepieciešamībai, lai Latvijā vēl spēcīgāk nostiprinātu digitālās līdzdalības statusu.

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.