Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Sasniegti jauni ziedotāji un stiprināta ziedošanas kultūra

14.08.2023 | Demokrātijas kultūra
Projekts: Cilvēkos ir spēks!
Sasniegti jauni ziedotāji un  stiprināta ziedošanas kultūra

Rakstu sērija "Pārmaiņas izaugsmei" ir stāsti par Aktīvo iedzīvotāju fonda stratēģisko projektu radītajām pārmaiņām demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomā Latvijā.   
***

Nesen noslēdzies fonda Ziedot.lv Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) stratēģiskais projekts “Cilvēkos ir spēks!”, kura mērķis bija veicināt sabiedrības iesaistīšanos kopīgo problēmu risināšanā un stiprināt uzticēšanos nevalstiskajam sektoram. Plašā komunikācijas kampaņā tika aktualizēta regulāras ziedošanas nozīme un sasniegti jauni ziedotāji, bet 29 nevaldības organizācijas saņēma individuālu Ziedot.lv atbalstu ziedojumu piesaistes projektu īstenošanā. Kopā šo organizāciju labdarības projektiem piesaistīti ziedojumi vairāk nekā 300 000 eiro apmērā.

Stāstot par AIF stratēģiskā projekta idejas rašanos, organizācija min vairākus nozīmīgus izaicinājumus, ko tā vēlējusies risināt. Viens no tiem ir iedzīvotāju iesaiste sabiedriskajās aktivitātēs caur ziedošanu, kas saskaņā ar Lielbritānijas labdarības atbalsta organizācijas “Charities Aid Foundation” pētījuma datiem pēdējo 10 laikā ir gadu samazinājusies. Taču, ņemot vērā, ka arvien pieaug to gadījumu skaits, kad cilvēki vai organizācijas vēršas pēc sabiedrības atbalsta, ļoti nozīmīgi bija turpināt darbu, lai iesaistītu tos cilvēkus, kuri līdz šim nav ziedojuši portālā Ziedot.lv, kā arī veicinātu ziedotāju paradumu maiņu, proti, vienreizēju vai fragmentāru ziedojumu vietā veikt regulārus ziedojumus.

Kā otru nozīmīgu izaicinājumu organizācija min Latvijas NVO kompetences ziedojumu piesaistē. Balstoties uz Latvijas Pilsoniskās alianses veikto pētījumu, ziedojumi ir viens no trīs galvenajiem NVO ieņēmumu avotiem, kā arī ir viens no pamatelementiem ilgtspējīgai organizācijas attīstībai, taču, pēc Ziedot.lv novērojumiem, tikai neliela daļa no organizācijām prot tos mērķtiecīgi piesaistīt. Ziedot.lv pārstāvji ir novērojuši, ka organizācijām trūkst iemaņu strādāt ar vietēja līmeņa donoriem, jo bieži kā potenciālos ziedotājus organizācijas redz tikai lielos uzņēmumus, piemēram, Swedbank, neapzinoties, ka ir arī cita veida ziedotāji, kas ir daudz tuvāki un sasniedzamāki. Tāpat vērojamas zemas komunikācijas prasmes jeb spēja prezentēt sava projekta ideju “ziedotāju valodā” - organizācijas nereti neprot iznest sava projekta ideju un vēstījumu, kā arī skaidri un saprotami pastāstīt, kāpēc organizācija ir vērtība un kāpēc kādam tā būtu jāfinansē. Organizācijas pārstāvji stāsta, ka līdz šim Ziedot.lv platformā bijuši atsevišķi vides un dzīvnieku organizāciju projekti, taču kopumā NVO Ziedot.lv saviem projektiem izmantojušas salīdzinoši reti. Kādi ir galvenie AIF projekta sasniegumi un ilgtermiņa ietekme uz ziedošanas kultūru Latvijā?

