Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Svarīgi ir novērtēt katra organizācijas cilvēka veikumu un radīt piederības sajūtu virzībai uz priekšu

24.01.2023 | Ilgtspēja un kapacitāte
Projekts: SOLIS AUGŠUP!
Svarīgi ir novērtēt katra organizācijas cilvēka veikumu un radīt piederības sajūtu virzībai uz priekšu

Noslēdzot AIF kapacitātes projektu, biedrība “Pērses krasts” atzīst, ka projekts ir devis būtisku ieguldījumu biedrības attīstībā – tas ļāvis attīstīt saimniecisko darbību, pilnveidot organizācijas biedru un vadītāju zināšanas organizācijas vadības un komunikācijas jautājumos, izstrādāt nozīmīgus plānošanas dokumentus turpmākajam darbam, kā arī ar veiksmīgu komunikāciju ievērojami palielināt organizācijas atpazīstamību vietējā un reģionālā mērogā.

Lai palielinātu ar projektiem nesaistīto ieņēmumu īpatsvaru, biedrība projekta ietvaros īstenoja aktivitāšu ciklu saimnieciskās darbības paplašināšanai un pilnveidošanai. Tā, piemēram, lai piesaistītu papildu finanšu līdzekļus organizācijas darbības nodrošināšanai, biedrība sadarbībā ar pašvaldību, tūrisma jomas uzņēmējiem, radošo industriju un nevaldības organizāciju pārstāvjiem pārstāvjiem izstrādāja un vairākiem darba kolektīviem, studentu grupām un klasēm noorganizēja ekskursijas un komandas saliedēšanas programmu “Misija Koknese”, kas vērsta uz kultūrvēstures izziņu un aktīvu līdzdarbošanos. Ekskursiju programmā skolēniem iekļauta arī projekta ietvaros izgatavotā Kokneses dzelzceļa stacijas vēsturiskās ēkas maketa apskate Aizkraukles novada un Kokneses tūrisma informācijas centrā.

Biedrības vadītāja Ita Lejiņa skaidro, ka “miniatūrēkas ir labs risinājums sabiedrības intereses piesaistei gan kā tūrisma objektam, gan nākotnē kā prezentācijas materiāls ziedotāju piesaistei Daugavas zudušās ielejas un Pērses gravas miniatūrdārza veidošanā Koknesē, kas ir viens no lielākajiem biedrības nākotnes projektiem”.

 

Lai efektīvi realizētu mārketinga aktivitātes, uzsākot saimnieciskās darbības pakalpojumu pārdošanu, bija nepieciešams tehniski un saturiski papildināt mājas lapu ar sociālā tūrisma piedāvājumu sadaļu, izstrādāt uz datu analīzi balstītu digitālā mārketinga plānu, izglītot biedrus par digitālo komunikācijas rīku izmantošanu, nodrošināt regulāru sociālo tīklu komunikācijas uzturēšanu, kā arī izvirzīt izmērāmus mērķus. Projekta ietvaros īstenotās komunikācijas mācības 13 biedriem sniedza vērtīgas teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas dažādos digitālās komunikācijas un mārketinga jautājumos, kas organizācijai arī turpmāk palīdzēs veidot digitālās komunikācijas saturu, dizainu un tehnoloģisko risinājumus. Mācību ietvaros izstrādāts arī zīmola “Misija Koknese” digitālās komunikācijas plāns 2022.-2027. gadam.

Stāstot par komunikācijas pilnveidošanu, organizācija atzīst, ka ļoti veiksmīgi un populāri izrādījās vēsturiskie raksti, kas piesaistīja vairākus tūkstošus lielu auditoriju, piemēram, atmiņu stāsts par Mirdzu Briģi sasniedza  rekordlielu lietotāju skaitu – 13 121, raksts par tūrisma vilcienu Koknesē sasniedza 3350 cilvēkus, raksts par miniatūrēkām Vidzemē un biedrības pieredzes braucienu – 2776. Pirms tam viena raksta skatījumu skaits sasniedza dažus simtus. AIF projekts biedrībai palīdzējis uzturēt "dzīvus" biedrības digitālās komunikācijas kanālus, sekmējot tās atpazīstamību un publiskā tēla veidošanu.

Projekta ietvaros, iesaistot ekspertus un aktīvākos biedrus, tika izstrādāti arī vairāki vadības stratēģiskie dokumenti – biedrības darbības stratēģija 2022.-2027. gadam, kā arī zīmola “Misija Koknese” digitālās komunikācijas plāns 2022.-2027. gadam. Organizācija atzīst, ka šīs aktivitātes ieguvums ir ne vien rezultāts (dokumenti), bet arī pats norises process ar vērtīgo "skatu  no malas".

Pozitīvu vērtējama dažādu jomu pārstāvju iesaisti projekta aktivitātēs, jo dažādā pieredze un redzējums palīdz labāk izprast sabiedrības intereses un vajadzības kopumā. Tas savukārt ļauj precīzāk nodefinēt organizācijas mērķus, vīziju un sasniedzamos rezultātus - atzīst biedrības vadītāja Ita Lejiņa.

Tāpat šis process ļāvis apzināties, ka mērķu izvirzīšana, to sasniegšanas procesa uzraudzība un sasniegtā rezultāta novērtējums ir nevis kampaņveidīgs pasākums, bet regulārs ikdienas darbs. Organizācija ir gandarīta, ka ir izdevies radīt “dzīvus” un vērtīgus dokumentus, kas būs izmantojami turpmākajai potenciālo investoru piesaistei un komunikācijai ar sabiedrību.

Lai nodrošinātu lielākas organizācijas vadību, vērienīgāku projektu realizāciju un saimnieciskās darbības veikšanu, nozīmīga ir efektīva organizācijas vadība un cilvēkresursu pārvaldība. Projekta laikā kā atbalsts biedrības vadītājam tika piesaistīts konsultants finanšu plānošanas, cilvēkresursu vadības un mūsdienīgu vadības metožu ieviešanas jautājumos. Konsultācijas ļāva iegūt jaunas zināšanas par finanšu plūsmas vadību, risku analīzi un novēršanu, e-komercijas jautājumiem, komandas veidšanu, stratēģisko un taktisko mērķu izvirzīšanu, kā arī rezultātu analīzi.

Viens no lielākajiem projekta ieguvumiem bija iespēja organizēt personāla un aktīvo biedru radošu kopābūšanu un tikšanos neformālā gaisotnē. Nav šaubu, ka labas vadības prasme ir novērtēt katra veikumu un radīt piederības sajūtu virzībai uz priekšu, kas arī tika panākts ar aktīvu biedrības darbību un projekta aktivitātēm.

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.