Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Viduslatgales pārnovadu fonds atkārtoti rīko lauku labumu brīvbodes

12.05.2022 | Demokrātijas kultūra
Projekts: Labdarības aplis
Viduslatgales pārnovadu fonds atkārtoti rīko lauku labumu brīvbodes

Viduslatgales pārnovadu fonds sadarbībā ar četrām Preiļu novada biedrībām maijā iedzīvotājiem jau trešo reizi gada laikā piedāvā iespēju iedzīvotājiem īstenot labdarību – pašiem gan dot, gan saņemt lauku labumus brīvbodēs. Brīvbodes Preiļos, Smelteros, Aizkalnē, Galēnos un Pelēčos darbosies līdz 31.maijam. Tās var raksturot kā lauksaimniecības preču un produktu ziedojumu un bezatlīdzības maiņas punktus; to mērķis ir būt par vietu, kur cilvēki var viens otram dot, neprasot pretim.

Ziedošana ir viena no pilsoniskās līdzdalības formām. Tā ir labprātīga došana sabiedrībai bez pretenzijām uz atlīdzību. Parasti ziedošana saistās ar naudas došanu kādai konkrētai līdzcilvēku vajadzībai, taču brīvbodes koncepts nozīmē, ka sirds dāsnumam nav nekādu materiālu robežu – var dot un ņemt bez naudas starpniecības, nenosakot lietu vērtību un cenu. Fonda pārliecība - ēdamām lietām un iespējai izaudzēt pārtiku pašiem ir jābūt sasniedzamam katram cilvēkam neatkarīgi no sociālā vai mantiskā stāvokļa.

Lauku labumu brīvbodes notika jau 2021. gada maijā un septembrī, un tajās iesaistījās vairāk kā 300 iedzīvotāju gan kā ziedotāji, gan kā labuma saņēmēji. Fonda valdes priekšsēdētāja Evija Gurgāne: "Pārliecinājāmies, ka brīvbožu ideja ir dzīvotspējīga – iedzīvotāji labprāt ziedo un mainās, gan arī rod domubiedrus citu ideju īstenošanai."

Fonda pārstāvji novērojuši, ka vietās, kurās tiek īstenotas brīvbodes, ir lielāka pagasta iedzīvotāju rosība nekā citviet novadā. Fonds jau gadiem administrē Preiļu novada pašvaldības piešķirto grantu programmu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, tāpēc ir iespēja salīdzināt. No Smelteriem – vietas, kur tiek īstenota brīvbode, šogad grantu konkursā ir iesniegti četri dažādu iedzīvotāju grupu pieteikti projekti, bet no Aizkalnes – trīs (salīdzinoši Preiļu novadā ir 14 pagasti, no 6 pagastiem netika saņemts neviens projekta pieteikums). Protams, nevar apgalvot, ka tas ir brīvbožu aktivitātes nopelns. Taču tas ir rādītājs, ka pagastos cilvēki rosās, sarunājas, izlolo idejas un uzņemas iniciatīvu veikt uz vietas izmaiņas savā dzīves telpā.

Galēnu kultūrvēstures biedrība, kura īsteno brīvbodi, pēdējā gada laikā ir īpaši rosīga; iesaista skolēnus un vietējos iedzīvotājus sava pagasta lepnuma Galēnu muižas apkārtnes kopšanā un vēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Savukārt izcils pilsoniskās iesaistes piemērs ir Pelēču pagasta kopiena. Viņi īsteno brīvbodi kā savu pašiniciatīvu, bez piesaistīta finansējuma, bez koordinatora, koleģiāli izveidojot brīvpieejas labumu galdu. Turklāt šopavasar, iesaistot diskusijā un darbos vietējos iedzīvotājus un rīkojot dizaina konkursu, ir nobriedināta ideja par autobusa pieturas māksliniecisko noformējumu. Protams, idejai vajag finansējumu, un te lieti noder pagasta darbinieku motivācija iesaistīties un projektu izstrādes prasmes. Projekts par pieturas noformējumu ir guvis pašvaldības mazā granta finansējumu, un šī būs pietura, kuru veidojuši pašu ļaudis, nevis kāds mākslinieks vai uzņēmums no malas. Diskusijas par pieturas vizuālo risinājumu tika izvērstas gan sociālajos tīklos, gan uz vietas pagastā; nebija arī vienprātības, tomēr pati sarunas iespējamība un vēlme piedalīties savas vides veidošanā ir lielisks piemērs iedzīvotāju pašiniciatīvai un pilsoniskajai aktivitātei.

Šopavasar brīvbožu devīze – “Nesēdi mājās, ārā Pavasaris sauc!” Kamēr vīrusu vilnis ir noplacis, ir jāizmanto laiks un izdevība pulcēties un mainīties – ne tikai ar lauku labumiem, bet idejām, kontaktiem, galu galā - pozitīvo attieksmi un noskaņojumu.

Lauku labumu brīvbodes darbosies šādās vietās:

  • Preiļos ģimeņu atbalsta centra “Puķuzirnis” telpās: tel. 25947125
  • Aizkalnes Sabiedriskā centra telpās: tel. 26525851
  • Smelteros, Sabiedriskā centra “Smelteriešu cimdiņš” telpās: tel. 29583578
  • Galēnos, Galēnu Kultūrvēstures biedrības telpās: tel. 25925621
  • Pelēčos nojumītē pie pagasta pārvaldes.

Avots: Viduslatgales pārnovadu fonds, www.vlpf.lv

 

 

Notikumi

i

Piesakies jaunumiem!

Nepalaid garām aktualitātes un saņem noderīgu informāciju savā e-pastā.