1. 29 organizācijām sniegts nozīmīgs atbalsts un vērtīgas zināšanas ziedojumu piesaistē, to labdarības projektiem piesaistot vairāk nekā 300 000 eiro

Lai stiprinātu NVO prasmes ziedojumu piesaistē, Ziedot.lv izsludināja konkursu ziedojumu piesaistes atbalstam, kurā tika saņemtas 58 organizāciju idejas. Pēc administratīvās izvērtēšanas par šo organizāciju idejām notika sabiedrības balsojums Facebook, nosakot organizācijas, kas projekta laikā varēja saņemt individuālu Ziedot.lv atbalstu ziedojumu piesaistē. Sākotnēji AIF projektā mentoringu bija plānots nodrošināt 10 organizācijām, taču atsaucība bija negaidīti liela, tāpēc tika atrasta iespēja palīdzēt gandrīz trīs reizes vairāk organizācijām. Individuālu atbalstu saņēma tādi projekti kā, piemēram, Miljons sveču grupas mājai, kas paredz izveidot grupas māju jauniem cilvēkiem ar smagiem traucējumiem, Auklīte dzīves svarīgākajiem brīžiem, lai nodrošinātu auklītes atbalstu ģimenēs, kuras audzina neizārstējami slimu bērnu, kā arī atbalsta programma sērojošiem bērniem un viņu ģimenēm Kalniem pāri.

Ar šīm organizācijām tika noslēgts sadarbības līgums, kas ietvēra projekta ievietošanu portālā, kā arī regulāru individuālu atbalstu komunikācijā un ziedojumu piesaistē. Lai pievērstu potenciālo ziedotāju uzmanību NVO projektiem, Ziedot.lv portālā tika izveidota īpaša sadaļa “Cilvēkos ir spēks”, kā arī atsevišķa sadaļa dzīvnieku aizsardzības jomas organizāciju projektiem. Vaicāti, vai ir kāda ir specifika, piesaistot ziedojumu NVO projektiem, nevis individuālām personām, organizācija min, ka ziedotājs vēlas ziedot konkrētam “stāstam”, nevis pašai NVO, un tas savukārt nozīmē, ka projekti ir jāpersonalizē un jāparāda to cilvēciskā puse, ko apguva arī projektā iesaistītās organizācijas.

Projekta rezultātā ir palielinājusies šo NVO aktivitāšu atpazīstamība Latvijas sabiedrībā,
kā arī kopīgiem spēkiem izdevies piesaistīt ziedojumus 312692.82 eiro apmērā no 10 351 ziedotājiem - par aktivitātes rezultātiem gandarīti ir Ziedot.lv pārstāvji.

Kā vienu no veiksmes faktoriem, kas palīdzēja piesaistīt tik lielu finansējumu, organizācija min, ka atsevišķiem NVO projektiem izdevās piesaistīt arī korporatīvos ziedotājus, jo komunikāciju pamanīja arī uzņēmumi, kā arī ļoti spēcīgs rīks bija divpusējā komunikācija – proti, par projektu komunicēja ne tikai Ziedot.lv, bet arī pašas organizācijas, kas tika aicinātas strādāt ar potenciālajiem ziedotājiem, virzot viņus uz Ziedot.lv lapu. Tāpat sadarbībā svarīgs bijis princips, ka “nekas nenotiek pats par sevi”, un ziedojumu piesaiste nebeidzas ar projekta publicēšanu portālā. Ziedot.lv pārstāvji novērojuši, ka vislabākos rezultātus sasniedza tieši tās organizācijas, kas veica aktīvu komunikāciju no savas puses. Runājot par šīs aktivitātes ilgtermiņa ietekmi, Ziedot.lv cer, ka šīs gandrīz 30 organizācijas, kuras savu ziedošanas projektu īstenošanā saņēma individuālu ekspertu atbalstu, pārņems un turpinās šo vērtīgo pieredzi, efektīvi uzrunājot ziedotājus un iesaistot sabiedrību tai nozīmīgu izaicinājumu risināšanā arī turpmāk.

2. Pilotēti jauni ziedotāju sasniegšanas kanāli un metodes

Viens no projekta mērķiem bija sasniegt jaunus ziedotājus, kas līdz šim nav ziedojuši caur Ziedot.lv portālu, un to izdevies panākt, gan īstenojot komunikācijas kampaņu, gan izveidojot un uzturot sadarbību ar dažādiem partneriem, kā arī izmēģinot jaunas ziedotāju sasniegšanas metodes un kanālus.

