Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Notikušas fokusgrupas par NVO un pašvaldības sadarbību Ķekavas novadā

Notikušas fokusgrupas par NVO un pašvaldības sadarbību Ķekavas novadā

AIF atbalstītajā kapacitātes projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstībai” šopavasar notikušas divas fokusa grupas. Pirmā fokusa grupa pulcināja NVO pārstāvjus un aktīvos iedzīvotājus, bet otrajā diskusijā iesaistījās Ķekavas novada domes vadītājs, deputāti un pašvaldības darbinieki. Fokusgrupu rezultāti tiks izmantoti, izstrādājot vadlīnijas politikas dokumentam par NVO sektora kontaktpunktu vienotajā Ķekavas novadā.

Abu fokusa grupu dalībnieki uzsvēra, ka sadarbība ar NVO sektoru veicina savstarpējo uzticēšanos un labāku pārvaldību novadā, tomēr vienlaikus NVO pārstāvji uzsvēra, ka pašvaldība varētu stratēģiskāk vadīt sadarbību ar skaitliski plašo novada NVO sektoru, labāk apzinot tā vajadzības un savlaicīgāk iekļaujot pilsonisko sabiedrību diskusijās par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem. Tāpat tika norādīts uz uzlabojumu nepieciešamību pašvaldības informācijas sniegšanas kanālos, tās mājaslapā un aktīvākā informācijas apmaiņā ar nevalstisko sektoru, t.sk. iedzīvotājiem. Tā kā NVO dienaskārtību un iespējas nosaka finansējuma pieejamība, tad NVO pārstāvji norādīja, ka nepieciešams izveidot caurspīdīgu, publisku finansējuma piešķiršanas un tā izlietojuma atskaišu sistēmu, lai sektors būtu informēts par pieejamo finansējumu, tā piešķiršanas noteikumiem un konkursu laiku, un šī NVO finansējuma sistēma un konkursu nosacījumi jāizstrādā kopā ar NVO sektoru.

Abās fokusa grupās secināts, ka pašvaldības gada budžeta plānošanas procesā NVO sektora vajadzības netiek apkopotas. Lai arī pašvaldības pārstāvji uzsver NVO lomu tādu jautājumu sakārtošanā, kur pašvaldībai pietrūkst jaudas vai reaģēšanas ātruma, deputāti domā, ka šis darbs NVO būtu jāveic bez mērķtiecīga finansiāla atbalsta. Secināms, ka gan vēlēto amatpersonu vidū, gan sabiedrībā trūkst izpratnes par to, kā veidojas NVO gada budžeti, kā organizācijas plāno darbu un, ka neasignētu līdzekļu, ko biedrības varētu veltīt pašvaldības funkciju realizēšanai un sabiedrībai domātu projektu ilgtspējas nodrošināšanai, organizācijām nav. Lai to risinātu, būtu nepieciešams veikt gan izglītojošu darbu pašvaldībā, gan iesaistīt NVO darbā iespējami vairāk novadnieku, aktivizējot “dusošās” organizācijas, gan rosināt jaunu organizāciju veidošanos.

Fokusa grupās konstatētais milzīgais iedzīvotāju līdzdalības potenciāls un novadu reformas rezultātā jaunām teritorijām bagātākais novads, kā arī Ķekavas novada pašvaldības vadības apņemšanās sadarboties ar “Daugavkrastu” un nevalstisko sektoru kopumā, lai izveidotu stabilu partnerību ar NVO sektoru, ir laba iespēja turpmākai attīstībai – jaunas līdzdalības sistēmas izveidošanai, kas ļautu pašvaldībai saslēgties kopdarbā ar savu resursu – novada NVO sektoru.  Projekta īstenotāji paredz, ka AIF kapacitātes projekta ietvaros veiktais izpētes un metodoloģiskā darba kopums “Daugavkrasts” pārveidošanai par NVO resursu centru un vienas pieturas aģentūru NVO tīklam novadā, ļaus pašvaldībai kopā ar NVO izveidot un iedarbināt jauno līdzdalības sistēmu.

Par projektu:

Biedrības "Partnerība Daugavkrasts" Kapacitātes projekta mērķis ir biedrības kapacitātes stiprināšana, lai varētu attīstīt jaunu funkciju - pilsoniskās sabiedrības sadarbības aktivizēšanu un pārstāvniecību Ķekavas novadā. Projekta realizācijas rezultātā tiks izstrādāti nepieciešamie dokumenti un realizētas aktivitātes, kas biedrībai ļaus kļūt par nevalstiskā sektora kontaktpunktu Ķekavas novadā, ieviešot un īstenojot tādas darbības kā nevalstiskā sektora sadarbības veicināšana, jaunu projektu piesaiste, ideju realizācija, kā arī pārstāvniecība pašvaldībā, u.c. institūcijās.

Projekta aktualitātēm var sekot te: https://www.facebook.com/kekavasnovadanvo

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.