Mūsdienu sabiedrības tendences liek meklēt arvien jaunus veidus, lai piesaistītu ziedojumus. Mēs ticam, ka ir jāvadās pēc principa “labdarības organizācijām jābūt tur, kur ir ziedotājs”, proti, ja mūsdienu cilvēki kļūst arvien digitālāki – ar vienu klikšķi pasūta pusdienas, apmaksā stāvvietu un nopērk vilciena biļeti, tas jāņem vērā arī, domājot par jaunām ziedotāju satikšanas vietām un pieejām. Tāpat svarīgi ir izdarīt visu, lai ziedojumu varētu veikt ar iespējami mazāk soļiem - garus bankas kontus neviens vairs nekopē – par mūsdienu tendencēm stāsta projekta īstenotāji.

Tā, piemēram, projekta laikā izdevies veiksmīgi turpināt 2020. gadā uzsākto sadarbību ar Mobilly, īstenojot ziedošanas akciju "#WhiteFriday", kurā šoreiz bija pieejami arī projektā iesaistīto 29 NVO projekti. Tas ļāvis sasniegt jaunus atbalstītājus, kuri Ziedot.lv ikdienā nelieto. Pēc akcijas iespēja ziedot iniciatīvai “Cilvēkos ir spēks” platformā Mobilly nodrošināta līdz pat AIF projekta beigām.2022. gada augustā sabiedrība tika aicināta iesaistīties pop-up akcijā, fotografējoties Latvijas zemnieku saulespuķu laukos, kā brīvprātīgu atlīdzību veicot ziedojumu ar QR kodiem. Šie kodi bija izvietoti uz informatīvajām plāksnēm pie saulespuķu laukiem un novirzīja ziedotāju uz portāla sadaļu “Cilvēkos ir spēks”, ļaujot atbalstīt kādu no projektā iesaistīto NVO iniciatīvām.Savukārt pandēmijas laikā tika uzsākta ilgtermiņa sadarbība ar WOLT, ko ik dienu izmanto vairāki tūkstoši iedzīvotāju – proti, ziedošanai WOLT lietotnē tika izveidota speciāla Ziedot.lv sadaļa, kurā ikviens, pasūtot sev maltīti, vienlaikus varēja ātri un ērti noziedot organizāciju labdarības projektiem.

Tāpat projekta laikā portālā ieviesta jauna iespēja iegādāties e-dāvanu kartes, kuras var izmantot, atbalstot sevis izvēlētu projektu portālā. Vaicāti, kā nonākuši līdz idejai par e-dāvanu kartēm, organizācija stāsta, ka tā ir salīdzinoši jauna tendence, kas lielā mērā saistāma ar pieaugošo turību - proti, arvien vairāk ir cilvēku, kuri dāvanā vairs nevēlas saņemt bezvērtīgas materiālās vērtības, savukārt dāvinātāji vēlas dāvanas “ar jēgu”. Tāpat šīs dāvanu kartes mēdz izmantot uzņēmumi, domājot par dāvanām saviem darbiniekiem vai sadarbības partneriem. Kopš projekta sākuma e-dāvanu karte iegādāta 437 reizes.

Šādām dāvanām mēdz būt arī tālāka pozitīvā ietekme, proti, cilvēki, kas reiz saņēmuši šādu dāvanu karti, mēdz paši ziedot.lv portālā izveidot labdarības projektu un piesaistīt tam finansējumu, tādā veidā no ziedotāja kļūstot aktīvu šīs kultūras popularizētāju sabiedrībā.

3. Komunikācijas kampaņā plaši aktualizēta un nozīmigi stiprināta regulārās ziedošanas kultūra Latvijā – līdz projekta beigām izveidoti jau 242 regulāro ziedojumu uzstādījumi, un to skaits turpina pieaugt

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par regulāro ziedojumu nozīmi, projektā tika īstenota plaša komunikācijas kampaņa, kuras galvenais vēstījums bija mazi ziedojumi rada lielas izmaiņas, un tās mērķis bija uzrunāt Latvijas iedzīvotājus uzstādīt regulāros ziedojumus dažādiem labdarības projektiem Ziedot.lv portālā. Vienlaicīgi tika veikti arī tehniski uzlabojumi mājaslapā, pie katra projekta paredzot arī regulārā ziedojuma iespēju.

Nereti sabiedrībā valda maldīgs uzskats, ka maziem ziedojumiem nav nozīmes, tāpēc kampaņā vēlējāmies apgāzt šo apgalvojumu un uzsvērt mazo ziedojumu lielo nozīmi – tā, stāstot par kampaņas idejas rašanos, skaidro Ziedot.lv pārstāvji.

Lai arī regulāra ziedošana ir kultūra, kuras iedzīvināšana sabiedrībā prasa laiku, un to nevar panākt ar vienu kampaņu, projekta īstenotāji ir ļoti gandarīti par īstenotās kampaņas rezultātiem. Piemēram, no reklāmām veikti 1847 klikšķi, kas aizveduši uz Ziedot.lv, lai izveidotu regulāro ziedojumu kādam labdarības projektam, savukārt kopš portālā tika atklāta jauna regulāro ziedojumu veikšanas sistēma, izveidoti 242 regulāro ziedojumu uzstādījumi, kas tiek veikti katru mēnesi. Vaicāti par regulārās ziedošanas tendencēm, organizācija min, ka arvien aktuālāka mūsdienu sabiedrībā kļūst “abonēšanas tendence”, var abonēt visu - sākot no žurnāliem līdz pat lekciju kursiem un kafijai, un šī tendence vērojama arī attiecībā uz ziedojumiem. Uzliekot nelielu regulāro ziedojumu, ziedotājs ikmēneša izdevumos to pat nepamana, taču saņēmējam tā ir ļoti, ļoti liela vērtība, turklāt tas stiprina mūsu sabiedrības regulāru līdzdalību sabiedriski aktuālu izaicinājumu risināšanā.

4. Ieviesta jauna atbalsta forma organizācijām - ziedojumu kastīšu nomas punkts

Lai arī ziedojumu kastītes ir salīdzinoši bieži izmantots ziedojumu piesaistes risinājums, reti kurai NVO šādas kastītes pieder, tāpēc AIF projekta ietvaros Ziedot.lv izgatavoja 100 ziedojumu kastītes, kurām uz laiku līdz pusgadam var pieteikties ikviena organizācija, kas tuvākajā laikā plāno īstenot ziedojumu piesaisti savām labdarības iniciatīvām.Par šīs aktivitātes rezultātiem liecina ne tikai izsniegto kastīšu skaits - līdz 2022. gada beigām šo iespēju izmantojušas 36 organizācijas – bet arī fakts, ka vairākas organizācijas, kas iznomājušas kastīti uz pusgadu, šo laiku vēlējās pagarināt, jo bija izveidojušas veiksmīgas sadarbības ziedojumu piesaistē.

5. Modernizēta organizācijas dokumentu vadības sistēma

Projektā nozīmīgi tika stiprināta arī pašas organizācijas kapacitāte, ieviešot dokumentu vadības sistēmu. Organizācijas vadītāja Rūta Dimanta atzīst, ka šīs sistēmas ieviešana ļauj efektīvāk veikt daudzo dokumentu vadību organizācijā (iepriekšējā gadā apstrādāti vairāk nekā 3000 rēķinu), atvieglo līgumu slēgšanu ar ziedotājiem un NVO sektoru, ziedotāju uzskaiti un dažādu uzdevumu izpildes kontroli. un, kas ir ļoti svarīgi, darbinieki var veltīt vairāk laika sabiedriskā labuma mērķu sasniegšanai un interešu aizstāvībai.

Apkopojot AIF projektā padarīto, Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta uzsver: "Lai pastāvētu nacionāla valsts, tās pilsoņiem ir jādod valstij vairāk, nekā prasa pienākums. Un te ir vieta labdarībai. Brīdī, kad mēs savai valstij un tautai negribēsim ziedot, bet tikai pieprasīsim no tās labumus sev, nācijas nākotne būs apdraudēta. Īstenojot projektu, Ziedot.lv palīdzēja veicināt uzticēšanos pilsoniskajām organizācijām Latvijā, stiprināja to kapacitāti ziedojumu piesaistē un iesaistīja sabiedrību kopīgo problēmu risināšanā. Mēs ticam, ka reiz NVO spēs savu darbību nodrošināt no vietējā finansējuma, jo profesionālas, atklātas un aktīvas organizācijas ir mūsu spēks”.

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.